Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

07-11.12

Zdalne nauczanie 7 – 11 XII 2020

 

Klasa VIII a

Język polski

7.12..2020r.

Temat: Ratować innych - Stanisław Trojanowski, Naznaczony 11 września: Rozmowa ze strażakiem z WTC (fragmenty).

1.Odczytanie fragmentów wywiadu ze str. 105- 107 w podręczniku.

2.Wykonanie poleceń do tekstu ze str. 107 – ćw. od 1do 6.

3.Zapisanie notatki w zeszycie.

8.12.2020r.

Temat: Po co nam autorytety?

Korzystamy  z podręcznika str. 108-109.  Czytamy fragment wywiadu z Marcinem Fabjańskim.  Wykonujemy polecenia do tekstu.

9-10.12.2020r

Temat: Sprawozdanie z filmu i spektaklu.

Korzystamy z podręcznika ze str. 112-115.  Zapoznajemy się z nowymi informacjami.  Analizujemy przykładowe sprawozdanie z filmu. Zapisujemy wybrane ćwiczenia w zeszycie.

11.12.2020r.

Temat:  Najważniejsze światowe medium – telewizja.

Analizujemy informacje z podręcznika ze str. 120-123 dotyczące podanych zagadnień: historia telewizji, główne elementy przekazu telewizyjnego, gatunki telewizyjne. Zapisujemy notatkę.

 

Język angielski

data: 08.12.20r.

Temat:  Blog Petea o festiwalach.

data: 09.12.20r.

Temat:  Obchody i zwyczaje związane z festiwalami.

data: 10.12.20r.

Temat:  Ćwiczenia utrwalające poznany materiał leksykalny.

                                                                            

Język niemiecki

Data : 7.12.2020.

Temat: Test z rozdziału 2.

Data : 9.12.2020.

Temat: Wie heißen die Körperteile?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 34, Zeszyt ćwiczeń zad. 1,2  str. 34

 

Historia

07.12.2020

Temat: Prezentacje referatów uczniów. Rozdział II Polacy i świat podczas II wojny światowej

Proszę o przygotowanie się z tekstu referatów, które zostały zaakceptowane przez nauczyciela. Referaty zaliczają pozostali uczniowie, którzy jeszcze nie byli pytani.  Nauczyciel zada 3-4 pytania z tekstu referatu sprawdzającego wiedzę uczniów. Na lekcji zostaną omówione także wyniki ostatniego testu.

11.12.2020

Temat: Powstanie dwóch państw niemieckich. Mur berliński

Podręcznik strony: 113-115

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie w programie E-Teams.  Na lekcji kończymy omawiać referaty uczniów oraz dokończymy lekcję o dwu państwach niemieckich oraz historii muru berlińskiego.

Zapis punktów:

  1. Budowa muru berlińskiego 1961 rok
  2. Miasto podzielone żelazną kurtyną. Berlin Wschodni i Zachodni.
  3. Ucieczki do Berlina Zachodniego
  4. Postawa Stanów Zjednoczonych wobec blokady Berlina oraz budowy muru berlińskiego.
  5. RFN i NRD praca z mapą strona 113. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1 i 2 zamieszczone tuż obok mapy w ramce „Praca z mapą”.

 

Matematyka

07.12.2020

Temat: Rozwiązywanie zadań - układ współrzędnych.

Podręcznik strona 102-105, zadania 8-12 strona 105. Lekcja na Microsoft Teams.

08, 09,10.12.2020

Temat: Dowodzenie w geometrii.

Podręcznik strona 106-111. Lekcja na Microsoft Teams.

11.12.2020

Temat: Rozwiązywanie zadań - utrwalenie wiadomości.

Podręcznik strona 112-113. Lekcja na Microsoft Teams.

 

Geografia

08.12.2020

Temat: Przemysł i usługi w Afryce

Podręcznik str. 77 – 81

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. PKB w krajach Afryki

2. Czynniki wpływające na rozwój gospodarczy państw kontynentu

3. Przemysł w Afryce

4. Cechy gospodarki krajów Afryki

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Biologia

11.12.2020r.

Temat: Mechanizmy ewolucji.    

Temat z podręcznika str. 60-63.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 63

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,8 do tego tematu lekcji str. 36-39.

Pomocniczy link do tematu.

https://epodreczniki.pl/a/mechanizmy-ewolucji-biologicznej/DZX0kkPOz

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Microsoft Teams.

 

Chemia 

08.12.2020r.

Temat: Reakcje tlenków metali z kwasami.

Koniecznie proszę obejrzeć film:

https://www.youtube.com/watch?v=i1SJZawJqaw

Temat w podręczniku str. 77-78

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć.

1. Ogólny zapis przebiegu reakcji tlenku metalu z kwasem – str. 78

2. Definicja tlenków zasadowych – str. 78

3. Przykłady tlenków zasadowych:

a) tlenki metali z I grupy układu okresowego np.  K2O, Na2O,

b) tlenki metali z II grupy układu okresowego np.  MgO, CaO,

4. Przykłady reakcji tlenku metalu z kwasem – str. 77

Rozwiązujemy zadania 2, 3  z podręcznika do tego tematu lekcji str. 78.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej  Microsoft Teams.

11.12.2020r.

Temat: Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami niemetali.

Temat w podręczniku str. 79.

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć.

1. Ogólne równanie reakcji wodorotlenków metali z tlenkami niemetali – str. 79

2. Definicja tlenków kwasowych  – str. 79

3. Przykłady reakcji wodorotlenków metali z tlenkami niemetali – str 79.

Rozwiązujemy zadanie 1,2  z podręcznika do tego tematu lekcji str. 79.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej  Microsoft Teams.

 

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 7.12.2020

Temat:  Użytkowanie energii elektrycznej.

Proszę zapoznać się z materiałem ze stron:

https://epodreczniki.pl/a/ostroznie-z-pradem/DjTznIYdh

https://epodreczniki.pl/a/porazenie-pradem/DnFwyrhA0

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 102 - 110. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 110) a następnie rozwiązać zadania 1  str. 111.

Data 11.12.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości dotyczących prądu elektrycznego.

Proszę zapoznać się z treścią Powtórzenie str. 112-113. Następnie rozwiązać  Test 1 str. 114.

Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

 

Informatyka

09.12.2020

Temat: Algorytmy wyszukiwania w języku C++

Podręcznik str.64-65

Proszę zapoznać się z tematem. Podczas zajęć wykonamy ćwiczenie 9/65. Po wykonaniu program zapisujecie na swoich komputerach.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Wiedza o społeczeństwie

09.12.2020 r.

Temat: :   Społeczność lokalna i regionalna – test.

Lekcja na Microsoft Teams.

10.12.2020 r.

 Temat: Naród i ojczyzna .( podręcznik str.  92-95)

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Edb

Data : 8.12.2020.

Temat: Krwotoki – pierwsza pomoc.

 

Religia

08.12.20r  wtorek

Temat nr  21  zeszyt ćwiczeń strona 44/45       -katechizm strona 48/49

Temat : Dar ofiary i obecności-Eucharystia

Ćw.1-napisz, jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii- katechizm str. 48

            ,,Bierzcie i jedzcie , ...”

 Ćw.2 –na podstawie KKK 1380, -katechizm str.49, napisz, jak wierzący powinien pojmować obecność Chrystusa w Eucharystii.

Ćw.3- w oparciu o tekst KKK -katechizm str.45 odpowiedz na pytania.

Ćw.4-korzystając z wiadomości zdobytych na katechezie, uzupełnij tabelkę.

 Ćw. 5- napisz czym jest dla Ciebie Eucharystia-można skorzystać z wiadomości katechizm str. 49 (tytuł  ramki PODAJEMY APOSTOLSKIE WEZWANIE)

10.12.20r czwartek

Temat nr  22  zeszyt ćwiczeń strona 46/47       -katechizm strona 50/51

Temat : Jezus karmi nas swoim słowem.

Ćw.1-napisz, jaką rolę pełni słowo w życiu człowieka.

 Ćw.2-zapisz fragment Pisma świętego- Mt 4,4, katechizm str. 50, a następnie wyjaśnij jego znaczenie.

 Ćw.3 –napisz, co obejmuje liturgia słowa Bożego-katechizm str.51

 Ćw.4– uzupełnij, tabelę, wpisując odpowiednie parametry czytań ze Mszy Świętej najbliższej niedzieli.

Ćw.5- napisz, jak rozumiesz słowa psalmisty: ,,Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej  ścieżce.

Psalm 119

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=952  PRZECZYTAJ

https://www.youtube.com/watch?v=iB6mQ9Ausu8  ODSŁUCHAJ

Psalm 105

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=938   PRZECZYTAJ

https://www.youtube.com/watch?v=HbepcycxWfI  ODSŁUCHAJ