Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Klasa 7b

Zdalne nauczanie -  03.11.- 06.11

KLASA 7b

 

Język polski

3 XI  Temat:  Na to trzeba położyć nacisk – akcent i intonacja.

 1. Sporządź notatkę na podst. wiadomości ze str. 47 – 48.
 2. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 37 – 38.

Proszę o systematyczne wykonywanie poleceń, prowadzenie zeszytów.  O przesłanie lekcji będę w tym tygodniu prosiła wybrane osoby, pozostali uczniowie nie odsyłają zdjęć.

4 XI Temat: Nie gniewaj się na mnie, Polsko – wywiad z Ryszardem Kapuścińskim i z Katarzyną Kawecką.

 1. Ryszard Kapuściński – zapisz informacje biograficzne na podst. wiadomości z podręcznika str. 63.
 2. Czym jest wywiad?
 3. Zapoznanie z tekstami z podręcznika str.63 – 66.
 4. Pisemnie ćw. 1 i 5 str. 67.
 5. Do wykonania ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str. 39 – 41.

5 XI  Temat: Sprawdź się!  Do Polski, czyli gdzie?

 1. Zapoznanie z utworem K. Wierzyńskiego „Kufer”.
 2. Pisemnie do wykonania 7 wybranych ćwiczeń ze str. 70.

6 XI Temat: Biblio,  ojczyzno moja….

 1. Zapoznanie z tekstem str. 74 – 76.
 2. Zapisz notatkę, uwzględniając podział Biblii na Stary i Nowy Testament, podział ksiąg na 3 grupy oraz wyjaśnij, czym jest Dekalog.
 3. Z zeszytu ćwiczeń wykonaj ćw. 1 – 4  str. 42 – 43.
 4.  Możesz skorzystać z:

https://epodreczniki.pl/a/ksiazka-nad-ksiazkami/DfCavn3Jz

 

Język angielski

data: 03.11.20r.

Temat:  Organizacja pracy w czasie nauczania zdalnego.

data: 05.11.20r.

Temat:  Typy wakacji i aktywności wakacyjne.

 

Historia

04.11.2020 r.

Temat: Wiosna Ludów na ziemiach polskich. (podręcznik str. 50 -54).

https://drive.google.com/file/d/1iID9lgC4FGyU1tZKKn-4madxZ3rxrkFh/view?usp=sharing

Szczegółowe informacje na Messengerze.

05.11.2020 r.

Temat: Kultura polska pod zaborami. (podręcznik str. 55 -59).

Pomocnicze linki do tematu:

https://drive.google.com/file/d/13lYPLlo80YTUjsylP81w4V4S9xaaRGaU/view?usp=sharing

 

Matematyka

03.11.2020r.

Temat: Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.

Lekcja na platformie Teams.

04.11.2020r.

Temat: Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent- zadania.

 1. Obejrzyj filmik:

https://pistacja.tv/film/mat00167-obliczanie-liczby-gdy-dany-jest-jej-procent?playlist=275

 1. Wykonaj w zeszycie zad. 30 str.96, zad. 31,32 str. 97 oraz zad.9 str. 82.

05.11.2020r.

Temat: O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty procentowe.

Lekcja na platformie Teams.

06.11.2020r.

Temat: O ile procent więcej, o ile mniej- rozwiazywanie zadań.

Wykonaj w zeszycie zad. 6 str. 86 oraz zad. 37, 39 str. 97.

 

Fizyka

Data 3.11.2020

Temat: Stany skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.

Proszę zapoznać się z materiałem ze stron:

https://www.youtube.com/watch?v=_-mPM7Vj3Xc

https://www.youtube.com/watch?v=Mgpa0h4bnLE

https://www.youtube.com/watch?v=k7qWrghwGfk

https://www.youtube.com/watch?v=qyZK68KrwHM

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 61-66. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 66) a następnie rozwiązać zadanie 2  str. 66.

 

Geografia

02.11.2020 – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

06.11.2020

Temat: Morze Bałtyckie

Podręcznik str. 66-69

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie i cechy Bałtyku jako morza

2. Typy wybrzeży na Bałtyku

3. Przyczyny niskiego zasolenia morza Bałtyckiego

4. Zanieczyszczenie wód Bałtyku.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

Informatyka

06.11.2020

Temat: Modyfikowanie obrazu w programie GIMP

Podręcznik strona 44-48 oraz program GIMP

 

Biologia

06.11.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości -  układu pokarmowego.

Temat z podręcznika str. 79-80.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5,7,8 do tego tematu lekcji str. 41-43.

Pomocniczy link do tematu.  

https://epodreczniki.pl/a/potrzeby-pokarmowe-czlowieka/DdZzP09Lw

Szczegółowe informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Chemia  

03.11.2020r.

Temat: Zanieczyszczenia powietrza.

Koniecznie proszę obejrzeć film

https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-powietrza/D10IvM3rZ

https://epodreczniki.pl/a/kwasne-opady/DP7U9JpEr

Temat w podręczniku str. 66-71

W zaszycie przedmiotowym pod tematem lekcji wykonaj pisemnie zadanie 1 str. 71 z podręcznika – skorzystaj z materiałów filmowych.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 do tego tematu lekcji str. 38

Szczegółowe informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

05.11.2020r.

Temat: Rodzaje reakcji chemicznych.

Koniecznie proszę obejrzeć film

https://www.youtube.com/watch?v=Om4KPVOIoEQ

https://www.youtube.com/watch?v=V_hsQJE8Fx8

https://www.youtube.com/watch?v=l2CwsdooXfQ

Temat w podręczniku str. 72-73

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć pisząc podane punkty.

1. Reakcja syntezy (łączenia) – str. 57

2. Reakcja analizy (rozkładu) – str. 57

3. Reakcja wymiany – str. 62

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1 do tego tematu lekcji str. 39

Szczegółowe informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Muzyka

05.11.2020.

Temat: Piosenki partyzanckie.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 46 – 47.

(notatka w zeszycie)

 1. Historię partyzantów – ich trud, walkę i tęsknotę za najbliższymi, zachowały w naszej

pamięci piosenki;

a)     „Jędrusiowa dola”,

b)     „Rozszumiały się wierzby płaczące”,

c)      „Maszeruje pluton przez zielony las”

d)     „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”,

e)     „Deszcz, jesienny deszcz”.

Zadanie do wykonania: (dla chętnych) 

Posłuchaj kilkakrotnie na YouTube piosenkę pt: „Idą leśni” (tekst znajduje się w podręczniku na str. 46.), utrwalając tekst i melodię.

Ułóż krótki układ ruchowy do wybranego fragmentu piosenki.

Czas wykonania: do 12.11.2020.

 

Plastyka

04.11.2020.

Temat: Fotografia w sztuce nowoczesnej.

              Reklama dowolnego produktu – praca plastyczna w technice fotokolażu.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika ze str.28.

Zapisz w zeszycie informacje o współczesnych nurtach w sztuce: dadaiźmie, surrealiźmie, podręcznik (słowniczek) str.92—94.

Zadanie: wykonaj pracę w technice fotokolażu na temat : reklama dowolnego produktu.

(fotokolaż – słownik str.92)

Co będzie potrzebne;

Kartka z bloku technicznego, fragmenty zdjęć z gazet, czasopism, kredki, pastele, flamastry,

klej, nożyczki.

Czas wykonania: do 12.11.2020.

 

Religia

03.11.20r  wtorek

Temat nr  14  zeszyt ćwiczeń strona 30/31       -katechizm strona 34/35

Temat : Ojcowie wiary- patriarchowie

Ćw.1- korzystając z katechizmu, napisz, kim są Ojcowie wiary- str.34

Ćw.2-na podstawie wiadomości zdobytych na katechezie, napisz jak określamy poszczególnych Ojców             wiary-patriarchów.

            ARAHAM        - zwany ojcem zawierzenia

            IZAAK             - zwany ojcem obietnicy i wiary

            JÓZEF             - zwany ojcem przebaczenia

            JAKUB            - zwany ojcem doświadczenia Boga                     

           

Ćw.3- napisz, czego uczą nas Ojcowie wiary- patriarchowie.

 1.  ABRAHAM -fragment z Pisma Św. Rdz 12,1-2.4

Być posłusznym usłyszanemu słowu Bożemu nie było łatwe, Abraham wyszedł , nie wiedząc dokąd i gdzie ,,Żył jak cudzoziemiec i pielgrzym w ziemi obiecanej”

 1. JÓZEF –fragment z Pisma Św. Rdz 45, 4-5

Zawierzenie Bogu wymaga od człowieka przełamania krzywd wyrządzonych przez innych-jak to pięknie uczynił biblijny Józef.

 1. 3.     JAKUB

Wspaniałą nagrodą za całkowite zawierzenie Bogu może stać się radość doświadczenia Boga, która stała się udziałem patriarchy Jakuba.

 

05.11.20r czwartek

Temat nr  15  zeszyt ćwiczeń strona 32/33        -katechizm strona 38/39

Temat : Mojżesz prowadzi do życia w wolności.

Ćw.1-Korzysając z Pisma Św. lub katechizmu str.38. , zapisz słowa Mojżesza jakie wypowiedział do             Izraelitów po wyjściu z niewoli egipskiej.

Ćw.2- korzystając z tekstów Pisma Św. lub katechizmu str. 38/39  Wj 14, 21-22   ;   Wj 16, 13-15  ; Wj 17, 6         wypisz najważniejsze etapy            wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej i streść Je.

Ćw.3 –na podstawie tekstu Pisma Św. Wj 13, 21-22 lu katechizmu str. 39 wpisz znaki wskazujące obecność             Boga w czasie wędrówki Izraelitów do Ziemi Oiecaniej.

Ćw. 4 – zmieniamy polecenie, napiszcie :

 1. Przejście przez Morze Czerwone -było zapowiedzią wyzwolenia z grzechu i niewoli szatana

i wprowadzenie do życia wiecznego

 1. Manna na pustyni -była zapowiedzią EUHARYSTII i pokarm w drodze do nieba.
 2. Woda ze skały- była zapowiedzią łaski Bożej (łaski uświęcającej)

Do zapamiętania –SŁOWA KLIUCZE – książka strona 38

- WYJŚCIE Z EGIPTU

-WOLNOSĆ

 

Wdż   

04.11.2020r.

Temat: Przekazywanie życia.

Polecam filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=GgG0psXnHFs

Projekt Pro-life -„Było sobie życie – 1 trymestr ciąży”

https://www.youtube.com/watch?v=WabUwIz7Wzk

Ciąg dalszy „Przekazywania życia” na kolejnych lekcjach. 

Życzę miłej lektury.