Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu Gimnazjum im. ppłk Wł. Zwiejskiego ps. "Jaruga" Szkoła Podstawowa w Biskupiacach

Pamięć wiecznie żywa – 75 rocznica wybuchu II wojny światowej.

"Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać innym wspólne dobro - Ojczyznę."  

                                                                        ( Święty  Jan Paweł II )


Idąc za nauczaniem Naszego Rodaka, uczniowie Szkoły Podstawowej w Biskupicach uczcili pamięć okrutnych czasów II wojny światowej, która wybuchła 75 lat temu. Wraz z nauczycielami                    – p. A. Nowak, U. Kozłowską i M. Niedbała wybrali się na wycieczkę rowerową do lasu w Truskolasach. Jest tu pomnik – zbiorowa mogiła kilku żołnierzy poległych podczas działań wojennych jakie miały miejsce w świętokrzyskich lasach. Złożyli kwiaty i zapalili symboliczny znicz. 

Artykuły