Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

16-20.11.

Zdalne nauczanie -  16.11 - 20.11

KLASA 4b

Język polski

16 XI  Temat:  Cudzysłów i kursywa.

 1. Zapisz notatkę na podstawie wiadomości ze str. 74 – 75.
 2. Ćw. 1 str. 74 – ustnie, ćw. 3 str. 75 – pisemnie.
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 84 – 85.

17 XI  Temat:  Dobry sposób spędzania wolnego czasu – K. Wodnicka – „W bibliotece”.

 1. Określenie tematyki utworu.
 2. Co to są rymy?
 3. Jakie korzyści płyną z czytania książek?
 4. Ćw. 1 str. 76 – pisemnie.

18 XI  Temat:  Co się znajduje w bibliotece?

 1. Rodzaje katalogów bibliotecznych.
 2. Zasady zachowania się w bibliotece.
 3. Możesz skorzystać z:

https://epodreczniki.pl/a/zaszyfrowana-wiadomosc/D132vqeZn szczególnie ćw. 9  i 10, wykonaj je ustnie.

19 XI  Temat:  Jakie informacje odczytasz z karty katalogowej?

 1. Ćw. 1 i 2 str. 78.

20 XI, 23 XI  Temat:  Jak sporządzić notatkę?

 1. Przepisz do zeszytu wiadomości o notatce ze str. 79.
 2. Rodzaje notatek:

- w postaci krótkiego tekstu;

- w punktach;

- w formie schematu;

- w postaci tabeli.

       3.  Zeszyt ćwiczeń str. 111 – 113.

      4.  Pisemnie do zeszytu wybrane ćwiczenie ze str. 80 – 82.

      5.  Możesz skorzystać z:

https://epodreczniki.pl/a/jak-notowac-zeby-zapamietac/DBsK5XeaX

 

Język angielski

16. 11. 2020

Temat: Mad about action figures – tekst o hobby. I’ve got a collection of….- słuchanie.

Lekcja na platformie Teams.

Otwórzcie podręczniki na stronie 26

Zapisz przetłumacz i naucz się Check these words.

Wykonujemy ćw. 1-6 z podręcznika str. 26-27

Homework

Ćw. 1,2  strona 18 w zeszycie ćwiczeń.

17. 11. 2020

Temat: Moja kolekcja. Krótkie dialogi, pisanie e-maila.

Lekcja na platformie Teams.

Wykonujemy ćw. 6,7,8 str.27

Homework

Ćw.4,5  strona 19 w ćwiczeniówce.

20. 11. 2020

Temat: Buying things – dialogi w sklepie z pamiątkami.

Lekcja na platformie Teams.

Wykonujemy ćw. 1-4  str. 28

Homework

Ćw. 5 str. 28 w podręczniku. Ułóż w zeszycie dialog w sklepie z pamiątkami.

Wszyscy odsyłają zdjęcie dialogu.

 

Język niemiecki

Data : 17.11.2020.

Temat: Ich spiele gern Computer.

Lekcja na Teams.

Podr. str. 35 zad 4b, zeszyt ćwiczeń zad. 8b str. 16, zad. 9 str. 17

Data : 18.11.2020.

Temat: Die Zahlen 0-100.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 36,37 zad 6,7.

 

Historia

18. 11.2020 r.

Temat:  Czytamy mapę i plan. ( podręcznik 33-35).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

16.11.2020r.

Temat: Godziny na zegarach.

 1. Obejrzyj filmiki klikając w poniższe linki:

https://www.youtube.com/watch?v=4OK5qjZMkBc

https://pistacja.tv/film/mat00133-jednostki-czasu?playlist=98

 1. Przeczytaj temat w podręczniku str. 84.
 2. Wykonaj ustnie ćw. A str. 84 z podręcznika.
 3. Przepisz do zeszytu notatkę zamieszczoną na Teams ( Otwórz grupę matematyka- Pliki- Materiały z zajęć- Godziny na zegarach).
 4. Wykonaj Ćw. 1, 2, 3 str. 38 z ćwiczeniówki.

17.11.2020r.

Temat: Obliczenia zegarowe.

Lekcja na Teams.

18.11.2020r.

Temat: Systemy zapisywania liczb- powtórzenie wiadomości.

Lekcja na Teams.

19.11.2020r.

Temat: Systemy zapisywania liczb- sprawdzian wiadomości.

Szczegóły i formę sprawdzianu podam na Messengerze.

20.11.2020r.

Temat: Dodawanie sposobem pisemnym.

Lekcja na Teams.

 

Przyroda

18.11.2020

Temat: Rośliny i zwierzęta wokół nas

Podręcznik str. 61-65

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Rośliny i zwierzęta – mieszkańcy naszych domów.

2. Jakie rośliny i zwierzęta żyją w naszych ogrodach?

Praca domowa – zeszyt ćwiczeń: ćw.1/str.39  ćw.2/str.39  ćw.3/str.40

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

20.11.2020

Temat: Poznajemy świat organizmów – podsumowanie rozdziału 3

Podręcznik str. 66

Zadania do wykonania na lekcji: zeszyt ćwiczeń: ćw.1/41 , ćw.2/41,   ćw.3/42,   ćw.4/42

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Informatyka       

16.11.2020r.

Temat: Tworzymy rysunek, zmieniamy go i zapisujemy zmiany- zadania.

 1. Przeczytaj temat w podręczniku str. 34.
 2. Wykonaj ćw. 7 str.33 (punkt 2).
 3. Pracę  zapisz  pod nazwą miasta i  prześlij jako załącznik na mój adres mailowy bsternik73@wp.pl , w temacie wiadomości wpisz tytuł pracy oraz swoje imię, nazwisko i klasę. Pracę należy przesłać do 23.11.2020r.

 

Muzyka

19.11.2020.

Temat:  Polskie symbole narodowe.

(kontynuacja tematu i zadań z lekcji poprzedniej).

Zadanie dla chętnych, czas wykonania: 26.11.2020.

 

Plastyka

20.11.2020.

Temat: Barwy podstawowe i pochodne.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika , str.26-29.

(notatka w zeszycie)

 1. Barwy podstawowe - są to barwy, których nie można uzyskać ze zmieszania jakichkolwiek innych barw.

Są to kolory: żółty, czerwony i niebieski.

 1. Barwy pochodne – są to barwy, które powstają ze zmieszania dwóch barw podstawowych. Są to kolory: pomarańczowy, fioletowy oraz zielony.
 2. Wszystkie barwy podstawowe i pochodne nazywamy barwami czystymi.

Zapoznaj się  z zasadą łączenia barw podstawowych – podręcznik str.28.

Zadanie;

Namaluj pracę w której przedstawisz różne rośliny. Użyj tylko barw podstawowych.

(zastosuj łączenie barw podstawowych).

Co będzie potrzebne:

Kartka z bloku rysunkowego, farby plakatowe (barwy podstawowe), pędzel, naczynie na wodę.

Termin wykonania: 27.11.2020.

 

  TECHNIKA

 

19.11.

 

Temat: Rowerowy elementarz.

 

Notatka do zeszytu:

 

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE ROWERU

 

1) z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne

    barwy białej lub żółtej selektywnej;
2) z tyłu –co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy

    czerwonej;

3) z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy

    czerwonej o kształcie innym niż trójkąt
4) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
5) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy

    o nieprzeraźliwym dźwięku.

 

 

Religia

16.11.20r poniedziałek

Katecheza nr 21  zeszyt ćwiczeń strona 46/47   - katechizm strona 52/53

Temat: Daniel ukazuje silę wiary w Boga.

Ćw.1-napisz kogo czcił Daniel, przebywając w niewoli babilońskiej.

            Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str.52/53

Ćw.2-uporządkuj wyrazy z tekstu Pisma Świętego.

            Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str.52

Ćw.3 – wpisz w kolumny tabeli, w jaki sposób możemy okazać wierność Bogu.

 Ćw. 4 –napisz, czego uczy nas Bóg przez opowiadanie o ocaleniu Daniela.

            Opowiadanie o ocaleniu Daniela uczy nas, że wierność Bogu okazana przez Daniela ocaliła go przed śmiercią. Bóg zawsze chroni tych , którzy zwracają się do niego w modlitwie.

19.11.20r czwartek

Katecheza nr 22 zeszyt ćwiczeń strona 48/49    - katechizm strona 54/55

Temat: Machabeusze przykładem wierności Bogu aż do śmierci.

Przeczytajcie fragment BÓG MÓWI – katechizm str. 54/55

Ćw.1-Machabeusze, pomimo zagrożenia życia, mężnie wyznawali swoja wiarę. Uzupełnij słowa Matki  Machabejskiej, skierowane do najmłodszego syna.       

Ćw.2 – napisz, czego uczy nas Bóg przykładem matki Machabejskiej i jej synów.

            Pan Bóg uczy, że lepiej stracić życie niż przypodobać się władcy ziemskiemu. Matka Machabejska  pomimo, że była świadkiem śmierci synów to nie pozwoliła im aby zgrzeszyli. Synowie wiedzieli, że  lepiej stracić życie od ludzi niż od Boga.

Ćw.3 – dokończ zdanie.

 Ćw. 4 –napisz list do przyjaciela, w którym uzasadnisz, jak ogromną rolę w życiu człowieka odgrywa wiara.

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 54

-BOHATERSTWO

-ODWAGA