Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Konkurs - gimnazjum

Dla uczniów gimnazjum.

„Książki, które warto przeczytać”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           regulamin konkursu na prezentację multimedialną


1. Cele

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • Popularyzowanie czytelnictwa,
 • Wzbogacanie wiedzy o utworach i autorach,
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

2. Organizatorzy:

Nauczyciel biblioteki szkolnej gimnazjum.

3. Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I, II i III naszego gimnazjum.

4. Warunki konkursu:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest znajomość treści polecanych książek i ich autorów.
 • Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną programie Power Point.
 • Prace mogą być przygotowane indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.
 • Objętość pracy: od 5 – 10 slajdów.
 • Pierwszy slajd musi zawierać: nazwę konkursu, imię i nazwiska autora /autorów/prace należy dostarczyć  do biblioteki szkolnej.
 • Termin dostarczania prac upływa 25 października 2014 r.

5. Kryteria oceniania:

 • Poprawność merytoryczna, językowa zamieszczonych treści.
 • Zaprezentowanie książek w sposób interesujący i przyciągający uwagę.
 • Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
 • Dobór odpowiednich narzędzi, efektów, interaktywność.
 • Ogólne wrażenie estetyczne.