Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Miesiąc Bibliotek Szkolnych

PAŹDZIERNIK  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w 2014 r. świętujemy z hasłem: "Kto czyta książki, ten żyje podwójnie".


Międzynarodowe święto bibliotek szkolnych zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship - www.iasl-online.org).
Pierwsze obchody odbyły się 18 października 1999 r.