Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

26-30.10

Zdalne nauczanie 26 - 30.10.2020r.

Klasa 6b

Język polski

26 – 27 X Temat: Nietypowe rzeczowniki.

Korzystasz z podręcznika do nauki o języku str. 58 – 61. Zapisujesz notatkę na podstawie wiadomości zapamiętaj.  Przepisz do zeszytu:

Wyraz oko i ucho może występować w dwóch znaczeniach i w liczbie mnogiej ma dwa typy odmiany:

Przypadek

Oko jako narząd wzroku

Oko na zupie, w sieci rybackiej

M.

oczy

oka

D.

oczu

ok

C.

oczom

okom

B.

oczy

oka

N.

oczami

okami

Ms.

oczach

okach

W.

oczy !

oka !

 Według tego wzoru odmień pisemnie przez przypadki wyraz ucho w l. mn.

Uszy jako narząd słuchu i ucha garnka, torby.

Odmień pisemnie przez przypadki rzeczownik przyjaciel w l. poj. I w l. mn.

Pisemnie do zeszytu ćw. 3 str. 59, ćw. 10 str. 61.

Do wykonania ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str. 26 – 28.

       W tym tygodniu  przesyłacie mi  zdjęcia lekcji i prac domowych z zeszytów z dnia  27 X  i  28 X  na adres mailowy:  malgorzata.gierczak2@wp.pl Proszę pamiętać o wpisaniu tematu wiadomości, np. lekcja/praca domowa z 28 X.

28 X Temat: Wypracowanie klasowe – utwór „Ten obcy”.

Wybierz jeden z tematów i napisz wypracowanie. Proszę pisać samodzielnie.

 1. Dalsze losy bohaterów powieści „Ten obcy’.
 2. Chciałbym mieć takiego przyjaciela/przyjaciółkę jak…… ( „Ten obcy”).
 3. Znaczenie domu rodzinnego w życie młodego człowieka („Ten obcy”).
 4. Którego z bohaterów powieści „Ten obcy” cenisz szczególnie i dlaczego?

29 X Temat: Puk, puk, to ja… twoja wyobraźnia… Z. Herbert – „Pudełko zwane wyobraźnią.”

 1. Zapoznanie z treścią utworu str. 51.
 2. Adresat wiersza – przepisz ze str. 52.
 3. Ćw. 5 str. 52
 4. Ćw. 6 str. 52
 5. Dla chętnych ćw. 3 i 4 str. 52.

30 X Temat: Stopniowani przymiotników.

Przypomnij sobie wiadomości ze str. 63. Napisz notatkę na podstawie wiadomości ze str. 64. Pisemnie ćw. 7, 8 str. 64 i ćw. 9 str. 66. Pozostałe ćwiczenia ustnie.  Wykonaj też ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str. 29.

Możesz skorzystać z:

https://epodreczniki.pl/a/z-przymiotnikiem-widac-jak-na-dloni/D1DUDvC5G

 

Język angielski

Data: 27.10.20 r.

Temat:  Praca z zeszytem ćwiczeń.

Niewykonane do tej pory ćwiczenia z ćwiczeniówki , adekwatne do przerobionego do tej pory w szkole na zajęciach stacjonarnych materiału, podziel na 2 lub 3 części i wykonaj dziś pierwszą ich część. Opuść ćwiczenia, których nie jesteś w stanie zrobić.

Data: 29.10.20 r.

Temat: Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne na poznany materiał.

Dziś wykonaj drugą część ćwiczeń.

Data: 30.10.20 r.

Temat: Nadchodzi Halloween.

Jeżeli została ci jeszcze jedna część ćwiczeń – wykonaj ją dziś. Jeżeli nie -  kliknij w link, aby zapoznać się/powtórzyć podstawowe słownictwo  z zakresu Halloween. Wynotuj  je do zeszytu wraz z polskim znaczeniem.  Jeżeli link nie działa – wpisz adres w przeglądarkę.

https://www.youtube.com/watch?v=PLx2atQIyCI

 

Historia

28.10.2020 r.

Temat: W czasach ostatnich Jagiellonów(podręcznik str. 53 -57).

Pomocnicze linki do tematu:

https://www.youtube.com/watch?v=YPh08frvu_o

https://drive.google.com/file/d/1FjG04l8C1SRvCxn0KtHSmSl7y7G-X_k6/view?usp=sharing

Szczegółowe informacje na Messengerze.

30.10.2020 r.

Temat: Odrodzenie na ziemiach polskich(podręcznik str. 58 -63).

Pomocnicze linki do tematu:

https://drive.google.com/file/d/1C6ULo_K13aNKsf38Hm7he8kNupSd6YKa/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=-dSnWfLnNR8

Szczegółowe informacje na Messengerze.

 

Biologia

29.10.2020r.

Temat: Nicienie – zwierzęta, które mają nitkowate ciało.

Temat lekcji w podręczniku str. 37 – 40.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 40

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,4,5 do tego tematu lekcji str. 30-31.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/robaki-pasozytnicze/Dd6cvm2mn

W dniu kiedy mamy lekcje na grupie przedmiotowej Messenger podam osoby, które odeślą prace do sprawdzenia.

 

Matematyka

Data 26.10.2020

Temat: Liczba dziesiętna a ułamek zwykły, liczba mieszana.

Proszę zapoznać się z treścią w ramce str. 47  a następnie rozwiązać z podręcznika

zad. 1(a-d), 2 (a – d),  3(a – i),  4  str. 47.

Data 27.10.2020

Temat: Zamiana ułamka zwykłego na liczbę dziesiętną.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony

https://www.youtube.com/watch?v=S-DVJMHlU4Q

Pod tematem proszę przepisać treść z ramki str. 48 oraz str. 51 a następnie rozwiązać z podręcznika zad. 6 , 7 str. 48. Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad. 6 str. 46.

Data 28.10.2020

Temat: Reguły zaokrąglania.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony

https://www.youtube.com/watch?v=dDBMlcpGr7Y

Pod tematem proszę przepisać treść z ramki str. 49 a następnie rozwiązać z podręcznika zad. 9,10  str. 49. Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad. 10, 11 str. 48.

Data 29.10.2020

Temat: Ćwiczenia w zaokrąglaniu liczb.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad. 12 str. 48,  14 str. 1, 2, 3, 15 str. 50.

Data 30.10.2020

Temat: Zastosowanie zaokrąglania liczb do rozwiązywania zadań tekstowych.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad. 16, 17 str. 51 oraz 19 str. 53.

 

Geografia

28.10.2020

Temat: Ruch obiegowy Ziemi

1. Pojęcie ruchu obiegowego Ziemi

2. Czas obiegu Ziemi wokół Słońca

3. Następstwa ruchu obiegowego

Szczegółowa notatka zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Pytania, uwagi proszę przesyłać na adres: infosad@onet.pl

 

Informatyka

30.10.2020

Temat: Planujemy prezentację

1. Etapy i zasady przygotowania prezentacji

2. Okno programu PowerPoint

3. Slajd tytułowy

4. Dodajemy kolejne slajdy

5. Zmiana tła

Szczegółowa notatka zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Pytania, uwagi proszę przesyłać na adres: infosad@onet.pl

 

Plastyka

27.10.2020.

Temat: Rysunek. Rodzaje rysunku.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika ze strony 36 – 39.

(notatka w zeszycie)

 1. Rysunek – dziedzina sztuki w której najważniejszą rolę odgrywają linia i punkt, oraz walor i faktura.
 2. Rodzaje rysunku: szkic, studium z natury, rysunek techniczny.

Zadanie do wykonania:

Ułóż kompozycję z owoców i naszkicuj ją ołówkiem na kartce z bloku technicznego.

Możesz zastosować światłocień. (podręcznik str. 14-15).

Co będzie potrzebne:

Kartka z bloku technicznego , miękki ołówek, owoce.

Czas wykonania pracy; do 10.11.2020.

 

Muzyka

27.10.2020.

Temat: Historia polskiego oręża dźwiękiem zapisana.

Przeczytaj tekst z podręcznika ze str. 50 – 53.

Wykonaj w zeszycie notatkę na podstawie tekstu ze str.52-53.

 1. Polskie pieśni żołnierskie:

a)     wiek III  - „Bogurodzica” 

b)     wiek V – „Idzie żołnierz borem, lasem”

c)      wiek XVIII – „Do broni, bracia”

d)     wiek XIX – „Ostatni mazur”, „Marsz, marsz, Polonia”

e)     wiek XX – „Pierwsza brygada”, „Ułani, ułani”.

Zadanie do wykonania:

Posłuchaj na YouTube piosenkę pt. „Ułani, ułani”.

Wykonaj ilustrację plastyczną do piosenki. Zastosuj  dowolną technikę plastyczną.

Czas wykonania zadania: do 06.11.2020.

                         

TECHNIKA

27.10.

Temat: Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Zapoznajcie się z tematem str. 167 do 175

Zobaczcie film

Uzupełnijcie notatkę

1. Droga wody do naszego kranu

a) ujęcia wody

-

-

-

b)uzdatnianie wody

-

-

c) przesyłanie rurami do mieszkań.

 

2. Sposoby oszczędzania wody

a)

b)

c)

d)

e)

f)

 

Religia

28.10.20r  środa

Temat nr  10 zeszyt ćwiczeń strona 22/23         -katechizm strona 26/27

Temat : Święty Paweł apostołem narodów.

W tej katechezie kończymy tylko ćw. 4

Pierwsza podróż:                 Druga:                                   Trzecia:

Antiochia                               Antiochia                   Antiochia

Cypr                                       Tars                           Tars

Perge                                     Listra                         Efez

Antiochia Pizydyjska        Troada                                  Troada

Ikonium                                 Macedonia                 Macedonia

Listra                                     Filipia                         Korynt-wraca powrotem do

Powrót do Antiochii             Tesaloniki                  Macedoni

                                               Berea                         Troada

                                               Ateny                         Milet

                                               Korynt                                   Rodos

                                               Efez                            Tyr

                                                                                  Jerozolima

 

Załącznik

29.10.20r  czwartek

Temat nr  11 zeszyt ćwiczeń strona 24/25         -katechizm strona 28/29

Temat : Życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich.

Ćw.1  zmieniam polecenie ,piszemy:

WSPÓLNOTA jest to grupa ludzi , którą łączy wspólny cel.

Ćw.2 - uzupełnij tekst Pisma Św. wykorzystując fragment z katechizmu BÓG MÓWI str. 28

Ćw.3- Scharakteryzuj życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich.( wykorzystując fragment z katechizmu BÓG MÓWI str. 28)

 

Napiszcie:

Spotykali się, wielbili Boga , szerzyli Ewangelię, czynili wiele cudów, przebywali razem, pomagali sobie nawzajem, uczestniczyli w Eucharystii i łamaniu chleba.

Ćw.4. –napisz, co możesz zrobić dla wspólnoty do Kościoła, do której należysz.

Napiszcie :

Kościół jest wspólnotą, do której należymy od chwili chrztu św..

Każdy ma określone miejsce i zadanie w kościele jakim jest ewangelizacja w naszym codziennym życiu.

Odpowiedzialność za Kościół to również:

-przyjmowanie sakramentów,

-modlitwa,

-liturgiczna służba ołtarza (ministranci , schla, lektorzy)

-uczestniczenie w pielgrzymkach itp..

Do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,, Gdzie miłość wzajemna i dobroć ”książka str.28