Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

26-30.10

Zdalne nauczanie 26 -30.10.2020

KLASA 6a

 

Język polski

26.10.2020

Temat: „Ortografia na szklanym ekranie”- pisownia wyrazów małą i wielka literą .

  1. Wpisz temat do zeszytu.
  2. Zad. 1 s. 228, zad. 3,4 s.230 –praca na lekcji poprzez aplikację
  3. Praca domowa : Zad.8,10 s.232-233.

27.10.2020

Temat: „Odkrywanie prawdy o talentach”. Ewangelia według św. Mateusza „Przypowieść o talentach”.

1. Wpisz temat do zeszytu.

2. Obejrzyj prezentację wysłaną przez n-la w aplikacji. Wpisz notatkę do zeszytu.

3. Przeczytaj „Przypowieść o siewcy”.

29.10.2020

Temat: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.” Ewangelia według św. Mateusza „Przypowieść o siewcy”.

1. Wpisz temat do zeszytu.

2. Notatka – podana przez n-la w aplikacji.

3. Wykonaj ćw.3 s.85,  ćw.5 s.85.

4. Wpisz do zeszytu definicję przesłania utworu.

Temat: „Mieć olej w głowie”. Ewangelia wg św. Mateusza „Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych.

1. Wpisz temat lekcji.

2. Ćw. 1,2,3 s. 87

3. Praca domowa: ćw. 6, 7 s. 87

30.10.2020

Temat: „Opisuję i oceniam. Dobre na lepsze zmieniam”. Stopniowanie przymiotników.

1. Wpisz temat do zeszytu.

2. Przypomnienie wiadomości o przymiotniku. Stopniowanie proste, opisowe, nieregularne – instrukcja dla ucznia w aplikacji Messenger.

3. Rozwiąż ćw. 1.s.62 oraz ćw. 2.s.63.

 

Język angielski

Data: 27.10.20 r.

Temat:  Praca z zeszytem ćwiczeń.

Niewykonane do tej pory ćwiczenia z ćwiczeniówki , adekwatne do przerobionego do tej pory w szkole na zajęciach stacjonarnych materiału, podziel na 2 lub 3 części i wykonaj dziś pierwszą ich część. Opuść ćwiczenia, których nie jesteś w stanie zrobić.

Data: 28.10.20 r.

Temat: Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne na poznany materiał.

Dziś wykonaj drugą część ćwiczeń.

Data: 29.10.20 r.

Temat: Nadchodzi Halloween.

Jeżeli została ci jeszcze jedna część ćwiczeń – wykonaj ją dziś. Jeżeli nie -  kliknij w link, aby zapoznać się/powtórzyć podstawowe słownictwo  z zakresu Halloween. Wynotuj  je do zeszytu wraz z polskim znaczeniem.  Jeżeli link nie działa – wpisz adres w przeglądarkę.

https://www.youtube.com/watch?v=PLx2atQIyCI

 

Historia

28.10.2020 r.

Temat: Folwark szlachecki (podręcznik str. 47 -52).

Pomocnicze linki do tematu:

https://drive.google.com/file/d/1DsmyH4lc-Oog-eZqL7va3llW2xVSovCA/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=78zDGdR5dO8

Szczegółowe informacje na Messengerze.

30.10.2020 r.

Temat: W czasach ostatnich Jagiellonów (podręcznik str. 53 -57).

Pomocnicze linki do tematu:

https://www.youtube.com/watch?v=YPh08frvu_o

https://drive.google.com/file/d/1FjG04l8C1SRvCxn0KtHSmSl7y7G-X_k6/view?usp=sharing

Szczegółowe informacje na Messengerze.

 

MATEMATYKA

Do zeszytów wpisujecie temat i datę. Zacznijcie od obejrzenia filmików, one pomogą wam zrozumieć lekcje. Po obejrzeniu filmików możecie wykonać zadania.

Proszę nic nie przesyłać. Sprawdzimy zadania po powrocie do szkoły. Albo, gdy zaczniemy pracę na platformie teams.

27.10.

Temat: Zaokrąglanie liczb  - ćwiczenia

Zacznijcie od obejrzenia filmików – dla przypomnienia

https://www.youtube.com/watch?v=MBdvfSiNRmM

https://www.youtube.com/watch?v=GUYaynXoq2E

W zeszycie wykonaj zadanie. Przepisz treść do zeszytu

Zaokrąglij liczbę 543,5398 do:

a) dziesiątek

b) jedności

c) części dziesiątych

d) części setnych

e) części tysięcznych

28.10.

Temat: Zaokrąglanie rozwinięć dziesiętnych nieskończonych

W zeszycie wykonaj zadanie 19 str. 51

Zgodnie z poleceniem korzystajcie z pomocy kalkulatora.

29.10.

Temat: Działania na liczbach – zadania tekstowe.

Podręcznik str. 64 – zapoznaj się z zadaniem wprowadzającym (czerwone kółeczko).

Wykonaj zadanie 12 str. 64

30.10.

Temat: Działania na liczbach – zadania tekstowe.

 Podręcznik str. 65. – zapoznaj się z zadaniem wprowadzającym.

Wykonaj w zeszycie zadanie 13 i 14 str. 65

 

Biologia

30.10.2020r.

Zaczynamy nowy dział III – Stawonogi i mięczaki

Temat: Cechy stawonogów.

Temat lekcji w podręczniku str. 51 – 54.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 54

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5,6 do tego tematu lekcji str. 41 - 43.

Pomocnicze linki do tematu.          

https://epodreczniki.pl/a/stawonogi---owady/Dbyj7OUcO

https://epodreczniki.pl/a/stawonogi---skorupiaki-i-pajeczaki/D10vBRKow

W dniu kiedy mamy lekcje na grupie przedmiotowej Messenger podam osoby, które odeślą prace do sprawdzenia.

 

Geografia     

26.10.2020

Temat: Ruch obiegowy Ziemi

1. Pojęcie ruchu obiegowego Ziemi

2. Czas obiegu Ziemi wokół Słońca

3. Następstwa ruchu obiegowego

Szczegółowa notatka zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Pytania, uwagi proszę przesyłać na adres: infosad@onet.pl

 

Plastyka

27.10.2020.

Temat: Rysunek. Rodzaje rysunku.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika ze strony 36 – 39.

(notatka w zeszycie)

  1. Rysunek – dziedzina sztuki w której najważniejszą rolę odgrywają linia i punkt, oraz walor i faktura.
  2. Rodzaje rysunku: szkic, studium z natury, rysunek techniczny.

Zadanie do wykonania:

Ułóż kompozycję z owoców i naszkicuj ją ołówkiem na kartce z bloku technicznego.

Możesz zastosować światłocień. (podręcznik str. 14-15).

Co będzie potrzebne:

Kartka z bloku technicznego , miękki ołówek, owoce.

Czas wykonania pracy; do 10.11.2020.

 

Muzyka

30.10.2020

Temat: Historia polskiego oręża dźwiękiem zapisana.

Przeczytaj tekst z podręcznika ze str. 50 – 53.

Wykonaj w zeszycie notatkę na podstawie tekstu ze str.52-53.

  1. Polskie pieśni żołnierskie:

a)     wiek III  - „Bogurodzica” 

b)     wiek V – „Idzie żołnierz borem, lasem”

c)      wiek XVIII – „Do broni, bracia”

d)     wiek XIX – „Ostatni mazur”, „Marsz, marsz, Polonia”

e)     wiek XX – „Pierwsza brygada”, „Ułani, ułani”.

Zadanie do wykonania:

Posłuchaj na YouTube piosenkę pt. „Ułani, ułani”.

Wykonaj ilustrację plastyczną do piosenki. Zastosuj  dowolną technikę plastyczną.

Czas wykonania zadania: do 06.11.2020.

 

Informatyka       

 

28.10.2020r.

 

Temat: Modyfikujemy tabelę i wykres arkusza kalkulacyjnego.

 

Kończymy temat z poprzedniej lekcji. Omawialiśmy modyfikowanie wykresu, możemy również formatować tabelę.

 

  1. Przeczytaj temat w podręczniku str.17- 18.
  2. Wykonaj ćw. 6 str.18 oraz zad. 1 str. 19.
  3. Wykonane zad. 1 ze str. 19  prześlij  jako załącznik na adres mailowy: bsternik73@wp.pl , w temacie wiadomości wpisz tytuł pracy oraz swoje imię, nazwisko i klasę. Pracę należy przesłać do 04.11.2020r. Prace przysłane po terminie nie będą sprawdzane.

 

 

TECHNIKA

28.10.

Temat: Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Zapoznajcie się z tematem str. 167 do 175

Zobaczcie film

Uzupełnijcie notatkę

1. Droga wody do naszego kranu

a) ujęcia wody

-

-

-

b)uzdatnianie wody

-

-

c) przesyłanie rurami do mieszkań.

 

2. Sposoby oszczędzania wody

a)

b)

c)

d)

e)

f)

 

Religia

27.10.20r  wtorek

Temat nr  10 zeszyt ćwiczeń strona 22/23         -katechizm strona 26/27

Temat : Święty Paweł apostołem narodów.

W tej katechezie kończymy tylko ćw. 4

Daję wam zrobioną przeze mnie mapkę.

Pierwsza podróż:                 Druga:                                   Trzecia:

Antiochia                               Antiochia                           Antiochia

Cypr                                           Tars                                     Tars

Perge                                          Listra                                Efez

Antiochia Pizydyjska           Troada                              Troada

Ikonium                                 Macedonia                         Macedonia

Listra                                          Filipia                           Korynt-wraca powrotem do

Powrót do Antiochii             Tesaloniki                  Macedoni

                                                       Berea                         Troada

                                                        Ateny                         Milet

                                                      Korynt                            Rodos

                                                            Efez                            Tyr

                                                                                              Jerozolima

 Załącznik

 

30.10.20r  piątek

Temat nr  11 zeszyt ćwiczeń strona 24/25         -katechizm strona 28/29

Temat : Życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich.

Ćw.1  zmieniam polecenie ,piszemy:

WSPÓLNOTA jest to grupa ludzi , którą łączy wspólny cel.

Ćw.2 - uzupełnij tekst Pisma Św. wykorzystując fragment z katechizmu BÓG MÓWI str. 28

Ćw.3- Scharakteryzuj życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich.( wykorzystując fragment z katechizmu BÓG MÓWI str. 28)

 

Napiszcie:

Spotykali się, wielbili Boga , szerzyli Ewangelię, czynili wiele cudów, przebywali razem, pomagali sobie nawzajem, uczestniczyli w Eucharystii i łamaniu chleba.

Ćw.4. –napisz, co możesz zrobić dla wspólnoty do Kościoła, do której należysz.

Napiszcie :

Kościół jest wspólnotą, do której należymy od chwili chrztu św..

Każdy ma określone miejsce i zadanie w kościele jakim jest ewangelizacja w naszym codziennym życiu.

Odpowiedzialność za Kościół to również:

-przyjmowanie sakramentów,

-modlitwa,

-liturgiczna służba ołtarza (ministranci , schla, lektorzy)

-uczestniczenie w pielgrzymkach itp.

Do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,, Gdzie miłość wzajemna i dobroć ”książka str.28