Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

PSO- religia

PSO z religii – zdalne nauczanie

Nauczyciele: Gumuła Małgorzata, ks.Rafał Borycki

  1. Uczeń jest zobowiązany do regularnego sprawdzania i zapoznawania się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela, umieszczanymi w zakładce ,,zdalne nauczanie”.
  2. Uczeń pracuje systematycznie, wypełniając plan pracy przewidziany na określony czas.
  3. Ocenie podlega prowadzony zeszyt ćwiczeń, który zawiera ćwiczenia, notatki ,prace domowe.

Jest to podstawa do klasyfikacji ucznia i wystawienia oceny z przedmiotu.  

  1. Oceniana będzie poprawność ,terminowość i zaangażowanie.
  2. Uczeń kontaktuje się z nauczycielem poprzez pocztę elektroniczną, messengerze lub sms-owo.