Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

16-20.11.

Zdalne nauczanie -  16.11 - 20.11

KLASA 8a

 

Język polski

16 -17.11.2020r.

Temat: Twardy charakter -fragmenty Dywizjonu 303 Arkadego Fiedlera.

Korzystamy  z podręcznika str. 94-97.  Poznajemy fragmenty utworu. Charakteryzujemy narratora tekstu. Wskazujemy różnice między literaturą faktu a przekazem historycznym. Omawiamy postawę Jana Daszewskiego. Zapisujemy notatkę pod tematem lekcji.

Proszę obejrzeć nagrania ze stron: https://www.youtube.com/watch?v=8BMacJ3RM8c,

https://www.youtube.com/watch?v=LJBRCO1uBK0. Znajdziecie na nich wskazówki niezbędne do tworzenia różnych form wypowiedzi.

18.11.2020r.

Temat:  Test podsumowujący z rozdziału Niepokoje egzystencjalne.

19.11.2020r.

Temat: Czy można być świętym?

Korzystamy  z podręcznika str. 100-101. Prezentujemy i zapisujemy informacje o Janie Twardowskim. Odczytujemy wiersz i charakteryzujemy podmiot liryczny – karta pracy. Zapoznajemy się z definicją apostrofy i wskazujemy jej przykłady w tekście. Odczytujemy sens utworu.

20.11.2020r.

Temat:  Zbuntowany idealista – fragmenty utworu Jerome’a Davida Salingera

                 Buszujący w zbożu.

Czytamy informacje o autorze oraz wprowadzenie ze str. 101 w podręczniku. Odczytujemy fragment utworu i analizujemy jego treść. Redagujemy notatkę według poleceń ze str. 104.

 

Język angielski

 data: 17.11.20r.

Temat:  Kiedy używamy czasownika z końcówką –ing?

data: 18.11.20r.

Temat:  Kiedy używamy bezokolicznika z „to”, a kiedy bez „to”?

data: 19.11.20r.

Temat:  Czasownik z –ing, bezokoliczniki z „to” i bez „to” – ćwiczenia.

 

Język niemiecki

Data : 16.11.2020.

Temat: Was machst du am Morgen?

Opis swojego poranka.

Lekcja na Teams.

Podr. str. 27 zad 2,3.

Data : 18.11.2020.

Temat: Was hast du gestern gemacht ?

Opis dnia. Czas przeszły Perfekt.

Lekcja na Teams.

Podr. str. 28 zad 1,2. Zeszyt ćwiczeń zad. 1,2 str.26.

 

Historia

Data: 16.11.2020

Temat: Plan „Burza” i powstanie warszawskie

Podręcznik strony: 80-86

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Klasa VIII A SP Sadowie Historia, Klasa VIII B SP Sadowie Historia oraz w programie E-Teams.  Sposób pracy z uczniami zostanie podany przez komunikator Messenger oraz czat w e-teams.

Zapis punktów:

 1. Plan „Burza” i jego przebieg
 2. Przyczyny wybuchu powstania warszawskiego
 3. Wybuch powstania 1 sierpnia 1944 Warszawa
 4. Warszawa podczas powstania
 5. Walki powstańcze i sytuacja ludności
 6. Postawa mocarstw wobec powstania, zachowanie ZSRS i USA
 7. Upadek powstania i tragiczne skutki dla miasta i jego mieszkańców

Data: 13.11.2020

Temat: Polacy w koalicji antyhitlerowskiej

Podręcznik strony: 87-92

Uwagi nauczyciela: Przeczytać tekst lekcji z książki. Zapisać w zeszycie temat oraz punkty podane na grupie FB oraz w grupach na Messengerze oraz E-Teams. Sposób pracy z uczniami zostanie podany przez komunikator Messenger oraz czat w e-teams.

 Punkty do zapisania w zeszycie:

 1. Utworzenie Armii Polskiej we Francji
 2. Walki Polaków na terenie Francji i Norwegii
 3. Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii
 4. Historia 303 Dywizjonu Myśliwskiego imienia Tadeusza Kościuszki
 5. Polska Marynarka Wojenna u boku aliantów
 6. Polskie jednostki wojskowe utworzone na terytorium Wielkiej Brytanii
 7. Udział Polaków w walkach w Europie Zachodniej, Falaise, Monte Cassino, Arnhem, Wilhelmshaven.
 8. Historia misia Wojtka
 9. Wojsko polskie w ZSRS, Lenino, Warszawa, Wał Pomorski - Kołobrzeg, Operacja Berlińska, zdobywanie Berlina wraz z Armią Czerwoną.

 

Matematyka

16.11.2020

Temat: Omówienie sprawdzianu.

Lekcja na Microsoft Teams.

17.11.2020

Temat: Twierdzenie Pitagorasa -  zadania.

Proszę rozwiązać zadania 6-8 strona 84, zadania 9,10 strona 85.

Lekcja na Microsoft Teams.

18,19,20.11.2020

Temat: Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.

Ćwiczenie strona 87. Rozwiązywanie zadań  str. 88-91. Lekcja na Microsoft Teams.

 

 

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 16.11.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości - elektrostatyka.

Data 20.11.2020

Temat: Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=_m55ntDgn_4

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 77 - 81. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 81) a następnie rozwiązać zadanie 1, 2, 3, 4  str. 84.

 

Biologia

20.11.2020r.

Temat:  Podsumowanie wiadomości – genetyka

Temat z podręcznika str. 46-48.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5,6 do tego tematu lekcji str. 30-31.

Przygotowujemy się do sprawdzianu.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Chemia 

17.11.2020r.

20.11.2020r.

Zaczynamy nowy dział – Sole.

Temat: Wzory i nazwy soli (2 godziny lekcyjne)

Koniecznie proszę obejrzeć filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=EhEGkcQ54Qk

https://www.youtube.com/watch?v=btTf9PVc-0o

https://epodreczniki.pl/a/budowa-soli-i-ich-nazewnictwo/DAVTbctow

Temat w podręczniku str. 60-63

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć.

1. Wzór ogólny soli – str. 60

2. Nazwy soli  – str. 61

a) nazwy soli kwasów beztlenowych – str. 61

b) nazwy soli kwasów tlenowych – str. 61

Rozwiązujemy zadania 1,2 z podręcznika do tego tematu lekcji str. 63.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

17.11.2020

Temat: Azja i jej kraje - sprawdzian

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Informatyka

18.11.2020

Temat: Funkcje w języku C++

Podręcznik str. 48-49

Podczas zajęć wykonamy ćwiczenie 8/49. Po wykonaniu program zapisujecie na swoich komputerach.

Pracą domową jest ćwiczenie 9/50. Proszę postępować zgodnie z poleceniami ćwiczenia. Program po wykonaniu i sprawdzeniu działania dla różnych wartości liczb, zapisujecie na

swoich komputerach.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Wiedza o społeczeństwie

18.11.2020 r.

Temat:   Czym jest samorząd?.( podręcznik str.  66-69)

Lekcja na Microsoft Teams.

19.11.2020 r

Temat: Samorząd gminny. ( podręcznik str.  72-76)

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Edb

Data : 17.11.2020.

Temat: Pierwsza pomoc w zaburzeniach krążenia i oddychania.

 

Religia

17.11.20r  wtorek

Proszę w tym tygodniu uczyć się pytań z katechizmu bierzmowanych od 41 do 60.

Temat nr  16 zeszyt ćwiczeń strona 34/35       -katechizm strona 38/39

Temat : Dar mocy –bierzmowanie.

Ćw.1-wpisz skojarzenia ze słowem moc.

 Ćw.2 –na podstawie fragmentów Pisma Świętego –Dz 19,6 napisz co czynili Apostołowie- katechizm str.38

Ćw.3- na postawie wiadomości zdobytych na katechezie, odpowiedz na pytania.

Ćw.4-wymień siedem darów Ducha Św.

 Ćw. 5- napisz do czego zobowiązuje chrześcijanina sakrament bierzmowania.

Zapamiętaj  katechizm str. 38

- BIERZMOWANIE

19.11.20r czwartek

Temat nr  17  zeszyt ćwiczeń strona 36/37        -katechizm strona 40/41

Temat : Łaska Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania.

Ćw.1-odszukaj fragment Pisma Św. 1 Kor 6,9 i zapisz jego treść w ramce-katechizm str.40

 Ćw.2-napisz jakich łask udziela nam duch Św. w sakramencie bierzmowania.

-udoskonala łaskę chrztu

-pomnaża życie Boże

-silniej jednoczy z Chrystusem

-udziela mocy do apostołowania

-pomnaża dary ducha Św.

-wyciska na duszy niezatarte znamię

 Ćw.3 –przeczytaj fragment Ojca Św. Franciszka i napisz, do czego zachęca młodzież.

 Ćw.4– ułóż modlitwę do Ducha Św. z prośbą o umocnienie w wierze.

Proszę to ćwiczenie odesłać na adres r.boryckispsadowie@wp.pl