Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu Gimnazjum im. ppłk Wł. Zwiejskiego ps. "Jaruga" Szkoła Podstawowa w Biskupiacach

II miejsce uczniów Szkoły Podstawowej w Biskupicach

II miejsce  uczniów Szkoły Podstawowej w Biskupicach 

Miło nam, że uczniowie Szkoły Podstawowej w Biskupicach otrzymali II miejsce na Przeglądzie Zespołów Kolędniczych odbywającym się w ramach Godów Opatowskich. Jury doceniło treść przedstawienia, jego formę oraz wspaniałą grę aktorską dzieciaków. Za pomysł przedstawienia pt. ,,Bóg sam wystarczy”,  scenariusz i przygotowanie uczniów do występu odpowiedzialne były panie: Anna Nowak i Małgorzata Niedbała. 

Artykuły