Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

PSO palstyka, muzyka

PSO  muzyka - plastyka

 

Kl. IV – VII

Nauczyciel: Renata Szymańska

Ocenie z muzyki i plastyki podlegać będą następujące elementy:

  1. Wykonanie prac plastycznych obowiązkowych jak również dodatkowych oraz

przesłanie  poprzez komunikator Messenger, lub na adres poczty elektronicznej

nauczyciela.

  1. Wykonanie prezentacji multimedialnych (dla uczniów chętnych) oraz przesłanie

na adres  poczty elektronicznej nauczyciela.

  1. Ocenie podlegają także prace pisemne z muzyki i plastyki – przesłane poprzez

komunikator Messenger lub na adres poczty elektronicznej nauczyciela.

  1. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
  2. Ocenie podlegać będzie zaangażowanie uczniów, wkład pracy, terminowość oddawania prac, aktywność.
  3. Wykonanie piosenek, pieśni oraz grę na instrumencie uczniowie będą mogli zaliczyć

po powrocie do szkoły.