Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Dbając o dobro naszych uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi informujemy, iż wszelkie materiały i treści edukacyjne udostępnimy na stronie szkoły w stosownym czasie,zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej. W razie jakichkolwiek pytań czy niejasności, do tego czasu, mogą Państwo się kontaktować z wychowawcą za pomocą e-maila. Zachęcamy również do korzystania z materiałów ćwiczeniowych udostępnionych na stronie MEN.
https://www.gov.pl/web/edukacja/podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnosciami

Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
 - rewalidacja: dziecko otrzyma od nauczyciela karty pracy ze szczegółowymi wytycznymi do ich rozwiązania za pośrednictwem Poczty Polskiej. Rodzice takiego ucznia zostaną wcześniej poinformowani telefonicznie przez nauczyciela o wysłaniu materiałów dla ucznia drogą pocztową. Rodzic zobowiązany jest tę korespondencję odebrać.
Zachęcamy również do korzystania z następujących stron internetowych:
www.pisupisu.pl
www.dyktanda.net
www.ortografia.pl/dyktanda
www.matzoo.pl
 

  Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne:

 www.dyktanda.net 

https://juniora.pl/grafomotoryka-inf-36.html

http://bystredziecko.pl/grafomotoryka-rysowanie-po-sladzie/

https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/

https://www.superkid.pl/grafomotoryka

https://www.google.com/search?sa=X&q=Grafomotoryka+dla+starszaka&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjth76fwrvoAhUlxosKHRQ1AXgQsAR6BAgKEAE&biw=1047&bih=501

http://powiatowapppleszno.pl/pliki/pliki_propozycje/dyktando_w_10_punktach.pdf

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ortograffiti&sa=X&ved=2ahUKEwiL6uu0vrvoAhUTxMQBHS7FBV4Q1QIoA3oECAsQBA&biw=1047&bih=501

 

Zajęcia logopedyczne

Zachęcam do korzystania  z zasobów internetowych i ćwiczeń z dziećmi  minimum 10 minut dziennie.

Systematyczna praca jest źródłem sukcesu!!!

W łatwy i przyjemny sposób można to osiągnąć, a przy okazji rodzic świetnie bawi się ze swoim dzieckiem. 

Link do strony : https://www.youtube.com/watch?

http://www.reh-med.com.pl/dokumenty/cwiczenia_na_gloski_z_szeregu_szumiacego.pdf

http://ktotomowi.pl/