Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Konkurs recytatorski

Tydzień Kultury Języka .

Konkurs recytatorski : Polscy poeci dzieciom.

11 marca 2010 r. uczniowie klas młodszych SP W Sadowiu uczestniczyli w zorganizowanym przez bibliotekę konkursie recytatorskim Polscy poeci dzieciom. Konkurs odbył się  w ramach trwającego w tym czasie w szkole Tygodnia Kultury Języka.Spośród 12 uczestników najładniej zaprezentowali się uczniowie klasy drugiej: Paulina Swat, Kasia Szczecina i Milena Dziekańska.Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i upominki, a laureaci także nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.