Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Poczytaj mi przyjacielu

Kolejny rok czytamy...

Już czwarty  rok czytamy najmłodszym w ramach realizowanego w naszej szkole programu CEO Poczytaj mi, przyjacielu. W zajęciach biorą udział uczennice klasy III A Gimnazjum w Sadowiu: Emilia Łapa, Agata Nogaj, Kinga Spychaj, Małgorzata Spychaj, które systematycznie (raz w tygodniu) czytają dzieciom z klasy zerowej. Ale wspólne czytanie to nie wszystko! Po lekturze wszyscy razem się bawią, rysują, tańczą, śpiewają.