Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

27-580 Sadowie

Sadowie 94

Tel: 015 869-24-03

Przejdź do strony głównej

Piątek, 23 kwietnia 2021

Zapytania ofertowe "Dowóz dzieci szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej w Sadowiu"

Sadowie, 01.07.2020r.

 

Zapytanie ofertowe

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

I. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Sadowiu

27-580 Sadowie

Sadowie 94

Tel./fax 15 8692 403

Mail: szkolysad@wp.pl

Zaprasza zainteresowane firmy do złożenia oferty cenowej na „Dowóz dzieci szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej w Sadowiu”.

 

II.Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie nie podlega Przepisom Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. 2018 poz.1986/ ze względu na wartość zamówienia poniżej 30 000 euro.

Zamawiający – Szkoła Podstawowa w Sadowiu, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

 

III. Przedmiotem zamówienia jest „Dowóz dzieci szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej w Sadowiu”, na trasie:

1. Opatów - Zochcin -13 dzieci

2. Niemienice - Michałów-Truskolasy- Zwola- Czerwona Góra - Ruszkowiec – Sadowie –21 dzieci

3. Michałow - Biskupice- Bukowiany – Łężyce – Niemienice – 24 dzieci.

4. Pięciolatki – 10 dzieci

 

Dzieci zamieszkują w następujących miejscowościach: Zochcin, Zwola, Niemienice, Łężyce, Michałów, Truskolasy, Czerwona Góra, Ruszkowiec, Bukowiany, Biskupice, Opatów.

Łącznie około 68 dzieci. Przywóz dzieci na godzinę 7:50, natomiast odwóz o godzinie
12:35 i 14:15.

Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono w autobusie miejsce siedzące.

 

IV. Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2020r. do 30.06.2021r.

 

V. Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie szkoły/ przesłać na w/w adres lub fax-em, mail / z podaniem ceny brutto za jeden miesiąc.

Termin składania ofert do dnia 20 lipca 2020r.do godziny 14:30.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Szkoły Podstawowej w Sadowiu i jego następstw prawnych o zawarcie umowy i zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcie umowy z wybranym oferentem oraz nie udzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą.

VI. Ceny brutto oferty musi być podana w PLN.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cen z oferentami , którzy złożą ofertę.

 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Oferentowi, który przedstawi najniższą cenę.

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Zapytania ofertowe "Dowóz dzieci szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej w Sadowiu"
Data utworzenia:2020-07-01
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:231
Rejestr zmian: