Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

26-30.10

Zdalne nauczanie 26 -30.10.2020

KLASA 4a

 

Język polski

27.10.2020r.

Temat:  Wspólna praca w grupie.

Przeczytajcie  fragment Opowieści czwartoklasisty Judy Blume ze str. 63-65 w podręczniku.

Zapiszcie temat  i wykonajcie w zeszycie polecenie 1 i 2 ze str. 66. Zapoznajcie się z treścią nowej wiadomości. Zastanówcie się nad odpowiedziami na pozostałe pytania.

28.10.2020r.

Temat:  Czym dla mnie jest książka?

Przeczytajcie wiersz pt. Książka czekaHanny Łochockiej ze str. 67 w podręczniku. Wykonajcie ustnie polecenia  znajdujące się pod tekstem. Zapiszcie temat lekcji i wykonajcie wybrane ćwiczenie w zeszycie.

29.10.2020r.

Temat:  Ludzie książki.

Przeczytajcie  informacje o osobach odpowiedzialnych za powstawanie książek ze str. 68 w podręczniku. Wykonajcie ustnie polecenia  po przeczytaniu ze str. 70. Zapiszcie temat lekcji i wykonajcie wybrane ćwiczenie w zeszycie.

30.10.2020r.

Temat:  Pisownia wielką literą.

Zapiszcie temat lekcji i wykonajcie w zeszycie ćwiczenie wstępne ze str. 71 z podręcznika– Na rozgrzewkę. Zapoznajcie się z zasadami pisowni wielką literą i zapiszcie pod tematem zdania z ćwiczenia 2 str. 72. Wykonajcie  również ćwiczenie 1 i 2 str. 61 w  zeszycie ćwiczeń.

Proszę systematycznie zapisywać wszystkie tematy i ćwiczenia w zeszycie oraz potwierdzać obecność  na grupie  w czasie lekcji – zgodnie z planem zajęć w szkole.

 

 Język angielski

27. 10. 2020

Temat: Czasownik have got – zdania twierdzące, przeczące i pytające.

Otwórzcie podręczniki na stronie 24 – rozdział 2b
Ostatnio wprowadziliśmy/przypomnieliśmy z klas młodszych czasownik have got – mieć.

Ćw. 2 str. 24 wstaw odpowiednią formę czasownika have got.  Pamiętaj o zmianie w 3 os. poj. na has got.

Ćw. 3 str. 24 uzupełnij pytania formą czasownika have got i informacjami z obrazków.

28. 10. 2020

Temat: Czasownik have got -  ćwiczenia utrwalające.

Otwórzcie ćwiczeniówki na stronie 13 – rozdział 2

Wykonujemy ćw. 1 i 2
przypomnij sobie treść górnej tabelki ze strony 12

ćw. 1 zapisz co dzieci mają, a czego nie mają używając czasownika have got.

Ćw.2 wstaw odpowiednią formę czasownika have got  i odpowiedz na pytania.

30. 10. 2020

Temat: Rzeczy osobiste. Wprowadzenie słownictwa.

Otwórzcie podręczniki na stronie 21

Przeczytaj słówka podane na stronie (okulary, torebka…) zapisz do zeszytu i przetłumacz je korzystając ze strony 115.

Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 strona 16 w ćwiczeniówce.

 

Historia

28.10.2020r.

Temat:  Kim byli pierwsi Piastowie?-

Na podstawie testu z podręcznika str. 42-43 wypełnijcie kartę pracy z ćwiczeniówki str.27-28 – Tajemnice sprzed wieków – Kim byli pierwsi Piastowie?

Zdjęcia proszę przesłać na e – mail. -m.chudzik222@gmail.com

29.10.2020r.

Temat:  Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski. (podręcznik str. 44-47, zeszyt ćwiczeń ).

Materiały pomocnicze:

https://drive.google.com/file/d/1eALqt2dAH-yRhQBirvdNefvYsZCFacQi/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=6JIdEk-Cw7o -  Bolesław Chrobry

 

MATEMATYKA

Do zeszytów wpisujecie temat i datę. Zacznijcie od obejrzenia filmików, one pomogą wam zrozumieć lekcje. Po obejrzeniu filmików możecie wykonać zadania.

Proszę nic nie przesyłać. Sprawdzimy zadania po powrocie do szkoły. Albo, gdy zaczniemy pracę na platformie teams.

 

27.10

Temat: System dziesiątkowy

Najpierw zobaczcie filmiki

https://www.youtube.com/watch?v=KLSl36Wpang

https://www.youtube.com/watch?v=7iL9cMeIcUc

 Następnie przeczytajcie tekst z podręcznika str. 51 do 53

W zeszycie wykonaj zadanie 1 i 2  str. 55

28.10.

Temat: Odczytywanie dużych liczb

Zobacz filmik

https://www.youtube.com/watch?v=bc64kvlJzEc

Przeczytaj tekst na stronie 54

Wykonaj zadanie 3 str. 24 w zeszycie ćwiczeń

29.10.

Temat: Ćwiczenia w odczytywaniu liczb

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 4 i 5 str. 25

30.10.

Temat: Duże liczby – ćwiczenia

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 8, 9, 10 str. 26

 

Przyroda

29.10.2020

Temat: Pogoda i zjawiska przyrodnicze – podsumowanie rozdziału

W rozdziale 2 poznaliśmy stany skupienia substancji, jakie nas otaczają oraz ich właściwości. Wiemy, że woda występuje w przyrodzie w trzech stanach skupienia. Umiemy opisać pogodę, zmierzyć jej składniki. Potrafimy nazwać, rozpoznać zjawiska jakie wtedy zachodzą. Wiemy, kiedy rozpoczynają się pory roku, jak zmienia się wówczas przyroda.

Na stronach 48-50 podręcznika znajdziemy podsumowanie rozdziału, które pomoże wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

Praca domowa – ćwiczenia do wykonania

nr 1/str.30

nr 2 a,b,c/str.30

nr 3/str.31

nr 4/str.32

 Informacje dodatkowe:

Proszę aby każdy uczeń założył darmową skrzynkę poczty e-mail i wysłał do nauczyciela hasło krzyżówki z ćwiczenia nr3 (do piątku).

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

 

30.10.2020

 Temat: Poznajemy budowę i czynności życiowe organizmów

 (podręcznik – str.52-54)

 1. Organizmy są zbudowane z komórek

 2. Komórki – tkanki – narządy – układy narządów – organizm

 3. Czynności życiowe organizmów.

 Szczegółowa notatka zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Pytania, uwagi proszę przesyłać na adres: infosad@onet.pl

 

 

Muzyka

29.10.2020.

Temat: Gdy piosenka szła z wojskiem.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika ze str.44-45.

(zapisz notatkę w zeszycie).

1.Polskie wojsko walczyło na wielu frontach. Zarówno w niepodległej ojczyźnie, jak i pod zaborami powstawały liczne pieśni o tematyce żołnierskiej i wojennej. Wiele z nich ma   rytm marsza.

Zadanie do wykonania:

Posłuchaj kilkakrotnie na YouTube piosenkę pt: „Przybyli ułani pod okienko”, utrwalając

tekst i melodię.(tekst piosenki znajduje się w podręczniku str.43.)

Wykonaj ilustrację plastyczną do tekstu piosenki. Zastosuj dowolną technikę plastyczną.

Czas wykonania: do 06.11.2020.

 

Plastyka

28.10.2020.

Temat: Historyjka obrazkowa pt: „Dzień z życia ucznia”.

Narysuj historyjkę obrazkową pod tytułem „Dzień z życia ucznia”.

  1. Podziel kartkę na dziewięć równych prostokątów.
  2. Narysuj w nich dziewięć typowych sytuacji, które mogłyby Ci się przydarzyć w szkole

i w domu.

  1. Wykorzystaj w swoim rysunku linie różnej grubości i długości.

        Co będzie potrzebne: kartka z bloku rysunkowego, ołówek, linijka, cienkopis, kredki.

        Czas wykonania zadania: do 13.11.2020.

           

Informatyka       

27.10.2020r.

Temat: Tworzymy rysunek- korzystamy z narzędzi do malowania.

  1. Proszę o wykonanie pracy na komputerze ( uczniowie, którzy nie skończyli pracy na lekcji). Polecenie znajduje się w ćw. 2 str. 27 oraz w ćw. 3 str.38 w podręczniku.
  2. Gotową pracę proszę zapisać pod nazwą owoce, przesłać jako załącznik na adres mailowy: bsternik73@wp.pl , w temacie wiadomości wpisać tytuł pracy oraz swoje imię, nazwisko i klasę. Pracę należy przesłać do 03.11.2020r. Prace przysłane po terminie nie będą sprawdzane

 

TECHNIKA

26.10

Temat: Wypadki na drogach.

Przeczytajcie temat ze stron 22 do 24

Notatka do zeszytów

1. Przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych.

2. Zasady przechodzenia przez torowisko.

3. Powiadamianie służb ratowniczych o wypadku.

 

Religia

27.10.20r wtorek

Katecheza nr 16  zeszyt ćwiczeń strona 34/35   - katechizm strona 40/41

Temat: Ewangelia fundamentem życia chrześcijańskiego.

Ćw. 1 -rozwiąż krzyżówkę

Ćw.2- korzystając z podręcznika strona 41 połącz imiona ewangelistów z zajęciami jakie wykonywali.

Ćw.3- Ułóż w odpowiedniej kolejności etapy formowania Ewangelii.( korzystając z tabeli )

a) życie i nauczanie Jezusa

c) tradycja ustna

d) spisanie ewangelii

Ćw..4

-w  moich myślach

-w tym, co mówię

- w moim sercu

Ćw. 5 – nie

Ćw. 6 – nie

Do zapamiętania –SLOWA KLUCZE - książka strona 40

-Ewangelia

- Ewangeliści

30.10.20r piątek

Katecheza nr 17  zeszyt ćwiczeń strona 38/39   - katechizm strona 42/43

Temat: Bóg objawia swoją chwałę.

Ćw.1

Ćw.2 –Odczytaj wyrazy od końca,  dowiesz się przez kogo Bóg dał się nam poznać najlepiej.

Ćw.3 -uzupełnij tekst Pisma Św. korzystając z książki BÓG MÓWI str.42

Ćw. 4 – rozwiąż krzyżówkę.

Ćw. 5 – zilustruj jeden z dobrych uczynków.

Możecie wykorzystać katechezę online :

 https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-uczynki-milosierdzia-w-codziennym-zyciu-cz-i-klasy-0-iv/

Do zapamiętania –SŁOWA KLIUCZE – książka strona 42

-Paruzja

Do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Jesteś Królem ‘’książka strona 42