Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu Gimnazjum im. ppłk Wł. Zwiejskiego ps. "Jaruga" Szkoła Podstawowa w Biskupiacach

TWÓRCZE FERIE W SP BISKUPICE

TWÓRCZE FERIE W SP BISKUPICE

 

Wyjazd do Kieleckiego Geoparku, Centrum Edukacji Leonardo da Vinci, Oceanarium, kino            oraz  tańce były okazją do czynnego i atrakcyjnego spędzania ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Biskupicach. O bezpieczeństwie w wolnym od nauki czasie pouczył pan dzielnicowy Radosław Kaptur. Ferie rozpoczął bal karnawałowy, połączony z tradycyjnymi  ,,walentynkami”. Były więc przemiłe życzenia, słodki poczęstunek,  a do szalonych tańców przygrywał nam zespół wokalno – instrumentalny  FAMA.

W kolejnych dniach dzieciaki oglądały film w kinie ,,Etiuda”, bawiły się w Parku Miejskim,  podziwiały  obrazy  na XV Biennale Sztuki Malarskiej, o którym  opowiadał pan Andrzej Łada.

Wielu wrażeń dostarczyła także wizyta  w Centrum Edukacji Leonardo da Vinci  w Podzamczu. Mogliśmy tu podziwiać maszyny, urządzenia, obrazy tego wspaniałego przedstawiciela renesansu – włoskiego malarza, a zarazem rzeźbiarza, architekta, konstruktora   i filozofa. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się także gry i zabawy matematyczne, sprawnościowe i  multimedialne.

W Kieleckim Centrum Geoedukacji  w niezwykły sposób – w kapsule – symulatorze 5D podróżowaliśmy do wnętrza Ziemi. Wędrówka przez kolejne warstwy geologiczne pozwoliła nam         na poznanie budowy Ziemi, a napotkane w trakcie podróży skamieniałości – dały możliwość poznania środowisk sprzed milionów lat,  i zrozumienia zmian, jakim podlegały one w czasie geologicznym. Podczas podróży przez dzieje życia na Ziemi poznawaliśmy mieszkańców dewońskich mórz, które 380 milionów lat temu żyły na terenie dzisiejszych Gór Świętokrzyskich. Zakończenie pobytu w Geoparku było bardzo twórcze – dzieci stworzyły sobie pamiątki podczas zajęć warsztatowych pt. ,,Moje pierwsze szlify”.

 Niecodzienną lekcją przyrody okazała się także wizyta w Oceanarium w Galerii Echo,              gdzie w jednym miejscu zgromadzone zostały setki ryb z rafy koralowej oraz wszystkich oceanów świata, Morza Czerwonego i egzotycznych rzek.

Pani dyrektor Anna Nowak dziękuje nauczycielom za opiekę nad dziećmi podczas zajęć feryjnych,      a uczniom życzy samych sukcesów szkolnych w kolejnym semestrze. 

Artykuły