Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu Gimnazjum im. ppłk Wł. Zwiejskiego ps. "Jaruga" Szkoła Podstawowa w Biskupiacach

Plan:

Czas trwania lekcji:1. 8.00- 8.45


2. 8.50- 9.35


3. 9.45- 10.30


4. 10.45- 11.30


5. 11.40- 12.25


6. 12.35- 13.20


7. 13.25- 14.10