Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu Gimnazjum im. ppłk Wł. Zwiejskiego ps. "Jaruga" Szkoła Podstawowa w Biskupiacach

Rada Rodziców

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich i Gimnazjim im. ppłk. Wł. Zwiejskiego ps "Jaruga" odbyło się 18 września 2014 r.

 

Wybrano RR w składzie:

1. Marta Klepacz - przewodnicząca RR SP i ZS;

2. Aneta Żelaszczyk - przewodnicząca RR Gimnazjum;

3. Beata Kaptur - sekretarz RR Gimnazjum;

4. Agata Rzepka  - sekretarz RR SP i ZS;

5. Małgorzata Gumuła - skarbnik RR Gimnazjum i ZS;

6. Bożena Utnik - skarbnik RR SP;

Komisja Rewizyjna w składzie:


1. Renata Gajewska - przewodniczący (Gimnazjum)

2. Iwona Cybula - członek (SP)

3. Ewelina Książkiewicz - członek (SP).