Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku 2019/2020

  Rada Rodziców w składzie:

  1. Bryl Katarzyna – przewodnicząca
  2. Wójtowicz Małgorzata – zastępca przewodniczącego
  3. Klepacz Magdalena – skarbnik
  4. Iskra Ewelina – sekretarz

 

 Komisja Rewizyjna w składzie: 

  1. Cedro Anna – przewodnicząca
  2. Kozieł Monika – członek
  3. Rdzanek Iwona – członek