Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Strona główna

       
   Szkoła Podstawowa w Sadowiu

 ROK SZKOLNY 2020/2021

 

OGŁASZAMY NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SADOWIU NA ROK 2021/2022
 
 
Zapisy do:
 
  • oddziałów przedszkolnych
  •  klas pierwszych
 
prowadzimy poprzez: 
 
1)   sekretariat  szkoły  w godzinach 8.00 - 15.00 do 26.03.2021 r.
 
2)    pocztę mailową: szkolysad@wp.pl
 
Druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły zssadowie.szkolnastrona.pl w zakładce Rekrutacja
 
 
 
                          Dyrekcja i Nauczyciele przyszłych klas zerowych i pierwszych

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie.

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie

Oddziały przedszkolne (zerówki) pracują bez zmian, stacjonarnie. W związku z tym, zapewniamy dzieciom dowożenie do szkoły i odwóz po zajęciach. Funkcjonuje także stołówka.

Świetlica szkolna będzie miała obowiązek funkcjonowania w szczególności dla uczniów, których rodzice należą do służb medycznych.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor szkoły umożliwi uczniom klas ósmych  indywidualne konsultacje z nauczycielami w małych grupach, do 5 osób.

W konsultacjach będą mogli uczestniczyć także uczniowie innych klas, jeśli będzie to niezbędne do dalszego procesu ich nauki. Szczegóły podamy wkrótce.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwimy przeprowadzenie konkursów przedmiotowych na terenie szkoły, jeśli zostaną wznowione procedury w Kuratorium Oświaty  w Kielcach.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). W tej sprawie proszę o kontakt pod numer 15 8692403.

 

 

 

 

Aktualności