Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu Gimnazjum im. ppłk Wł. Zwiejskiego ps. "Jaruga" Szkoła Podstawowa w Biskupiacach

Dni wolne w roku szkolnym 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019

 

2 listopada 2018 r. (piątek)

2  maja 2018 r. (czwartek)