Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

26-30.10

Zdalne nauczanie 26 - 30.10.2020r.

KLASA 4b

Język polski

26 - 27 X Temat: Układamy plan „Niezwykłej opowieści Mateusza”.

Przypomnij sobie treść drugiego rozdziału „Akademii pana Kleksa” i ułóż plan wydarzeń. Trzeba go zapisać w punktach,  zgodnie z kolejnością zdarzeń. Najlepiej pisać punkty bez czasowników, np.

 1. Mateusz księciem.
 2.  Dzieciństwo na dworze królewskim.
 3. Zamiłowanie do polowań i jazdy konnej.
 4. …………….
 5. ……………

Dopisz kolejne punkty zgodnie z treścią utworu. Plan wydarzeń może być przydatny wówczas, gdy chcemy opowiedzieć tekst, pozwala przypomnieć sobie treść utworu.

Z każdego tematu  w tym tygodniu przesyłacie mi  zdjęcia lekcji i prac domowych      z zeszytów na adres mailowy:  malgorzata.gierczak2@wp.pl                                    Zapisujcie temat wiadomości, np. lekcja/praca domowa z 27 X.

 

28 X Temat: Jak wyczarować sny? - na podst. „Akademii Pana Kleksa”.

Do przepisania punkty:

 1. Moja szkoła a Akademia pana Kleksa.

- obowiązki uczniów;

- moje lekcje i zajęcia prowadzone przez pana Kleksa;

- rozwijanie zainteresowań.

     2. Czy Akademia istniała, czy to tylko sen?

  Skorzystaj z : https://epodreczniki.pl/a/jak-wyczarowac-sny/DdsQYR4to i zapisz do zeszytu 2 wybrane ćwiczenia. ( Gdyby nie było możliwości, to wówczas odpowiedz pisemnie na pytanie z punktu 2. ).

 

29 – 30 X Temat: Pierwszy dzień w nowej szkole – na podst. tekstu „Moje Bullerbyn”.

Przeczytaj tekst za str. 57 – 58.

Przepisz do zeszytu wyjaśnienie słowa bohater ze str. 58.

Dokończ zdania:

Mój pierwszy dzień w szkole był ………………………..,ponieważ  …………………………………..                                              

Chcę, żeby w mojej szkole  ……………………………………..

Wykonaj pisemnie ćw.1 , 3 str. 58 oraz ćw. 5 ze str. 59.   Dla chętnych ćw. 9 str. 59.

 

 Język angielski

26. 10. 2020

Temat: Czasownik have got – zdania twierdzące, przeczące i pytające.

Otwórzcie podręczniki na stronie 24 – rozdział 2b
Ostatnio wprowadziliśmy/przypomnieliśmy z klas młodszych czasownik have got – mieć.

Ćw. 2 str. 24 wstaw odpowiednią formę czasownika have got.  Pamiętaj o zmianie w 3 os. poj. na has got.

Ćw. 3 str. 24 uzupełnij pytania formą czasownika have got i informacjami z obrazków.

28. 10. 2020

Temat: Czasownik have got -  ćwiczenia utrwalające.

Otwórzcie ćwiczeniówki na stronie 13 – rozdział 2

Wykonujemy ćw. 1 i 2
przypomnij sobie treść górnej tabelki ze strony 12

ćw. 1 zapisz co dzieci mają, a czego nie mają używając czasownika have got.

Ćw.2 wstaw odpowiednią formę czasownika have got  i odpowiedz na pytania.

30. 10. 2020

Temat: Rzeczy osobiste. Wprowadzenie słownictwa.

Otwórzcie podręczniki na stronie 21

Przeczytaj słówka podane na stronie (okulary, torebka…) zapisz do zeszytu i przetłumacz je korzystając ze strony 115.

Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 strona 16 w ćwiczeniówce.

 

Historia

28.10.2020r.

TEMAT: Obliczanie czasu w historii.  (podręcznik str. 29-32, zeszyt ćwiczeń).

Pomocnicze linki do tematu:

https://drive.google.com/file/d/15x6Y7lnENAm7cWUA6RqFjWLexi07rX_d/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=MgCpwk46KhA – obliczanie czasu w historii

Zdjęcia kart pracy z zeszytu ćwiczeń proszę przesłać na e – mail. -m.chudzik222@gmail.com

 

Matematyka

26.10- 27.10.2020r.(temat na 2 jednostki lekcyjne)

Temat: Pamięciowe dzielenie liczb zakończonych zerami.

 1. Obejrzyj filmik (link poniżej):

https://pistacja.tv/film/mat00055-dzielenie-pamieciowe-duzych-liczb?playlist=203

 1. Przeczytaj z podręcznika przykłady w niebieskiej chmurce ze str. 63 przy zad. 11 i przepisz je do zeszytu przekreślając tyle samo końcowych zer w obu liczbach ukośną kreską (tak, jak to pokazano w podręczniku).
 2. Zapisz w zeszycie kolorem:

Dzielenie liczb zakończonych zerami możemy sobie ułatwić przekreślając po  tyle samo końcowych zer w obu liczbach.

 1. Wykonaj w zeszycie zadanie z podręcznika: zad. 11 str. 63.
 2. W ćwiczeniówce wykonaj ćw. 5, 8 str. 30.
 3. W środę 28.10.20r.poproszę wybrane osoby o przesłanie rozwiązań na maila: bsternik73@wp.pl

28.10.2020r.

Temat: Jednostki monetarne złote i grosze.

 1. Przypomnij sobie jakimi banknotami i monetami posługujemy się w Polsce, w tym celu obejrzyj rysunki banknotów i monet w podręczniku str. 64.
 2. Zapisz w zeszycie kolorem:

Jednostki monetarne: złote (zł), grosze (gr).

1zł= 100gr

 1. Przepisz do zeszytu przykłady:

2zł= 2 * 100gr = 200gr

17zł= 17 * 100gr = 1700gr

37zł5gr = 37 * 100gr + 5gr = 3700gr + 5gr = 3705gr

300gr = 300: 100= 3zł

8500gr= 8500 : 100= 85zł

3020gr= 3020: 100= 30zł20gr

 1. Rozwiąż w zeszycie zad. 4 str. 66 (podręcznik) oraz ćw. 1 str.31 (ćwiczeniówka).
 2. W czwartek 29.10.20r.poproszę wybrane osoby o przesłanie rozwiązań na mojego maila.

 

29.10.20r.

Temat: Ćwiczenia w zamianie jednostek monetarnych.

 1. Przeczytaj przykłady z podręcznika ze str. 65 dotyczące dodawania i odejmowania jednostek monetarnych.
 2. Przepisz do zeszytu przykłady:

6zł40gr + 2zł80gr = 8zł120gr = 9zł20gr

8zł30gr – 3zł50gr = 7zł130gr – 3zł50gr = 4zł80gr

 1. Wykonaj ćw. 2, 3, 4 str. 31 (ćwiczeniówka).
 2. W piątek 30.10.20r.poproszę wybrane osoby o przesłanie rozwiązań na maila.

 

30.10.20r.

Temat: Jednostki monetarne- zadania tekstowe.

 1. Rozwiąż w zeszycie zad. 1, 2 str. 65 (podręcznik).
 2. W piątek 30.10.20r.poproszę wybrane osoby o przesłanie rozwiązań na maila.

 

Przyroda

 29.10.2020

 Temat: Pogoda i zjawiska przyrodnicze – podsumowanie rozdziału

 W rozdziale 2 poznaliśmy stany skupienia substancji, jakie nas otaczają oraz ich właściwości. Wiemy, że woda występuje w przyrodzie w trzech stanach skupienia. Umiemy opisać pogodę, zmierzyć jej składniki. Potrafimy nazwać, rozpoznać zjawiska jakie wtedy zachodzą. Wiemy, kiedy rozpoczynają się pory roku, jak zmienia się wówczas przyroda.

Na stronach 48-50 podręcznika znajdziemy podsumowanie rozdziału, które pomoże wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

Praca domowa – ćwiczenia do wykonania

nr 1/str.30

nr 2 a,b,c/str.30

nr 3/str.31

nr 4/str.32

Informacje dodatkowe:

Proszę aby każdy uczeń założył darmową skrzynkę poczty e-mail i wysłał do nauczyciela hasło krzyżówki z ćwiczenia nr3 (do piątku).

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

30.10.2020

Temat: Poznajemy budowę i czynności życiowe organizmów

(podręcznik – str.52-54)

1. Organizmy są zbudowane z komórek

2. Komórki – tkanki – narządy – układy narządów – organizm

3. Czynności życiowe organizmów.

Szczegółowa notatka zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Pytania, uwagi proszę przesyłać na adres: infosad@onet.pl

 

Muzyka

29.10.2020.

Temat: Gdy piosenka szła z wojskiem.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika ze str.44-45.

(zapisz notatkę w zeszycie).

1.Polskie wojsko walczyło na wielu frontach. Zarówno w niepodległej ojczyźnie, jak i pod zaborami powstawały liczne pieśni o tematyce żołnierskiej i wojennej. Wiele z nich ma   rytm marsza.

Zadanie do wykonania:

Posłuchaj kilkakrotnie na YouTube piosenkę pt: „Przybyli ułani pod okienko”, utrwalając

tekst i melodię.(tekst piosenki znajduje się w podręczniku str.43.)

Wykonaj ilustrację plastyczną do tekstu piosenki. Zastosuj dowolną technikę plastyczną.

Czas wykonania: do 06.11.2020.

 

Plastyka

30.10.2020.

Temat: Historyjka obrazkowa pt: „Dzień z życia ucznia”.

Narysuj historyjkę obrazkową pod tytułem „Dzień z życia ucznia”.

 1. Podziel kartkę na dziewięć równych prostokątów.
 2. Narysuj w nich dziewięć typowych sytuacji, które mogłyby Ci się przydarzyć w szkole

i w domu.

 1. Wykorzystaj w swoim rysunku linie różnej grubości i długości.

        Co będzie potrzebne: kartka z bloku rysunkowego, ołówek, linijka, cienkopis, kredki.

        Czas wykonania zadania: do 13.11.2020.

           

Informatyka       

26.10.2020r.

Temat: Tworzymy rysunek- korzystamy z narzędzi do malowania.

 1. Proszę o wykonanie pracy na komputerze ( uczniowie, którzy nie skończyli pracy na lekcji). Polecenie znajduje się w ćw. 2 str. 27 oraz w ćw. 3 str.38 w podręczniku.
 2. Gotową pracę proszę zapisać pod nazwą owoce, przesłać jako załącznik na adres mailowy: bsternik1702@wp.pl , w temacie wiadomości wpisać tytuł pracy oraz swoje imię, nazwisko i klasę. Pracę należy przesłać do 02.11.2020r. Prace przysłane po terminie nie będą sprawdzane

 

TECHNIKA

29.10

Temat: Wypadki na drogach.

Przeczytajcie temat ze stron 22 do 24

Notatka do zeszytów

1. Przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych.

2. Zasady przechodzenia przez torowisko.

3. Powiadamianie służb ratowniczych o wypadku.

 

Religia

26.10.20r poniedziałek

Katecheza nr 16  zeszyt ćwiczeń strona 34/35   - katechizm strona 40/41

Temat: Ewangelia fundamentem życia chrześcijańskiego.

Ćw. 1 -rozwiąż krzyżówkę

Ćw.2- korzystając z podręcznika strona 41 połącz imiona ewangelistów z zajęciami jakie wykonywali.

Ćw.3- Ułóż w odpowiedniej kolejności etapy formowania Ewangelii.( korzystając z tabeli )

a) życie i nauczanie Jezusa

c) tradycja ustna

d) spisanie ewangelii

Ćw..4

-w  moich myślach

-w tym, co mówię

- w moim sercu

Ćw. 5 – nie

Ćw. 6 – nie

Do zapamiętania –SLOWA KLUCZE - książka strona 40

-Ewangelia

- Ewangeliści

29.10.20r czwartek

Religia Katecheza nr 17  zeszyt ćwiczeń strona 38/39 - katechizm strona 42/43

Temat: Bóg objawia swoją chwałę.

Ćw.1

Ćw.2 –Odczytaj wyrazy od końca,  dowiesz się przez kogo Bóg dał się nam poznać najlepiej.

Ćw.3 -uzupełnij tekst Pisma Św. korzystając z książki BÓG MÓWI str.42

Ćw. 4 – rozwiąż krzyżówkę.

Ćw. 5 – zilustruj jeden z dobrych uczynków.

Możecie wykorzystać katechezę online :

 https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-uczynki-milosierdzia-w-codziennym-zyciu-cz-i-klasy-0-iv/

Do zapamiętania –SŁOWA KLIUCZE – książka strona 42

-Paruzja

Do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Jesteś Królem ‘’książka strona 42