Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Klasy I - III

Uczniowie klas I-III uczestniczą w IV-tej edycji programu edukacyjnego pod nazwą "Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady".W ramach programu biorą udział w licznych konkursach o tematyce ekologicznej. W październiku 2009 roku przystapili do konkursu - Najdłuższy łańcuch ekologiczny. Uczniowie przez dwa tygodnie zbierali rolki z papieru toaletowego z których utworzyli łańcuch. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy III.

Gratulujemy!

 

 

RADOSNA SZKOŁA

Uczniowie nauczania wczesnoszkolnego przyjemnie spędzają czas w sali zabaw. Sala została wyposażona w pomoce dydaktyczne w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA.

W sali zabaw wydzielone sa strefy z:

- małą motoryką (układanki, zabawki dydaktyczne, klocki, gry planszowe, pomoce do kształtowania spostrzegawczości i wyobraźni),

- dużą motoryką (duże, miękkie, klocki, piłki o różnych wielkościach, materace, tory przeszkód)

Pomoce dydaktyczne pozwolą na efektywną realizację nowej podstawy programowej oraz wspomogą kształtowanie umiejętności psychoruchowyh dzieci.

 

5PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU

W klasach I-III realizowany był program 5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU, którego organizatorem była Krajowa Unia Producentów Soków. Honorowy patronat nad programem objęło Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Program był realizowany w ramach edukacji prozdrowotnej od jesieni 2010 do wiosny 2011. W trakcie zajęć realizowano treści scenariuszy lekcyjnych, opracowanych przez metodyków. Realizowana tematyka stała się „smaczną" dekoracją korytarza nauczania wczesnoszkolnego.

Na zajęciach dzieci korzystały z książeczek SUPER-PIĄTKA I WARZYWNO-OWOCOWO-SOKOWE ZABAWY, chętnie uczestniczyły w zabawach i konkursach.

Ewaluacją programu było zorganizowanie OWOCOWO-WARZYWNO-SOKOWEGO DNIA w szkole, któremu towarzyszyło mnóstwo atrakcji: przedstawienie W krainie zdrowia, Turniej wiedzy owocowo-warzywnej. W przedstawieniu brali udział uczniowie klasy III pod kierunkiem Pani J. Jagodzińskiej. Aktorzy swoje role wykonali profesjonalnie. Konkurs wiedzy owocowo-warzywnej polegał na rozwiązywaniu zagadek, układaniu haseł z rozsypanek wyrazowych. Dzieci bawiły się w tropicieli witamin, a ich pracę nagrodzono brawami, dyplomami oraz soczkami owocowo-warzywnymi.

Mamy nadzieję , że wszystkie działania przekonały dzieci, że jedzenie warzyw i owoców oraz picie soków jest ważne i zdrowe.