Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Dz 9.1.2 SP Biskupice, Sadowie, Gimnazjum

Wyrażam radość całej społeczności Zespołu Szkół W Sadowiu z pozytywnej oceny przez Komisję Oceny Projektów Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - PO KL, ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce naszego projektu „Równajmy szanse - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze Szkół Gminy Sadowie".

W programie weźmie udział ponad 200 Uczniów ze Szkół Podstawowych Biskupice i Sadowie, oraz Gimnazjum w Sadowiu. Projekt będzie trwał 22 miesiące, zaś szczegółowe informacje i rozkład zajęć po podpisaniu umowy w oddzielnej zakładce. KB