Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Konkurs recytatorski

Konkurs recytatorski dla uczniów SP

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

O Mikołaju i Świętach Bożego Narodzenia

1.ORGANIZATOR :

Biblioteka Szkolna ZS w Sadowiu

2. CELE KONKURSU:
- popularyzowanie utworów o tematyce mikołajkowej i bożonarodzeniowej,
- rozwijanie zdolności recytatorskich,                                                                                                                                                                          - uwrażliwienie na piękno poezji,
- zachęcenie dziecka do czytania
- umożliwienie dziecku występu przed publicznością,
- prezentacja umiejętności ucznia,
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. ZASADY UCZESTNICTWA:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas: II, III, IV a i b SP w Sadowiu                                                                                                                         - uczestnik przygotowuje jeden wybrany przez siebie wiersz o tematyce zgodnej z hasłem konkursu
- zgłoszenia do konkursu należy kierować do p. J. Wiewiór  do 30 listopada 2013r.

 

4. KRYTERIA OCENY:

- poprawne i płynne deklamowanie

- zgodność doboru tekstu z tematyką konkursu                                                                                                                                                                    - interpretacja tekstu
- kultura słowa

6. NAGRODY DLA LAUREATÓW
Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy - podziękowania.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie !