Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu Gimnazjum im. ppłk Wł. Zwiejskiego ps. "Jaruga" Szkoła Podstawowa w Biskupiacach

SP Biskupice

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Biskupicach

zaprasza do korzystania z informacji i dokumentów dotyczących naszej placówki.

 

Informacje znajdziesz też w zakładkach Zespołu Szkół: komunikaty, dla rodziców, a także jesteśmy obecni w galerii.