Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

26-30.10

Zdalne nauczanie 26 -30.10.2020r.

Klasa 5b

 

Język polski

26 X Temat: Przysłówek w związkach wyrazowych.

 1. Przypomnienie wiadomości o przysłówku ( podręcznik str. 49 ).
 2. Do zeszytu przepisz wiadomości zapamiętaj ze str. 51.
 3. Pisemnie do zeszytu ćw. 7 str. 50 i ćw. 10 str. 51.
 4. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń ze str. 14.

 

     W tym tygodniu  przesyłacie mi  zdjęcia lekcji i prac domowych z zeszytów z dnia  28 X  i  30 X  na adres mailowy:  malgorzata.gierczak2@wp.pl Proszę pamiętać o wpisaniu tematu wiadomości, np. lekcja/praca domowa z 28 X.

27 - 28  X Temat: Wie, umiem, rozumiem – Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

Czytasz tekst ze str. 72-74 i wykonujesz pisemnie do zeszytu ćwiczenia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13.

29 X  Temat:  Czy nie nudno panu na pomniku? Opowiadanie z elementami opisu –            W. Chotomska – „Pomnik Kopernika”.

 1. Zapoznanie z utworem str. 84 -85.
 2. Mikołaj Kopernik – zapisz notatkę na podst. wiadomości ze str. 85.
 3. Pisemnie ćw. 1 str. 85 i ćw. 4 str. 86.

30 X Temat: Powtórzenie wiadomości o rzeczowniku.

 1. Przypomnij sobie wiadomości ze str. 52 i 53.
 2. Zrób notatkę do zeszytu na podst. wiadomości ze str. 54.
 3. Pisemnie ćw. 3 str. 53 i ćw. 7 str. 54,  ćw 6 str 54 – ustnie.
 4. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str. 15-16.

 

 Język angielski

27. 10. 2020

Temat: Czas Present Continuous – ćwiczenia utrwalające .

Otwórzcie podręczniki na stronie 84 – rozdział 7b

Przypomnij sobie/przeczytaj  ramkę ze strony 84.

Wykonaj zadanie 2 strona 84. Zdania zapisz w zeszycie – są to zdania twierdzące (pamiętaj o rysunku kota)
Sprawdź, czy zrobiłeś do końca ćwiczenia 1 i 2 str. 53 w ćwiczeniówce.

28. 10. 2020

Temat: Czas Present Continuous – zdania przeczące.

Otwórzcie podręczniki na stronie 85 – rozdział 7b

Przeczytaj ramkę w ćw. 3 ze strony 84 i na jej podstawie wykonaj ćwiczenie 4 /s. 85 . Pamiętaj o podwajaniu ostatniej spółgłoski w czasowniku tam, gdzie to konieczne.

Wykonaj ćw. 3 str. 53 w ćwiczeniówce poprawiając zdania. Wrong! Oznacza: Źle!

30. 10. 2020

Temat: Czas Present Continuous – pytania i krótkie odpowiedzi .

Otwórzcie podręczniki na stronie 85 – rozdział 7b

Przypomnij sobie teorię w ćwiczeniówce na stronie 52. Pamiętaj, aby utworzyć pytanie, dokonujemy inwersji (szyk przestawny)

Zapisz do zeszytu ćw. 6 str. 85 należy zbudować pytanie dodając czasownik to be oraz dodając końcówkę –ing do czasownika głównego.

Ćwiczenie 5 str. 54 w ćwiczeniówce. Utwórz i zapisz pytania z rozsypanych wyrazów.

 

Historia

26.10.2020r.

Temat:   Sparta  wojny z Persami.  (podręcznik str. 49 – 54)

 Pomocnicze linki do tematu:

https://drive.google.com/file/d/18GNhyQsBRX4Tpc5oPF9pZH4qcHjne0a2/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=rhKvNiwYUSo– film koniecznie obejrzyjcie

Notatka z lekcji zostanie przeze mnie przesłana na Messengerze.

30.10.2020r.

Temat:    Bogowie i mity (podręcznik str. 55- 59).

Pomocnicze linki do tematu:

https://www.youtube.com/watch?v=dOvWKxhQHVo

https://drive.google.com/file/d/1okD_dz1pnASSLAIPl3M5aM_ysXUr2Qd_/view?usp=sharing

 – na karcie jest praca domowa

Notatka z lekcji zostanie przeze mnie przesłana na Messengerze.

 

MATEMATYKA

27.10.

Temat: Liczby pierwsze i liczby złożone

Zaczniemy od filmiku

https://www.youtube.com/watch?v=7VjlJR2IOt4

W zeszycie przedmiotowym przepisz ze strony 114 to co jest w ramce.

W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zadania 1, 2, 3, 4 str. 80

28.10.

Temat: Rozkład liczb na czynniki pierwsze.

Najpierw filmiki

https://www.youtube.com/watch?v=jlD3hD-gWoI

https://www.youtube.com/watch?v=fOtTXRFLW7M

W zeszycie napisz pierwsze zdanie z ramki na str. 116 z przykładami. Zapoznajcie się ze sposobem rozkładu na czynniki – również z ramki.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 5, 6, 7 str. 81

29.10.

Temat: Ćwiczenia w rozkładaniu liczb na czynniki pierwsze

Zeszyt ćwiczeń zadanie 8 str. 82

Zeszyt przedmiotowy zadanie 6 a, b, c ,d str. 117

30.10.

Temat: Ćwiczenia w rozkładaniu liczb na czynniki pierwsze

W zeszycie przedmiotowym zadanie 6 e, f, g, h str. 117

 

Biologia

26.10.2020r.

Temat: Komórka roślinna. Inne rodzaje komorek.

Temat lekcji w podręczniku str. 33 – 37.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 38

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,5,6 do tego tematu lekcji str. 24 – 26.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/komorkowa-budowa-organizmow/DTCT2KL5G

W dniu kiedy mamy lekcje na grupie przedmiotowej Messenger podam osoby, które odeślą prace do sprawdzenia.

 

Geografia

28.10.2020

Temat: Krajobraz Pojezierza Mazurskiego

1. Położenie Pojezierza Mazurskiego

2. Lądolód a krajobraz pojezierza

3. Turystyka w regionie pojezierza

Szczegółowa notatka zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Pytania, uwagi proszę przesyłać na adres: infosad@onet.pl

 

Plastyka

28.10.2020.

Temat: Praca plastyczna w technice frotażu.

Kontynuacja tematu z lekcji poprzedniej o fakturze.

Wykonujemy zadaną pracę plastyczną w technice frotażu.

Czas wykonania zadania; do 03.11.2020.

 

Muzyka

28.10.2020.

Kontynuacja tematu z lekcji poprzedniej : Wolno, szybciej , coraz szybciej

(dopisz kolejny numer lekcji i datę).

Przeczytaj tekst z podręcznika  z tabeli ze str. 35., utrwalając nazwy tempa w muzyce.

   

Informatyka       

27.10.2020r.

Temat: Elementy komputera.

 1. Przeczytaj temat w podręczniku str. 26- 29.
 2. Zapisz w zeszycie notatkę z jakich elementów zbudowany jest komputer (ramka str. 29).

 

TECHNIKA

29.10.

Temat: Właściwości papieru

Przeczytajcie tekst z podręcznika od str. 71 do 75. Na podstawie tekstu uzupełnij notatkę.

1. Podstawowe gatunki papieru

a)

b)

c)

d)

2. Formaty arkuszy papieru.

Wymiary formatu A4:

3. Badanie ułożenia włókien.

4. Narzędzia i przybory do obróbki papieru

a)

b)

c)

d)

e)

 

Religia

27.10.20r wtorek

Katecheza nr 12  zeszyt ćwiczeń strona 26/27   - katechizm strona 34/35

Temat: Człowiek najdoskonalszym dziełem Boga Stwórcy.

Ćw. 1-roawiąż krzyżówkę

Ćw.2- uzupełnij zdania wyrazami z ramki

Ćw.3- odczytaj wyrazy od końca i napisz, w czym człowiek jest podobny do Boga.

Ćw..4- napisz list do przyjaciela, w którym wyjaśnisz, dlaczego człowiek jest najdoskonalszym dziełem Boga..

Do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Bóg kocza mnie takiego ,jakim jestem”

29.010.20r czwartek

Katecheza nr 13  zeszyt ćwiczeń strona 28/29   - katechizm strona 134/135

Temat: Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi. Obietnica Zbawiciela.

Ćw. 1- dokończ zdanie wykorzystując z katechizmu SŁOWA KLUCZE strona 36

Ćw.2- otocz pętlą skutki grzechu pierworodnego.

Ćw.3-uzupełnij tekst Pisma Św. wykorzystując fragment z katechizmu BÓG MÓWI str. 36

Ćw.4-ułóż zdanie z rozsypani wyrazowej.

Ćw.5 ułóż modlitwę uwielbienia Bogu za obietnicę zbawienia

Do zapamiętania –SŁOWA KLIUCZE – książka strona 36

-grzech pierworodny

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,,Ojciec Bóg kocha nas” książka str. 36