Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

3-6.11

Zdalne nauczanie -  03.11.- 06.11

KLASA 6b

 

Język polski

3 XI Temat:  Pomyśl, zanim wypowiesz życzenie – S. Lem – „Cyberiada”.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 64 – 67.
 2. Skorzystaj z :

https://epodreczniki.pl/a/jak-ocalal-swiat/DPf75QfWG  znajdziesz tu 12 ćwiczeń, wykonaj je ustnie, a do zeszytu zapisz ćw. 7, 8, 11.

Proszę o systematyczne wykonywanie poleceń, prowadzenie zeszytów. O przesłanie lekcji będę w tym tygodniu prosiła wybrane osoby, pozostali uczniowie nie odsyłają zdjęć.

4  XI  Temat:  Wiem, umiem, rozumiem – Wkrocz w Próżnię, a odkryjesz Pełnię.

 1. Zapoznanie z tekstem „Dziewczynka z Szóstego Księżyca”.
 2. Pisemnie ćw. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 15.

5  XI  Temat:  Odkrywanie prawdy o talentach – na podst. przypowieści biblijnej.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 80 – 81.
 2. Pisemnie ćw. 2, 4, 5, 8 str. 81 -82.
 3. Ćw. 7 str. 82 dla chętnych.

6 XI  Temat:  Stopniowanie przysłówków.

 1. Przypomnienie wiadomości o przysłówku str. 68.
 2. Sporządź notatkę na podstawie wiadomości ze str. 69.
 3. Pisemnie ćw. 5 i 7 str. 69 – 70.
 4. Zeszyt ćwiczeń – wykonaj ćwiczenia ze str. 30 – 31.

Możesz skorzystać z:

https://epodreczniki.pl/a/slowka-o-przyslowkach/DsLHWJzyV

 

Język angielski

data: 03.11.20r.

Temat:  Organizacja pracy w czasie nauczania zdalnego.

data: 04.11.20r.

Temat: Kiedy używamy czasu przeszłego Past Simple.

 data: 05.11.20r.

Temat: Czasownik „to be” w czasie Past Simple.

 

Język niemiecki

 

Informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Historia

04.11.2020 r.

Temat: Tajemnice sprzed wieków – „Komu bije dzwon Zygmunta ?”(podręcznik str. 64 -65).

Karta pracy na Messengerze.

06.11.2020 r.

Temat: Rzeczpospolita Obojga Narodów. (podręcznik str. 66 -69).

Pomocnicze linki do tematu:

https://drive.google.com/file/d/1Of7TXZ410s_jzmWZ_Zn74GUIPpxXtHc6/view?usp=sharing

Szczegółowe informacje na Messengerze.

 

Matematyka

Data 3.11.2020

Temat: Zaokrąglanie liczb – rozwiązywanie liczb.

Proszę rozwiązać z podręcznika zad. 17  str. 51.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 1,2,3 str.52. 

Data 4.11.2020

Temat:  Wykonywanie działań, w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne.

Proszę rozwiązać z podręcznika zad.  3 a, b, 4 a, b str. 56

Data 5.11.2020

Temat: Działania na liczbach wymiernych.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 1 a, 2 a, b, 3 a, b  str. 56. 

Data  6.11.2020

Temat:  Zastosowanie działań na liczbach wymiernych do rozwiązywania zadań.

Z podręcznika proszę rozwiązać zad.  7 a, 10, 14 str. 56, 57.

 

Geografia

04.11.2020

Temat: Strefy oświetlenia Ziemi (dwie godziny lekcyjne)

Podręcznik str. 35-43

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Daty początku astronomicznych pór roku.

2. Oświetlenie Ziemi w ciągu roku.

3. Charakterystyka stref oświetlenia Ziemi.

4. Oświetlenie Ziemi a strefy klimatyczne i krajobrazowe Ziemi.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Biologia

05.11.2020r.

Temat: Pierścienice  – zwierzęta, które mają segmentowane ciało.

Temat lekcji w podręczniku str. 41 – 44.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 44

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5 do tego tematu lekcji str. 34-37.

Pomocniczy link do tematu.  

https://epodreczniki.pl/a/pierscienice/DVulu50Qn

Szczegółowe informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Informatyka

06.11.2020

Temat: Modyfikujemy prezentację

1. Proszę zapoznać się tematem nr 3 w podręczniku, część 5,6.

2. Otworzyć wykonaną przez was prezentację „Wesołe Zoo” (powinna zwierać slajd tytułowy

i trzy puste slajdy).

3. W trzech pustych slajdach umieść nazwy zwierząt (dzik, niedźwiedź i żółw)  i fragmenty wiersza Jana Brzechwy „Wesołe Zoo” tak, jak na rysunkach na stronie 26 podręcznika. (cały tekst wiersza znajdziesz w internecie).

4. Na slajdach z fragmentami wiersza wstaw rysunki zwierząt (rys.8/str.27). Dowolne rysunki zwierząt są dostępne w internecie.

5. Zastosuj efekt przezroczystości tła dla rysunków zwierząt (rys.9/str.28).

6. Dodaj slajd końcowy. Wpisz  na środku slajdu tekst „Prezentację przygotował lub przygotowała”, imię i nazwisko, klasa 6B.

7. Dla slajdu końcowego zastosuj inne tło.

Proszę nie przesyłać swoich prac, będą sprawdzone po ukończeniu prezentacji.

 

TECHNIKA

Temat: Systemy grzewcze w naszych domach.

Zapoznaj się z tematem z podręcznika.

 

Plastyka

03.11.2020.

Temat: Kompozycja z owoców – rysunek z zastosowaniem światłocienia.

Kontynuacja tematu i zadania z poprzedniego tygodnia.

Czas wykonania pracy: do 10.11.2020.

 

Muzyka

03.11.2020.

Temat: Piosenki żołnierskie – „Ułani , ułani”. Ilustracja plastyczna do piosenki.

Podręcznik str.52 53.

Kontynuacja  tematu i zadania z lekcji poprzedniej:

Posłuchaj na YouTube piosenkę pt. „Ułani, ułani”.

Wykonaj ilustrację plastyczną do piosenki. Zastosuj  dowolną technikę plastyczną.

Czas wykonania; do 06.11.2020.

 

Religia

04.11.20r  środa

Temat nr  12 zeszyt ćwiczeń strona 26/27       -katechizm strona 30/31

Temat : Wierzę w Kościół.

Ćw.1 –napisz, który z soborów powszechnych ustanowił Wyznanie Wiary-CREDO.

            Skorzystaj z wiadomości zawartych w katechizmie.

Ćw.2 – we fragmencie CREDO podkreśl przymioty Kościoła.

Ćw.3 – Wyjaśnij określenia kościoła (przymioty) katechizm str. 30

Ćw.4 - NIE

Zapamiętaj SOŁOWA KLUCZE

- CREDO

05.11.20r  czwartek

Temat nr  13 zeszyt ćwiczeń strona 28/29         -katechizm strona 32/33

Temat : Jest w Kościele.

Ćw.1 – rozwiąż krzyżówkę

Ćw.2 - uzupełnij tekst Pisma Św. wykorzystując fragment z katechizmu BÓG MÓWI str. 32

Ćw.3- Na podstawie tekstu Katechizmu Kościoła Katolickiego KKK 1816, katechizm str. 33 napisz jakie są             zadania ucznia Chrystusa

Ćw. 4- zmieniam , napiszcie:

Co to jest Kościół katolicki?

 1. Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Jezus Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni połączeni z nim Zycie Bożym.(łaską uświęcającą)
 2. Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów.
 3. Lud Boży wybrany przez Boga mający specjalne zadanie do spełnienia- uczyć o bogu i być znakiem Boga.
 4. 4.     Owczarnia Pana Jezusa i rodzina Boża

Do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,, Czy wy wiecie , że jesteście Świątynią” książka str.32