Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

PSO - informatyka

PSO  informatyka – zdalne nauczanie

Klasy: IV, V, VI

Nauczyciel: B. Sternik, U. Kozłowska

 

  1. Ocenie podlega prowadzony zeszyt przedmiotowy, ( data, temat lekcji, notatki). Jest to podstawa do klasyfikacji ucznia i wystawienia oceny z przedmiotu oraz potwierdzenie obecności na zajęciach.
  2. Uczeń ma obowiązek przesyłania wykonanych na komputerze prac  na adres mailowy nauczyciela.
  3. Przesyłane prace będą oceniane przez nauczyciela.
  4. Oceniana będzie poprawność merytoryczna, terminowość, zaangażowanie
    i rzetelność pracy.
  5. Uczeń kontaktuje się na bieżąco z nauczycielem na grupie przedmiotowej na Messengerze lub poprzez pocztę elektroniczną.