Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Zajęcia pozalekcyjne

W bibliotece odbywają się zajęcia pozalekcyjne o charakterze opiekuńczo - wychowawczym oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - I semestr

I Zajęcia czytelnicze i plastyczne:

  •  dla uczniów klasy  III a - poniedziałek (11:30 - 12:30)
  •  dla uczniów klsy II a - środa ( 11:30 - 12:25)

II Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów gimnazjum:

  • poniedziałek (13:20 - 14: 15)
  • piątek (13:20 - 14:15)

Artykuły