Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Klasa 1a

TYGODNIOWY PLENER ZADAŃ

 

PONIEDZIAŁEK 23.04.2020

Edukacja polonistyczna

Zadanie 1. Naucz się czytać pięknie poniższy tekst. Przepisz tekst  bardzo starannie do zeszytu (zeszyt w linie).  Zaznacz czerwonym kolorem wszystkie samogłoski.

Wiosna blisko. My to wiemy i dom cały pucujemy. Z okien, mebli brud wycieram, miotła go z podłogi zbiera. Brudu nie ma, ale był, miotła zmiotła cały pył. Kot pucuje futro z rana, trawnik pilnie grabi mama. Kiedy wiosna tu zawita? Okolica jest umyta!

Edukacja matematyczna

1. Przepisz działania do zeszytu i oblicz:

14+1= …                                             4+8=…

11+6= …                                             12-8=…

15-6= …                                              4+9=…

4+10= …                                             11+3=…

11+2= …                                             12-2=…

1+3+8=…                                            2+3+7=…

6+1+2=…                                            5+2+5=…

2. Przeczytaj zadania, rozwiązanie i rysunek zrób w zeszycie. Pamiętaj aby przepisać pytanie i napisać odpowiedź.

Zadanie 1.

W lodówce było 8 jajek. Tato zjadł 2 jajka. Mama dokupiła 10 jajek.

Ile jajek jest teraz w lodówce?

Zadanie 2.

Mama ułożyła kwiaty w trzech wazonach. W jednym wazonie jest 7 róż, w drugim 5 tulipanów, a w trzecim 4 żonkile. Ile kwiatów jest w wazonach?

Edukacja plastyczna

Narysuj  obrazek na temat „ Robię porządek w swoim kąciku zabaw”

 Wtorek 24. 03 .2020

Edukacja przyrodnicza:

Załóż hodowlę fasolki.

Poproś mamę aby nalała ci wody w słoiczek po dżemie, na wierzch słoika połóż gazę lub bandaż, następnie na gazę połóż dwie fasolki.  Postaw słoiczek na parapecie. Codziennie obserwuj roślinkę co się z nią dzieje.  Po powrocie do szkoły przynieś wyhodowaną fasolkę. ( Dla chętnych- załóż  dzienniczek obserwacji swojej roślinki i rysuj  np. na kartce z bloku co się dzieje z twoją roślinką). Powodzenia!!!!

Edukacja polonistyczna

Naucz się pięknie czytać tekst ze strony 116  w podręczniku -do gwiazdek  (dzieci , które płynnie czytają całą stronę).  Przepisz do zeszytu 3 zdania. Pamiętaj o prawidłowym łączeniu literek.

Edukacja matematyczna:

Sprawdź z Rybką MiniMini+, jak dobrze radzisz sobie z dodawaniem i odejmowaniem

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/wesole-dodawanie

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/wesole-odejmowanie

WESOŁEJ NAUKI I ZABAWY

Środa 25.03 2020

Edukacja polonistyczna

Otwórz podręcznik do języka polskiego na stronie 56. Odnajdziesz tam nową literę i głoskę ź. Porównaj wygląd zapisu litery – forma drukowana i pisana.

Jak już wiesz Ź to spółgłoska, dlatego oznaczać ją będziemy kolorem niebieskim. Ponadto Ź należy do głosek miękkich, tak jak Ć, Ś ,Ń– stąd ta kreseczka (zmiękczenie). Wymowa głoski Ź jest krótka.

Pamiętaj o przeczytaniu i omówieniu tekstów z podręcznika.

1. Karta pracy – Nauka pisania ź- karty ćwiczeń, ćw.3 strona 53

2. Napisz w zeszycie do języka polskiego 2 linijki – ź, Ź. Spróbuj narysować małego konika – źrebaka. Podpisz rysunek

Edukacja matematyczna

Ćwicz  z Rybką MiniMini+dodawanie i odejmowanie

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/wesole-dodawanie

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/wesole-odejmowanie

Czwartek 26.03, 2020

Edukacja polonistyczna

1.Wykonaj w ćwiczeniówce do języka polskiego zadania numer 1,2,4,5 na stronach 52 i 53.

2. Naucz się pięknie czytać tekst z podręcznika strona 56 ( czytający płynnie strona 57). Do zeszytu z języka polskiego przepisz starannie 4 zdania z podręcznika strona 56..

Edukacja matematyczna

1. Podręcznik strona 29 zadanie 1,2, 3 strona 29

Piątek 27.03.2020r.

Edukacja polonistyczna

1.Otwórz podręcznik do języka polskiego na stronie 58. Odnajdziesz tam nową literę i głoskę zi. Porównaj wygląd zapisu litery – forma drukowana i pisana.

Jak już wiesz „zi „to spółgłoska, dlatego oznaczać ją będziemy kolorem niebieskim. Ponadto zi należy do głosek miękkich, tak jak ci, si – stąd zmiękczenie przez i. Wymowa głoski zi jest długa. Zauważ że „zi” tworzy dwie litery: z, i; jednakże jest to jedna głoska. Jest to tak samo jak w przypadku „si”, „ci.

Pamiętaj o przeczytaniu i omówieniu tekstów z podręcznika.

 2.Wykonaj w ćwiczeniówce do języka polskiego zadania numer 1,2,3,4,5,6 na stronach 54 i 55.

 3.Napisz w zeszycie do języka polskiego 2 linijki – zi. Spróbuj narysować ziarno, podpisz rysunek.

Przepisz starannie do zeszytu z języka polskiego 3 zdania z tekstu z podręcznika ze strony 58 Edukacja matematyczna

Zadanie 1,2,3,4 strona 84 podręcznik

Religia

Proszę aby uczniowie nauczyli się modlitwy : Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo.

Język angielski

23.03.2020     

TEMAT: Colourful animals - utrwalanie liczb w zakresie 1-10 i kolorów.

27.03.2020     

TEMAT: Colour the numbers – utrwalanie liczebników w zakresie 1-10 i kolor