Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

07-11.12

Zdalne nauczanie 7 – 11 XII 2020

 

Klasa VII c

 

Język polski

7 XII Temat:  Proza życia i magia Świąt Bożego Narodzenia w „Opowieści wigilijnej”.

Można obejrzeć prezentację:

https://view.genial.ly/5fb17dd56a53680d0353136c/horizontal-infographic-review-opowiesc-wigilijna1?fbclid=IwAR23SFiopK3jltgVGWdCGNJMBEbK9JSKbatPRK2w7ZgDcJ4jpWrUDMjEMTU

 1. Przedstaw realia, w których rozgrywa się akcja powieści.
 2. Rozkład zajęć Ebenezera Scrooge’a w Wigilię.
 3. Jakie znaczenie dla bohatera miały święta?
 4. Dlaczego Scrooge nienawidził świąt?
 5. Czym dla ciebie są święta? Zapisz swoje przemyślenia na ten temat.

8 XII Temat:  Czy złoto szczęście czyni? Rozważania o bohaterze „Opowieści wigilijnej” i roli pieniądza w życiu człowieka.

Przepisz:

 1. Przedstaw kilka opinii na temat Scrooge’a.
 2. W jaki sposób główny bohater dorobił się majątku?
 3. Jakimi cechami wyróżniał się Scrooge?
 4. Co można robić z pieniędzmi? Uzupełnij zwroty podanymi czasownikami.

kusić, zwrócić, puszczać, podjąć, wydusić, przelać, obsypywać, szastać

 • Pieniędzmi można kogoś …………………..
 • Pieniądze można ……………….  z banku
 • Pieniądze można  ……………….na czyjeś konto
 • Pieniądze można  …………………  w obieg
 • Pieniędzmi można …………………………
 • Pieniądze można z kogoś  ………………………
 • Pieniądze można komuś …………………………
 1. Odpowiedz na pytanie zawarte w temacie lekcji.

 

8 XII Temat: Kuracja duchowa, którą Dickens przepisał swojemu bohaterowi.

Przepisz i uzupełnij:

 1. Pojawienie się postaci ze świata pozaziemskiego.

 

Duchy, ich wygląd i symboliczne znaczenie

 

 

Cel wizyty

 

Przekazane przesłanie

Zjawa pierwsza

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjawa druga

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjawa trzecia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjawa czwarta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Scrooge postanowił zmienić swoje postępowanie. Od czego zaczął?
 2. Metamorfoza -  ………………………..( wyjaśnij pojęcie ).
 3. Jak sądzisz, co wpłynęło na zmianę postępowania bohatera?
 • Wizja z przeszłości – Scrooge żałuje ..…………………………………………………………………………………….
 • Wizja z teraźniejszości – Scrooge uświadamia sobie  ……………………………………………………………………………………….
 • Wizja z przyszłości – Scrooge zdziwił się  ……………………………………………………………………………………….
 1. Jakim człowiekiem staje się bohater
 2. Dla chętnych: Wyszukaj i zapisz przysłowia, sentencje mówiące o pieniądzach.

 

 

10 XII Temat:  Przemiana duchowa Scrooge’a – bohatera „Opowieści wigilijnej”.

Można obejrzeć prezentację:

https://view.genial.ly/5fc421a2b4ceef0d0bcfed08/horizontal-infographic-review-opowiesc-wigilijna-4?fbclid=IwAR39qbe2XY_hY7isIauQrgVsDeWBJpU5i-lI2IwSX20ssJOy6xRYy0GLgRg

 1. Jakie wydarzenia świadczą o przemianie wewnętrznej bohatera?
 • ……………………………………..
 • ………………………………………
 • ……………………………………..
 • ……………………………………...
 • ………………………………………
 • ……………………………………..
 1. Charakterystyka bezpośrednia bohatera  - o cechach postaci narrator mówi wprost.
 2. Charakterystyka pośrednia bohatera – o cechach postaci czytelnik wnioskuje na podstawie jej działań, wypowiedzi i opinii, jaką mają o niej inne osoby.
 3. Ułóż w punktach świąteczny poradnik.

Nie bądź Scrooge’em, czyli jak spędzić święta.

 1. Czego może uczyć nas historia głównego bohatera?

11 XII Temat: Podsumowanie pracy z lekturą „Opowieść wigilijna”.

 

Język angielski

data: 08.12.20r.

Temat:  Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – przypomnienie wiadomości.

data: 09.12.20r.

Temat:  Określenia ilości typu a, an, some, any, much, many, a lot/lots (of).

data: 11.12.20r.

Temat:  Określenia ilości typu a, an, some, any, much, many, a lot/lots (of) – ćwiczenia.

 

Język niemiecki

Data : 8.12.2020.

Temat: Meine Familie ist ok.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 36, Zeszyt ćwiczeń zad. 1,2,3 str. 40

Data : 10.12.2020.

Temat: Wie ist Olivers Familie?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 37, Zeszyt ćwiczeń zad. 4,6,7str. 40,41

 

Historia

Zaczynamy nowy rozdział. Rozdział IV Ziemie polskie po Wiośnie Ludów

07.12.2020

Temat: Zmiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich

Podręcznik strony: 112-117

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Historia 7 C  i grupie klasy w programie E-Teams.  Przygotować się na rozmowę nauczającą w E-Teams na podstawie przeczytanego tekstu lekcji. Osoby, które zgłosiły swoje referaty przedstawiają je w trakcie rozmowy nauczającej

Punkty do zapisania:

 1. Rozwój gospodarczy ziem polskich w poszczególnych zaborach
 2. Powstanie ruchu spółdzielczego
 3. Dynamiczny rozwój przemysłu na przykładzie Łodzi wielkoprzemysłowej
 4. Przemiany społeczne na ziemiach polskich
 5. Przekształcenie szlachty w ziemiaństwo oraz mieszczaństwa w burżuazję.
 6. Wzrost znaczenia robotników jako nowej warstwy społecznej
 7. Przemiany cywilizacyjne na ziemiach polskich, zmiany w transporcie.
 8. Kolej warszawsko-wiedeńska oraz Warszawa – Petersburg.
 9. Lampa naftowa Ignacego Łukasiewicza oraz gazowe oświetlenie miast.
 10. Praca z mapą ze strony 116. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1 i 2 z ramki „Praca z mapą”.

08.12.2020

Temat: Po powstaniu styczniowym

Podręcznik strony: 118-122

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Historia 7 C  i grupie klasy w programie E-Teams.  Przygotować się na rozmowę nauczającą w E-Teams na podstawie przeczytanego tekstu lekcji. Osoby, które zgłosiły swoje referaty przedstawiają je w trakcie rozmowy nauczającej

Punkty do zapisania:

 1. Powstanie polskiego ruchu socjalistycznego
 2. Polski ruch narodowy – Roman Dmowski
 3. Rozwój ruchu ludowego
 4. Rewolucja 1905 roku w Rosji i zaborze rosyjskim
 5. Skutki rewolucji 1905 roku
 6. Działalność polskich partii politycznych po 1905 roku
 7. Dwie opcje proaustriacka Józefa Piłsudskiego i prorosyjska Romana Dmowskiego
 8. Organizacje niepodległościowe legalne i nielegalne
 9. Związek Walki Czynnej, Związek Strzelecki, Towarzystwo „Strzelec”.

 

Matematyka

07.12.2020

Temat: Czworokąty- zadania.

Podręcznik strona 119-121.Lekcje na Microsoft Teams.

08.12.2020

Temat: Rozwiązywanie zadań - czworokąty.

Podręcznik strona 122-123. Lekcje na Microsoft Teams.

09.12.2020

Temat: Wielokąty foreme.

Podręcznik strona124-126.  Lekcje na Microsoft Teams.

10,11.12.2020

Temat: Pole prostokąta. Jednostki pola.

Podręcznik strona 128-132. Lekcje na Microsoft Teams.

 

Geografia

07.12.2020

Temat: Zmiany liczby ludności Polski i Europy

Podręcznik str. 93-96

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Poznajemy pojęcia związane z demografią.

2. Ludność Polski i Europy po 1945 roku

3. Obliczamy współczynnik przyrostu naturalnego

4. Przyrost naturalny w Polsce i w Europie

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

09.12.2020

Temat: Struktura płci i wieku

Podręcznik str. 97-99

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Piramida płci i wieku

2. Średnia długość trwania życia

3. Starzenie się społeczeństwa Polski

4. Ekonomiczne grupy wieku

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

                                                    

Biologia

09.12.2020r.

Temat: Układ limfatyczny.

Temat z podręcznika str. 101-102.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 102

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3 do tego tematu lekcji str. 53.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/budowa-ukladu-odpornosciowego/DJXbX9KxW

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

11.12.2020r.

Temat: Budowa i funkcjonowanie układu odpornościowego.

Temat lekcji w podręczniku str. 103-107

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 107 oraz z ćwiczeniówki z „Zapamiętaj” str. 56 ostatnią kropkę „●”  jako kolejny punkt do notatki.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7 do tego tematu lekcji str. 54-56. Przygotowujemy się do krótkiego sprawdzianu – z  układu limfatycznego i odpornościowego.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Chemia 

10.12.2020r.

Temat: Budowa atomu – ćwiczenia.

Koniecznie proszę obejrzeć filmy

https://www.youtube.com/watch?v=LYuUDhX56jk

Temat w podręczniku str. 84 – 90

Analizujemy podane przykłady z podręcznika str. 89.

Rozwiązujemy z podręcznika zad 2, zad 3, zad 4, zad 6  str.90

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy  ćwiczenia  do tego tematu lekcji str. 49 – 51.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Microsoft Teams.

11.12.2020r.

Temat: Izotopy.

Temat w podręczniku str. 91 - 94

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów z podręcznika:

1. Definicja izotopu - str 91.

2. Rodzaje izotopów wodoru – tabelka str. 91

3. Rodzaje izotopów – str. 92

4, Jednostka masy atomowej – str.92

5. Średnia masa atomowa – str.92

6. Zastosowanie izotopów – str.93

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy  ćwiczenia do tego tematu lekcji str. 52 – 54.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Microsoft Teams.

 

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 7.12.2020

Temat: Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=UROJ3b1YL6o

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 90 - 92. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 92).

Data  10.12.2020

Temat: Siła nacisku na podłoże, ciśnienie – rozwiązywanie zadań.

Z podręcznika proszę rozwiązać zadanie 1, 2, 3, 5, 6  str. 93. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

 

Informatyka

09.12.2020

Temat: Tworzenie dokumentu tekstowego.

Podręcznik strona 70-77, edytor tekstu.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Plastyka

07.12.2020

Temat: Dekoracje świąteczne – plakat reklamowy.

(notatka w zeszycie)

 1. Plakat – dzieło grafiki użytkowej, zwykle w formie przedstawienia składającego się z obrazów i napisów zaprezentowanych na arkuszu papieru. Prace tego rodzaju pełnią funkcje informacyjne i reklamowe. Twórcy plakatów posługują się prostymi kształtami oraz żywą kolorystyką, aby zachęcić widza na przykład do obejrzenia filmu.

Zadanie do wykonania:

Zaprojektuj i wykonaj w dowolnej technice plastycznej plakat reklamujący kiermasz ozdób i dekoracji świątecznych wykonanych przez koleżanki i kolegów z Twojej klasy. Ozdób go ciekawymi wzorami.

Termin wykonania: 22.12.2020

 

Muzyka

10.12.2020

Temat: Boże Narodzenie na świecie – bożonarodzeniowe tradycje w Europie i na świecie.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 60.65.

Zadanie do wykonania:

Na podstawie tekstów i ilustracji w podręczniku ze str. 64-65, zapisz w zeszycie (lub pliku tekstowym) informację o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych w pięciu wybranych krajach Europy i świata.

Termin wykonania: 22.12.2020

 

Religia

09.12.20r środa

Temat nr  22  zeszyt ćwiczeń strona 46/47        -katechizm strona 52/53

Temat : Prorocy w zbawczym planie Boga.

Ćw.1- rozwiąż krzyżówkę.

Ćw.2-na podstawie fragmentów Pisma Świętego -katechizm str. 52 , napisz krótkie informacje o prorokach.

Ćw. 3- prorok mówił w imieniu Boga. Korzystając z podręcznika  i zdobytych wiadomości, napisz jakie z            zadania miał prorok

Ćw.4-korzystając z tekstu KKK katechizm str.53, napisz, w jaki sposób Bóg przygotował ludzi na spotkanie ze             swoim Synem -Jezusem Chrystusem.

Ćw.5-Bóg wzywa nas, aby nasze życie było świadectwem dla innych. Ułóż hasło zachęcające człowieka, aby             był świadkiem Chrystusa

Do zapamiętania  – książka strona 52

-PROROK

11.12.20r piątek

Temat nr  23 i 24  zeszyt ćwiczeń strona 48/49  ; 50/51     -katechizm strona 54/55 ;

Temat : Bóg przez Jeremiasza wzywa do nawrócenia.

            Naród wybrany w niewoli babilońskiej.

KATECHEZA 23

Ćw.1- odszukaj w Piśmie Świętym fragment i zapisz jego treść w ramce-katechizm str 54

Ćw.2- na podstawie tekstu Pisma Świętego odpowiedz na pytania -katechizm str 54

Ćw. 3-przepisz z podręcznika tekst z KKK 1430 i podkreśl, co jest istotnym celem nawrócenia-katechizm

            str. 55

Ćw.4-na podstawie tekstu KKK 1431 , napisz czym jest pokuta wewnętrzna- katechizm str. 54

KATECHEZA 24

Tylko :

Ćw.1- wpisz określenia ze słowem ,,niewola”

Ćw.2-NIE

Ćw.3- na podstawie nauczania Papieża Benedykta XVI , napisz , czego potrzebuje ludzkość , aby móc             doświadczyć autentycznej miłości-katechizm str 57

Ćw.4-uzupełnij tabelę.

Ćw.5- ZMIENIAMY -zrobimy teams