Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

26-30.10

Zdalne nauczanie 26 - 30.10.2020r.

KLASA 5a

 

Język polski

27.10.-28.10.2020r.

Temat:  Pisownia wyrazów z „ch” i „h” .

Zapiszcie temat lekcji. Przypomnijcie sobie zasady pisowni ze str. 183 z podręcznika do nauki o języku oraz zapoznajcie się z informacją ze str. 184. Wykonajcie w zeszycie ćwiczenie 4 str. 183 i 8 str. 185. Zastanówcie się nad odpowiedziami na pozostałe pytania. Zajrzyjcie również do zeszytu ćwiczeń i wykonajcie wybrane polecenia – ile chcecie.

29.10.2020r.w

Temat:  Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani…

Przeczytajcie fragmenty pieśni oraz objaśnienia obok tekstów z podręcznika do literatury ze str. 89- 90. Zapiszcie temat i wykonajcie w zeszycie ćwiczenia od 1 do 3 str. 90. Pozostałe polecenia zróbcie ustnie. Zapoznajcie się z nowymi pojęciami – Zapamiętaj! Str. 91. Wykonajcie w zeszycie polecenie nr 1 str. 91 – Zabawy wyobraźni.

30.10.2020r.

Temat:  Wojenne piosenki…

Przeczytajcie  uważnie teksty z podręcznika do literatury wraz z objaśnieniami ze str. 92 – 94. Odpowiedzcie na kolejne pytania. Polecenie 6 i 7str. 95 oraz 10 i 11 ze str.97 wykonajcie pod tematem lekcji.

 Proszę systematycznie zapisywać wszystkie tematy i ćwiczenia w zeszycie oraz potwierdzać obecność  na grupie  w czasie lekcji – zgodnie z planem zajęć w szkole.

 

 Język angielski

26. 10. 2020

Temat: Czas Present Continuous – ćwiczenia utrwalające .

Otwórzcie podręczniki na stronie 84 – rozdział 7b

Przypomnij sobie/przeczytaj  ramkę ze strony 84.

Wykonaj zadanie 2 strona 84. Zdania zapisz w zeszycie – są to zdania twierdzące (pamiętaj o rysunku kota)
Sprawdź, czy zrobiłeś do końca ćwiczenia 1 i 2 str. 53 w ćwiczeniówce.

27. 10. 2020

Temat: Czas Present Continuous – zdania przeczące.

Otwórzcie podręczniki na stronie 85 – rozdział 7b

Przeczytaj ramkę w ćw. 3 ze strony 84 i na jej podstawie wykonaj ćwiczenie 4 /s. 85 . Pamiętaj o podwajaniu ostatniej spółgłoski w czasowniku tam, gdzie to konieczne.

Wykonaj ćw. 3 str. 53 w ćwiczeniówce poprawiając zdania. Wrong! Oznacza: Źle!

30. 10. 2020

Temat: Czas Present Continuous – pytania i krótkie odpowiedzi .

Otwórzcie podręczniki na stronie 85 – rozdział 7b

Przypomnij sobie teorię w ćwiczeniówce na stronie 52. Pamiętaj, aby utworzyć pytanie, dokonujemy inwersji (szyk przestawny)

Zapisz do zeszytu ćw. 6 str. 85 należy zbudować pytanie dodając czasownik to be oraz dodając końcówkę –ing do czasownika głównego.

Ćwiczenie 5 str. 54 w ćwiczeniówce. Utwórz i zapisz pytania z rozsypanych wyrazów.

 

Historia

27.10.2020r.

Temat:   Sparta  wojny z Persami.  (podręcznik str. 49 – 54)

 Pomocnicze linki do tematu:

https://drive.google.com/file/d/18GNhyQsBRX4Tpc5oPF9pZH4qcHjne0a2/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=rhKvNiwYUSo – film koniecznie obejrzyjcie

Notatka z lekcji zostanie przeze mnie przesłana na Messengerze.

29.10.2020r.

Temat:    Bogowie i mity (podręcznik str. 55- 59).

Pomocnicze linki do tematu:

https://www.youtube.com/watch?v=dOvWKxhQHVo

https://drive.google.com/file/d/1okD_dz1pnASSLAIPl3M5aM_ysXUr2Qd_/view?usp=sharing – na karcie jest praca domowa

Notatka z lekcji zostanie przeze mnie przesłana na Messengerze.

 

Biologia

26.10.2020r.

Temat: Składniki chemiczne organizmów.

Temat lekcji w podręczniku str. 25 – 28.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 28

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5 do tego tematu lekcji str. 18-19.

Pomocniczy link do tematu.           

W dniu kiedy mamy lekcje na grupie przedmiotowej Messenger podam osoby, które odeślą prace do sprawdzenia.

 

Matematyka

Data 27.10.2020

Temat: Cecha podzielność przez 2, 5 – rozwiązywanie zadań.

Proszę rozwiązać z podręcznika zad. 13, 14, 15, 17 str. 90, 91.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad.  1, 2 str. 66.

Data 28.10.2020

Temat: Cecha podzielność przez 10, 100, 1000 ...

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony

https://www.youtube.com/watch?v=kMqwInzfpv0

Pod tematem proszę przepisać treść z ramki str. 92 a następnie rozwiązać z podręcznika zad. 25, 26, 28 str. 92.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad. 5 str. 67.

Data 29.10.2020

Temat: Cecha podzielność przez 2, 5, 10, 100, 1000 – ćwiczenia.

Proszę rozwiązać z podręcznika zad. 34, 35, 36, 37 str. 94.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad. 8 str. 69 oraz zad. 11 str. 71.

Data 30.10.2020

Temat: Cecha podzielność przez 4.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony

https://www.youtube.com/watch?v=ZKtEdGtLduA

Pod tematem proszę przepisać treść z ramki str. 99 a następnie rozwiązać z podręcznika zad. 1, 4, 5 str. 99, 100.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad. 1, 2, 3, 4 str. 72.

 

Geografia

29.10.2020 oraz 30.10.2020

Temat: Krajobraz miejsko-przemysłowy wyżyny Śląskiej

 

1. Położenie wyżyny Śląskiej

2. Etapy kształtowania krajobrazu miejsko-przemysłowego wyżyny.

3. Największe miasta  na wyżynie.

4. Zmiany w krajobrazie wyżyny efektem działalności człowieka

5. Tradycje Ślązaków.

Szczegółowa notatka zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Pytania, uwagi proszę przesyłać na adres: infosad@onet.pl

 

Plastyka

28.10.2020.

Temat: Praca plastyczna w technice frotażu.

Kontynuacja tematu z lekcji poprzedniej o fakturze.

Wykonujemy zadaną pracę plastyczną w technice frotażu.

Czas wykonania zadania; do 03.11.2020.

 

Muzyka

26.10.2020.

Kontynuacja tematu z lekcji poprzedniej : Wolno, szybciej , coraz szybciej

(dopisz kolejny numer lekcji i datę).

Przeczytaj tekst z podręcznika  z tabeli ze str. 35., utrwalając nazwy tempa w muzyce.

   

Informatyka       

28.10.2020r.

Temat: Działanie komputera i sieci komputerowej.

  1.  Przeczytaj temat w podręczniku str. 33- 39.
  2.  Przeczytać przykład 1 str. 36, następnie wykonaj na swoim komputerze ćw. 2 str. 36.

 

TECHNIKA

29.10.

Temat: Właściwości papieru

Przeczytajcie tekst z podręcznika od str. 71 do 75. Na podstawie tekstu uzupełnij notatkę.

1. Podstawowe gatunki papieru

a)

b)

c)

d)

2. Formaty arkuszy papieru.

Wymiary formatu A4:

3. Badanie ułożenia włókien.

4. Narzędzia i przybory do obróbki papieru

a)

b)

c)

d)

e)

 

Religia

27.010.20r wtorek

Katecheza nr 12  zeszyt ćwiczeń strona 26/27   - katechizm strona 34/35

Temat: Człowiek najdoskonalszym dziełem Boga Stwórcy.

 

Ćw. 1-roawiąz krzyżówkę

Ćw.2- uzupełnij zdania wyrazami z ramki

Ćw.3- odczytaj wyrazy od końca i napisz, w czym człowiek jest podobny do Boga.

Ćw..4- napisz list do przyjaciela, w którym wyjaśnisz, dlaczego człowiek jest najdoskonalszym dziełem Boga..

Do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Bóg kocza mnie takiego ,jakim jestem”

29.010.20r czwartek

Katecheza nr 13  zeszyt ćwiczeń strona 28/29   - katechizm strona 134/135

Temat: Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi. Obietnica Zbawiciela.

 

Ćw. 1- dokończ zdanie wykorzystując z katechizmu SŁOWA KLUCZE strona 36

Ćw.2- otocz pętlą skutki grzechu pierworodnego.

Ćw.3-uzupełnij tekst pisma św. wykorzystując fragment z katechizmu BÓG MÓWI str. 36

Ćw.4-ułóż zdanie z rozsypani wyrazowej.

Ćw.5 ułóż modlitwę uwielbienia Bogu za obietnicę zbawienia

Do zapamiętania –SŁOWA KLIUCZE – książka strona 36

-grzech pierworodny

-Paruzja

 

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,,Ojciec Bóg kocha nas” książka str. 36