Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu Gimnazjum im. ppłk Wł. Zwiejskiego ps. "Jaruga" Szkoła Podstawowa w Biskupiacach

Historia Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Budowa szkoły w Biskupicach rozpoczęła się w latach 1925 - 1928 przy dużym wsparciu gminy w Modliborzycach i wydatniej pomocy rodziców. Szkoła rozpoczęła pracę jeszcze przed zakończeniem prac budowlanych w 1928 roku. Był to budynek drewniany, parterowy posiadający dwie duże sale lekcyjne i mieszkanie   na poddaszu dla kierownika szkoły. Od 1927 roku funkcje kierownika szkoły w Biskupicach pełnił Jan Koliński, nauczycielami byli Maria Minosiewicz  i Teresa Kozak. W 1930 roku po odejściu M. Minosiewicz, do pracy został przyjęty Józef Firmanty który w 1931 roku dobudował za własne fundusze trzecią salę, kancelarię i pokój nauczycielski. Do czerwca 1939 roku w szkole w Biskupicach uczyło trzech nauczycieli, w sześciu klasach. Była to więc szkoła drugiego stopnia. Zajęcia odbywały się w trzech salach.

 

Józef Firmanty w czasie okupacji nadal pracował w szkole i prowadził tajne nauczanie. Z tego powodu często musiał się ukrywać. Po wojnie przeniesiono go do pacy w Mydłowie, a później w Zwoli. W 1953 roku powrócił do pracy do Biskupic, gdzie pracował do roku 1960.

 

Po roku 1960 kierownictwo nad szkołą przejął Henryk Lisowski.

 

Trudności w funkcjonowaniu szkoły w Biskupicach w pierwszych latach po wojnie były bardzo duże. Najistotniejszym problemem był brak wykwalifikowanych nauczycieli. Bardzo słabe zaplecze bazowo - materialne na które składały się: trzy sale lekcyjne, kancelaria, korytarz i magazynek na pomoce naukowe, których było bardzo mało. Klasy były dość liczne. Nauka odbywała się na dwie zmiany. Z powodu kłopotów z zapewnieniem właściwej bazy lokalowej wynajmowano jedną salę w prywatnym mieszkaniu.

Drugi budynek otrzymała szkoła dopiero po rozwiązaniu Gromadzkiej Rady Narodowej w 1975 roku.

 

 

Z protokołów posiedzenia rady pedagogicznej z 1965 roku wynika, że w szkole pracowali:

  • 1. Henryk Lisowski - kierownik szkoły oraz nauczyciel wychowania plastycznego i zajęć praktyczno - technicznych.
  • 2. Stanisława Soja - nauczycielka języka polskiego.
  • 3. Helena Chlebna - nauczycielka języka rosyjskiego.
  • 4. Stefan Urban - nauczyciel matematyki.
  • 5. Krystyna Kalita - nauczycielka geografii i klas młodszych.
  • 6. Teresa Wójtowicz - nauczycielka biologii, klas młodszychi wychowania muzycznego.
  • 7. Alojzy Szczygieł - nauczyciel historii i wychowania fizycznego.

 

 

Artykuły