Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

9-13.11

Zdalne nauczanie -  09.11.- 13.11

KLASA 7b

 

Język polski

9 XI Temat: Dziesięć ważnych słów – Nowy Testament, Księga Wyjścia.

  1. Zapoznanie z tekstem str. 77 – 78.
  2. Pisemnie ćw. 9 str. 79.
  3. Definicja słownikowa.
  4. Język biblijny.
  5. Zeszyt ćwiczeń str. 42 – 45.

Proszę o systematyczne wykonywanie poleceń, prowadzenie zeszytów.   O przesłanie lekcji będę w tym tygodniu prosiła wybrane osoby, pozostali uczniowie nie odsyłają zdjęć.

10, 12 XI Temat: Przemówić do serc – Jan Paweł II – „ Przemówienie do młodzieży”.

  1. Wyjaśnienie pojęć: perswazja, styl retoryczny, pytanie retoryczne, wykrzyknienie         ( pisemnie).
  2. Zeszyt ćwiczeń str. 47 – 49.

13 XI Temat: Na ścieżkach myśli – wielcy filozofowie starożytni.

  1. Przypomnienie sylwetek największych filozofów starożytnych ( notatka w zeszycie ).
  2. Uniwersalne wartości humanistyczne.

 

Język angielski

data: 09.11.20r.

Temat:  Wycieczka do Londynu.

data: 10.11.20r.

Temat:  Atrakcje turystyczne.

data: 12.11.20r.

Temat:  Omawianie planów wakacyjnych.

 

Język niemiecki

Data : 13.11.2020.

Temat: Das ist kein Buch.

Lekcja na Teams.

Podr. str. 28 zad 1,2, zeszyt ćwiczeń zad. 1,2,3,4 str.28

 

Historia

12.11.2020 r.

 Temat: Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim - podsumowanie (podręcznik str. 62-64).

Przygotowujemy się do sprawdzianu.

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

09.11.2020r.

Temat: Obliczenia procentowe.

Lekcja on- line.

10.11.2020r.

Temat: Obliczenia procentowe w zadaniach.

  1. Wykonaj w zeszycie zad. 5, 6, 7, 8 str. 93.

12.11.2020r.

Temat: Procenty- powtórzenie wiadomości.

Lekcja on- line.

13.11.2020r.

Temat: Procenty- sprawdzian wiadomości.

Szczegóły podam na Messengerze.

                                                    

Biologia

09.11.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – układ pokarmowy.

Sprawdzian wiadomości 09.11.2020 r. o godz. 9.45 (poniedziałek).

Test on-line.

Szczegóły i formę  sprawdzianu przekażę na grupie przedmiotowej Messenger.

13.11.2020r.

Zaczynamy nowy dział IV - Układ krążenia

Temat: Budowa i funkcje krwi.

Temat z podręcznika str. 85-87.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 87

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4 do tego tematu lekcji str. 44-45.

Pomocniczy link do tematu.

https://epodreczniki.pl/a/szczegolna-rola-krwi/DSnYoJIyK

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Chemia 

10.11.2020r.

Temat: Efekt energetyczny w reakcjach chemicznych.

Pomocniczy link do tematu.

https://epodreczniki.pl/a/reakcje-egzoenergetyczne-i-endoenergetyczne/D1BUwYDtP

Temat w podręczniku str. 72 - 73

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć pisząc podane punkty.

1. Reakcja egzoenergetyczna– str. 72 oraz rysunek z ćwiczeniówki z „ Zapamiętaj” str. 40

2. Reakcja endoenergetyczna– str. 72 oraz rysunek z ćwiczeniówki z „ Zapamiętaj” str. 40

3. Spalanie  – str. 43

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 12,3 do tego tematu lekcji str. 39-40

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

12.11.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają.

Temat w podręczniku str. 74-75

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy ćwiczenia do tego tematu lekcji str. 41-42

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

09.11.2020

Temat: Gleby w Polsce

Podręcznik str. 73-75

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Gleba – pojęcie

2. Czynniki glebotwórcze

3. Gleby w Polsce /tabela/

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

13.11.2020

Temat: Lasy w Polsce

Podręcznik str. 76 – 78

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Lesistość – pojęcie.

2. Typy zbiorowisk leśnych w Polsce

3. Funkcje lasów.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Fizyka

9.11.2020

Temat: Masa a siła ciężkości.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=T4xytG--A2Q.

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 68-72. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 72) a następnie rozwiązać zadanie 1  str. 72.

10.11.2020

Temat: Masa, siła ciężkości – rozwiązywanie zadań.

Pod tematem proszę rozwiązać zadanie 3, 5 str. 73. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

 

Informatyka

13.11.2020

Temat: Kompozycje graficzne w programie GIMP- stosowanie narzędzi selekcji i praca z warstwami.

Podręcznik strona 51-55 oraz program GIMP.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Muzyka

12.11.2020.

Temat: Rodzaje muzyki.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 40.

Zadanie:

Zapisz w zeszycie tabelę ze strony 40, z charakterystyką, podziałem i przeznaczeniem poszczególnych rodzajów muzyki.

Czas wykonania: 19.11.2020.