Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu Gimnazjum im. ppłk Wł. Zwiejskiego ps. "Jaruga" Szkoła Podstawowa w Biskupiacach

Zaproszenia i informacje o imprezach z ZFŚS.

Zachęcamy do kontaktu z Prezesem ZNP, dyrekcjami Szkół i biurem ZS w celu dokładnych informacji o planach imprez i uroczystościach w szkole.