Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Skrzynka Miłych Słów

Pedagog szkolny i Szkolny Klub Wolontariatu  zakładają  „Skrzynkę Miłych Słów”, to pudełko do którego każdy będzie mógł wrzucić miły liścik do osoby, którą lubi i chciałby jej coś dobrego powiedzieć,  pisząc to na kartce papieru.  Akcja jest alternatywą dla Facebooka i innych form kontaktów  w cyberprzestrzeni internetowej.

Jeżeli do skrzynki będą wrzucane liściki niemiłe lub obrażające kogoś:

1. Na pewno nie trafią do odbiorcy!!

2. Akcja „Skrzynka Miłych Słów” zostanie zakończona

Regulamin:

1. Jeżeli chcesz wrzucić liścik do skrzynki, upewnij się, że zawiera one dane osoby do której chcesz napisać (imię, nazwisko, klasa).

2. Pisząc liścik pamiętaj, ab zachować kulturę słowa.

3. Liściki będą rozdawane w każdy poniedziałek  na godzinie wychowawczej.

4. Liściki mogą być w niezaklejonych kopertach lub po prostu na kartkach.

5. Można zachować anonimowość i nie podpisywać się na kartce.

Monika Wtorkiewicz- pedagog szkolny.