Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Plan rzeczowy funduszu socjalnego.

Sadowie, dn.31.03.2016r.

Plan Rzeczowy ZFŚS na 2016 r.

Zaplanowane wydatki:

Lp.

Rodzaje działalności

1.

Wycieczka.

2.

Świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

3.

Dopłaty do wczasów pracowniczych, turystycznych, kolonii, zimowisk, lecznictwa sanatoryjnego.

4.

Zapomogi losowe (z tytułu klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci).

5.

Świadczenia rzeczowe, bony towarowe.

6.

Spotkania integracyjne.

7.

Paczki dla dzieci.

8.

Dopłaty do imprez kulturalno – oświatowych.

9.

Pożyczki mieszkaniowe.

Uwaga:

Z powyższych działalności może korzystać każdy uprawniony, kontakt odnośnie terminów w biurze i dyrekcji ZS, u Prezesa ZNP w Sadowiu, oraz w tej zakładce strony ZS.