Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

PSO - język polski

PSO   język polski – zdalne nauczanie

Klasy: IV - VIII

Nauczyciele:  M. Gierczak, M. Niedbała, M. Sitarska, W. Zawada

 

  1. Ocenie podlega prowadzony zeszyt przedmiotowy ( data, temat lekcji, podane ćwiczenia, notatki, prace domowe). Jest to podstawa do klasyfikacji ucznia                    i wystawienia oceny z przedmiotu oraz potwierdzenie obecności na zajęciach.
  2. Uczeń ma obowiązek przesyłania zdjęć wykonanych prac pisemnych na adres mailowy nauczyciela lub poprzez Messengera.  Szczegóły podane są w planie działań na każdy tydzień. Nauczyciel może prosić o prace całą klasę lub wybranych uczniów,  o czym informuje dodatkowo na grupie przedmiotowej.
  3. Niektóre ćwiczenia są wykonywane online. Uczeń jest zobowiązany stosować się do wskazówek nauczyciela.
  4. Oceniana będzie terminowość, zaangażowanie i rzetelność pracy.
  5. Uczeń kontaktuje się na bieżąco z nauczycielem na grupie przedmiotowej na Messengerze.