Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Pedagog szkolny- mgr Monika Wtorkiewicz

Witam wszystkich!!!

Nazywam się Monika Wtorkiewicz. Jestem pedagogiem szkolnym.

 

Moim zadaniem jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zajmuję się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi, staram się organizować pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Utrzymuję stałe kontakty z pedagogami i psychologami z innych szkół i poradni psychologiczno- pedagogicznych, kuratorami sądowymi. Wyjeżdżam na ciekawe szkolenia, konferencje. Współpracuję z dyrekcją szkoły, nauczycielami, wychowawcami klas, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie.

 

Zapraszamy wszystkich, którzy najzwyczajniej chcieliby porozmawiać o tym, co się dzieje w szkole, z czym mają problem. Wspólnie zastanowimy się nad rozwiązaniem!!!!

 

Gabinet pedagoga szkolnego - Sala 206