Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu Gimnazjum im. ppłk Wł. Zwiejskiego ps. "Jaruga" Szkoła Podstawowa w Biskupiacach

Szkoła w ruchu - SP Sadowie

Tu znajdziesz opisy i zdjęcia naszych działań.