Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

23-27.11

Zdalne nauczanie 23 – 27 XI 2020

KLASA 4b

Język polski

23 XI Temat:  Jak sporządzić notatkę?

Ciąg dalszy lekcji z piątku.

24 XI Temat:  Anioł i szkolne zabawy – Jan Twardowski – „W klasie”.

  1. Zapoznanie z tekstem str. 83.
  2. Pisemnie ćw. 2 i 3 str. 83, pozostałe ćwiczenia  ustnie.
  3. Dla chętnych ćw. 6 str. 83.

25 XI Temat:  Szkolne nieporozumienie – H. Ożogowska – „ Chłopak na opak. Raz, gdy chciałem być szlachetny”.

  1. Zapoznanie z tekstem str. 84 -85.
  2. Pisemnie ćw. 1 i 2 str. 85.

26 – 27 XI Temat:  Jak opisać postać?

  1. Zapoznaj się z wiadomościami ze str. 92, do zeszytu przepisz punkty Jak opisać postać.
  2. Pisemnie ćw. 2 i 3 str. 93.
  3. Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń str. 114 – 117.  Pamiętaj o tym, aby nie powtarzać ciągle tych samych słów.

 

 Język angielski

 23.11.2020

Temat: Souvenirs around the Word.

Lekcja na platformie MS Teams.

24.11.2020

Temat: Animal bodies. Części ciała zwierząt.

Lekcja na platformie MS Teams.

Podręcznik strona 94

Praca domowa
ćw. 8 i 9 str. 17 w ćwiczeniówce.

27.11.2020

Temat: Powtórzenie materiału z rozdziału 2. Piosenka Holiday Time.

Lekcja na platformie MS Teams.

Praca domowa
ćw. 6  str. 19 w ćwiczeniówce.

 

Język niemiecki

Data : 24.11.2020.

Temat: Die Zahlen 0-100.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 36,37  zad. 6,7, 8, zeszyt ćwiczeń zad 10,11,12 str.18

Data : 25.11.2020.

Temat: Wir zahlen bis 100.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 38 zad 9,10. Zeszyt ćwiczeń zad. 13,14 str. 18,19.

 

Historia

25. 11.2020 r.

Temat: Z historią na Ty – podsumowanie. ( podręcznik 36).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

23.11.2020r.

Temat: Dodawanie pisemne.

Lekcja na Teams.

24.11.2020r.

Temat: Omówienie zadań ze sprawdzianu.

Lekcja na Teams.

25.11.2020r.

Temat: Zastosowanie dodawania pisemnego w zadaniach.

Lekcja na Teams.

26.11.2020r.

Temat: Odejmowanie sposobem pisemnym.

Lekcja na Teams.

27.11.2020r.

Temat: Odejmowanie pisemne.

Wykonaj w ćwiczeniówce Ćw. 3, 4 str. 41.

 

Przyroda

25.11.2020

Temat: Poznajemy świat organizmów - sprawdzian

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

27.11.2020

Temat: Poznajemy składniki pokarmowe

Podręcznik str. 68-69

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Podział składników pokarmowych

2. Źródła składników pokarmowych

3. Znaczenie składników pokarmowych dla organizmu

Praca domowa – zeszyt ćwiczeń: ćw.1/43 , ćw.2/43

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

TECHNIKA

 

26.11.

 

Temat: Aby rower służył dłużej.

 

Podręcznik str. 34 do 36 - przeczytajcie tekst.

 

 

Informatyka       

23.11.2020r.

Temat: Kopiowanie i przenoszenie fragmentu rysunku.

              Lekcja na Teams.

             Przeczytaj temat w podręczniku str. 40- 44 (temat 4- punkty 1, 2).

 

Plastyka, Muzyka

Nauczyciel na zwolnieniu.

 

Religia

23.11.20r poniedziałek

Katecheza nr 23 zeszyt ćwiczeń strona 50/51    - katechizm strona 56/57

Temat: Pochwała wiary-Pan Jezus uzdrawia sługę setnika.

Ćw.1-uporządkuj litery według kolejności i uzupełnij zdanie.

Ćw.2 – Setnik prosił Jezusa o uzdrowienie swego sługi .Za co Pan Jezus pochwalił setnika?

            Aby uzyskać odpowiedź przestaw litery tak, aby utworzyły wyrazy.

Ćw.3 – napisz słowa setnika świadczące o jego wielkiej wierze.

 Ćw. 4 –dokończ zdanie.

Ćw. 5- narysuj w jaki sposób możemy dawać świadectwo wiary.

Dla chętnych do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał Cię? katechizm strona 56

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 56

-CUD

26.11.20r czwartek

Katecheza nr 24 zeszyt ćwiczeń strona 52/53    - katechizm strona 58/59

Temat: Z wiarą oczekujemy na przyjście Pana Jezusa- Adwent.

Przeczytajcie fragment BÓG MÓWI – katechizm str. 58

Ćw.1-Dokończ zdania.

Ćw.2 – z okresem Adwentu wiązane są symbole. Dorysuj symbole i napisz ,co one oznaczają. Załącznik

Ćw.3 –napisz, jak należy się przygotować do uroczystości Świąt Bożego Narodzenia.

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 58

-ADWENT

-NAWRÓCENIE