Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Informacja dla rodziców

Pierwsze próby z narkotykami.

Pierwsze próby z narkotykami dziecko zwykle starannie ukrywa przed dorosłymi. Wszelkie niepokojące zmiany będzie Ci pewno łatwiej zauważyć, jeśli masz z dzieckiem dobry kontakt, wiele ze sobą rozmawiacie i dużo czasu spędzacie razem.

Pamiętaj jednak, że niektóre zachowania i postawy mogą mieć inne przyczyny, takie jak kłopoty szkolne lub rodzinne, zranione uczucia, niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami i wiele innych, które należy traktować równie poważnie i starać pomóc dziecku je rozwiązać.

Na co powinieneś zwrócić uwagę:

Zachowanie

Zwróć uwagę na zachowanie Twojego dziecka. Powinny zaniepokoić Cię wszelkie radykalne zmiany w jego sposobie bycia, a zwłaszcza:

 • huśtawka nastrojów, naprzemienne ożywienie i ospałość,
 • nadmierny apetyt lub brak apetytu,
 • porzucenie dotychczasowych zainteresowań,
 • kłopoty w szkole (słabsze oceny, konflikty z nauczycielami, wagary),
 • izolowanie się od innych domowników,
 • zamykanie się w pokoju, niechęć do rozmów,
 • zamykanie swojego pokoju na klucz, akcentowanie potrzeby prywatności
 • częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza,
 • wypowiedzi zawierające pozytywny stosunek do narkotyków,
 • zmiana grona przyjaciół, zwłaszcza na starszych od siebie,
 • krótkie rozmowy telefoniczne prowadzone półsłówkami,
 • późne powroty lub nagłe wyjścia z domu,
 • bunt, łamanie obowiązujących w domu zasad,
 • kłamstwa, wynoszenie wartościowych przedmiotów z domu,
 • powtarzające się zgłaszanie przez dziecko zagubień lub kradzieży przez rówieśników drobnych sum pieniędzy,
 • kłopoty z koncentracją,
 • zmiany w porach spania,
 • nadmierne reakcje na krytykę lub niewielkie nawet niepowodzenia.

Wygląd zewnętrzny

 • nowy styl ubierania się,
 • szybkie wychudzenie lub nagły wzrost masy,
 • przewlekły katar, krwawienie z nosa,
 • zaburzenia pamięci oraz toku myślenia,
 • przekrwione oczy, nadmiernie zwężone lub rozszerzone źrenice nie reagujące na światło,
 • bełkotliwa, niewyraźna mowa,
 • brak zainteresowania swoim wyglądem i nieprzestrzeganie zasad higieny,
 • słodkawa woń oddechu, włosów, ubrania,
 • ślady po ukłuciach, ślady krwi na bieliźnie, "gęsia skórka".

Narkotyki lub przybory do ich używania

 • fifki, fajki, bibułki papierosowe
 • małe foliowe torebeczki z proszkiem, tabletkami, kryształkami lub suszem
 • kawałki opalonej folii aluminiowej, łyżka
 • znaczki, białe lub kolorowe pastylki z wytłoczonymi wzorkami
 • leki bez recepty
 • tuby, słoiki, foliowe torby z klejem
 • igły, strzykawki

UWAGA

 • Nie wszystkie z wymienionych objawów muszą się pojawić.
 • Dopiero pojawienie się kilku z wymienionych objawów może wskazywać na narkotyki.
 • Jest mało prawdopodobne, żeby wszystkie objawy wystąpiły jednocześnie.
 • Im głębsza faza uzależnienia, tym objawy choroby są bardziej widoczne, wynikają z utraty kontroli nad braniem środków odurzających. Wzrasta ryzyko przedawkowania i śmierci.

 

Tzw. test oczny

    Dzieci, zwłaszcza w początkowej fazie uzależnienia, starają się maskować. Ukrywają narkotyki i przybory do ich zażywania. Wietrzą często swój pokój, używają kadzidełek, odświeżaczy. Zdradzają je jednak oczy.
    Jako rodzice musimy zwracać uwagę na oczy swojego dziecka. One powiedzą nam wiele.

Obserwacja ogólna oczu (w warunkach oświetlenia pokojowego).

Jeśli zauważysz u swojego dziecka:

 • zaczerwienienie spojówek,
 • łzawienie,
 • opadnięcia powieki (zakrywa od góry więcej niż 2 mm rogówki),
 • zaczerwienienie brzegów powiek,
 • nadmierne rozszerzenie źrenicy (średnica ponad 6 mm),
 • nadmierne zwężenie źrenicy (średnica poniżej 3 mm),

    Może to być sygnał, że w grę wchodzić mogą narkotyki. Ostrzeżeniem może być również używanie przez Twoje dziecko kropli do oczu (jeśli wiesz, że ma zdrowe oczy). Młodzi często w ten sposób maskują ww. objawy "brania".

Jeżeli w trakcie obserwacji ogólnej oczu dziecka
zauważysz coś podejrzanego,
zastosuj prostą metodę badania oczu:


 

Reakcja źrenic na światło

Skieruj światło latarki kolejno na poszczególne oczy dziecka. Jeśli reakcja źrenic na światło jest nienaturalnie powolna, coś jest nie tak.

Obserwacja oczopląsu

Poruszaj palcem przed oczami dziecka. Zatrzymaj palec nieruchomo na kilkanaście sekund. Jeśli zauważysz oczopląs gałek ocznych lub ich drgania podczas wpatrywania się w nieruchomy palec, może to być objaw zażywania narkotyku.

Obserwacja zbieżności oczu

Przesuwaj palec z odległości ok. 20 cm do czubka nosa i przytrzymaj go dotykając do nosa dziecka przez ok. 5 sek. Jeśli dziecko nie potraci śledzić ruchu palca, może to być niepokojący sygnał.


 

Składniki testu

Metoda badania

Główne objawy

Ocena ogólna

obserwacja oczu w warunkach oświetlenia pokojowego

zaczerwienienie spojówek, łzawienie, opadnięcie powieki, zaczerwienienie brzegów powiek

Rozmiary źrenic

ocena szerokości źrenic (test jest dodatni, gdy w oświetleniu pokojowym średnica węższa niż 3 mm lub szersza niż 6 mm)

rozszerzenie źrenicy, zwężenie źrenicy

Reakcja źrenic na światło

kierujemy światło latarki kolejno na każde oko

leniwe zwężenie lub brak zwężenia pod wpływem światła

Obserwacja oczopląsu

polecamy wodzenie oczami za palcem w płaszczyźnie poziomej i pionowej

oczopląs gałek ocznych w jednej lub w każdej pozycji, niemożność wpatrywania się w nieruchomy palec bez drgań gałek ocznych

Obserwacja konwergencji (ruchu zbieżnego gałek ocznych)

przesuwamy palec z odl. 15 cm do czubka nosa z poleceniem śledzenia ruchu palca i utrzymujemy palec przy czubku nosa około 5 sek.

niemożność śledzenia ruchu palca obydwoma oczami, brak ruchu zbieżnego, jednego lub obydwu oczu, niemożność utrzymania konwergencji przez 5 sek.

Test oczny opracowano na podstawie artykułu
"Test oczny ..." Jerzego Toczołowskiego i Jacka Ciechana
z II Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej w Lublinie,
zamieszczonego w czasopiśmie "Medicus" nr 3/98.

Informacje na tej stronie udostępnione zostały dzięki uprzejmości KW Policji w Szczecinie.

Jak rozpoznać osobę po narkotykach?

 

ZMIANY W ZACHOWANIU:


* nagłe zmiany nastroju (euforia, lęk, panika) i aktywności (okresy wzmożonego ożywienia przeplatane ze zmęczeniem i ospałością);
* zachowania nieadekwatne do zaistniałych sytuacji;
* zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z poruszaniem się i utrzymaniem równowagi, przewracanie się;
* halucynacje i przywidzenia;
* zaburzenia pamięci oraz toku myślenia;
* słowotok lub powolne, bełkotliwe wypowiedzi;
* brak apetytu lub nadmierny apetyt;
* bóle rożnych części ciała;
* łamanie ustalonych zasad, napady złości, bunt, agresja;
* spadek zainteresowania ulubionymi zajęciami;
* spadek wyników w nauce, wagary, konflikty z nauczycielami;
* niechęć do rozmów, izolowanie się od reszty domowników, zamykanie się w pokoju;
* niewytłumaczone spóźnienia, późne powroty, noce spędzane poza domem;
* wynoszenie wartościowych przedmiotów z domu;
* nagła zmiana grona przyjaciół na innych (zwykle starszych);
* wypowiedzi świadczące o pozytywnym stosunku do narkotyków.

ZMIANY W WYGLĄDZIE ZEWNĘTRZNYM:


* zwężone lub bardzo rozszerzone źrenice (nie zmieniające się pod wpływem światła), przekrwione lub szkliste oczy, opadające powieki;
* szybki spadek ciężaru ciała, częste przeziębienia, przewlekły katar, krwawienia z nosa;
* słodkawa woń oddechu, włosów, ubrania, zapach alkoholu, nikotyny, chemikaliów;
* ślady po nakłuciach, ślady krwi na odzieży, "gęsia skórka";
* nowy styl ubierania się lub brak zainteresowania swoim wyglądem i nieprzestrzeganie zasad higieny.

PRZEDMIOTY POSIADANE PRZEZ OSOBY BIORĄCE NARKOTYKI:


* fajki, fifki, rurki do papierosów, bibułki papierosowe;
* piktogramy - małe obrazki (wielkości znaczka pocztowego) przedstawiające różnokolorowe symbole, rysunki, portrety postaci z bajek itp.;
* pastylki w różnych kolorach z wytłoczonymi wzorami (np., marka samochodu, znak horoskopu itp.) oraz leki bez recept;
* małe foliowe torebeczki z proszkiem w różnych kolorach (najczęściej białym), z tabletkami, kryształkami lub suszem;
* pogięte i opalone małe łyżeczki lub kawałki opalonej folii aluminiowej;
* tubki, słoiki, foliowe torby z klejem, buteleczki z rozpuszczalnikami i benzyną;
* strzykawki, waciki, igły.

WAŻNE !!!


POSIADANIE KAŻDEJ ILOŚCI NARKOTYKÓW JEST KARALNE:

"art. 48.1. Kto, wbrew przepisom Ustawy posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".
PRZED SĄDEM ODPOWIADA OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA 13 LAT
CZĘSTOWANIE NARKOTYKAMI JEST RÓWNIEŻ NIELEGALNE:

"art. 45.1. Kto wbrew przepisom Ustawy udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie (...) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

SPRZEDAŻ, UDZIELANIE ORAZ NAKŁANIANIE DO ZAŻYCIA NARKOTYKU W STOSUNKU DO OSOBY MAŁOLETNIEJ JEST ZBRODNIĄ czyli kara pozbawienia wolności jest nie krótsza niż 3 lata.

Osobą małoletnią jest taka, która nie ukończyła 18 roku życia.

(Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku O przeciwdziałaniu narkomanii)

Źródło: KPP w Opatowie


DROGI RODZICU!

Czy wiesz w jaki sposób chronić swoje dziecko przed zachowaniami ryzykownymi?

Oto sześć dobrych rad.

Sprawdź jak działają w praktyce.

 1. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem o wydarzeniach dnia codziennego – to sprzyja tworzeniu bliskości i zaufania.
 2. Utrzymuj z dzieckiem dobry kontakt – bardzo istotne jest, aby Twoje dziecko wiedziało, że jest ważne dla rodziców i że z przyjemnością słuchają oni tego, co ma do powiedzenia.
 3. Poprzez rozmowę buduj pozytywny stosunek dziecka do nauczycieli i szkoły – to są Twoi sprzymierzeńcy w pięknym i ważnym zadaniu wychowywania młodego człowieka.
 4. Mów swojemu dziecku, że robi coś dobrze i chwal je – w ten sposób budujesz w nim wiarę we własne możliwości oraz zachęcasz je do działania.
 5. Zachęcaj dziecko do aktywności – ruch i zabawa na świeżym powietrzu, sport, twórczość plastyczna czy działalność w ramach wolontariatu to dobre sposoby, by rozwijać pożyteczne zainteresowania dzieci i młodzieży.
 6. Kontroluj w jaki sposób Twoje dziecko spędza czas poza domem, zwłaszcza wieczorami – ale daj mu też do zrozumienia, że Twoje pytania są wyrazem troski, miłości i zainteresowania.

Artykuły

 • Drogi Rodzicu!

  Zwróć sie do pedagoga szkonego, gdy

  - niepokoi Cię zachowanie dziecka,

  - chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,

  - masz pytania dotyczace wyników w nauce i jego funkcjonowania w szkole,

  - szukasz pomocy

  Czytaj Więcej o: Drogi Rodzicu!