Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

PSO - przedmioty przyrodnicze

PSO   przedmioty przyrodnicze – zdalne nauczanie

Klasy: IV - VIII

Nauczyciele:  A. Gierczak, K. Kudas, J. Rychta

 

 1. Ocenie podlega prowadzony zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń ( data, temat lekcji, podane ćwiczenia, notatki, prace domowe).  Jest to podstawa do klasyfikacji ucznia
   i wystawienia oceny z przedmiotu oraz potwierdzenie obecności na zajęciach.
 2. Uczeń ma obowiązek przesyłania zdjęć wykonanych prac pisemnych na adres mailowy nauczyciela lub poprzez Messengera a nauczyciel może sprawdzić prace  całej klasy lub kilku wybranych uczniów. Szczegóły podane będą  w planie działań na każdy tydzień lub na grupach przedmiotowych na Messengerze.
 3. Ćwiczenia, zadania lub inne prace przesyłane uczniom będą oceniane na dotychczasowych zasadach. Oceny mogą dotyczyć pojedynczych prac lub grupy
  np.: zestawu ćwiczeń po zrealizowanym rozdziale.
 4. Niektóre ćwiczenia są wykonywane online. Uczeń jest zobowiązany stosować się do wskazówek nauczyciela.
 5.  Oceniana będzie poprawność merytoryczna, terminowość, zaangażowanie
  i rzetelność pracy.
 6. Uczeń kontaktuje się na bieżąco z nauczycielem na grupie przedmiotowej na Messengerze lub poprzez pocztę elektroniczną.