Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

26-30.10

Zdalne nauczanie 26 - 30.10.2020r.

 

Klasa7a

Język polski

Witam Was. Mam nadzieję, że wszyscy przeczytaliście lekturę. Mimo tego, iż ustaliliśmy omawianie jej od poniedziałku, musimy to na razie odłożyć.

Poniedziałek i środa to temat: Charyzmatyczny nauczyciel- „ Stowarzyszenie Umarłych Poetów” Nancy H. Kleinbaum.

Jeśli macie możliwość zachęcam do obejrzenia filmu pod tym samym tytułem.

  1. Korzystając ze słowników, np. internetowych, proszę wyjaśnić w zeszycie pojęcia: charyzma, charyzmatyczny, carpe diem.
  2. Przeczytajcie tekst str. 102-105.
  3. ćw. 3 str. 105 z podr. do zeszytu.
  4. Proszę wpisac do zeszytu, oczywiście na podst. tekstu nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz główne wartości pielęgnowane w szkole.
  5. Następnie w punktach zanotujcie w zeszycie przebieg zajęć i podkreślcie te, które najbardziej Was zaskoczyły.
  6. Ćw. 11 str. 106 do zeszytu.
  7. Proszę przeanalizować rady dla piszących dotyczące opinii str. 106.
  8. Praca domowa: Napisz opinię na temat nauczyciela wybierając punkt widzenia dyrektorki lub uczniów Akademii.

 

Język angielski

Data: 26.10.20 r.

Temat:  Praca z zeszytem ćwiczeń.

Niewykonane do tej pory ćwiczenia z ćwiczeniówki , adekwatne do przerobionego do tej pory w szkole na zajęciach stacjonarnych materiału, podziel na 2 lub 3 części i wykonaj dziś pierwszą ich część. Opuść ćwiczenia, których nie jesteś w stanie zrobić.

Data: 29.10.20 r.

Temat: Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne na poznany materiał.

Dziś wykonaj drugą część ćwiczeń.

Data: 30.10.20 r.

Temat: Nadchodzi Halloween.

Jeżeli została ci jeszcze jedna część ćwiczeń – wykonaj ją dziś. Jeżeli nie -  kliknij w link, aby zapoznać się/powtórzyć podstawowe słownictwo  z zakresu Halloween. Wynotuj  je do zeszytu wraz z polskim znaczeniem.  Jeżeli link nie działa – wpisz adres w przeglądarkę.

https://www.youtube.com/watch?v=PLx2atQIyCI

 

Historia

26.10.2020 r.

Temat: Czy powstanie listopadowe mogło zakończyć się sukcesem? (podręcznik str. 44 -45).

Szczegółowe informacje na Messengerze.

29.10.2020 r.

Temat: Polacy po powstaniu listopadowym. (podręcznik str. 46 -49).

Pomocnicze linki do tematu:

https://www.youtube.com/watch?v=lFqGcCtBgdY

https://drive.google.com/file/d/12vbYwDJuQOuqNxyVJIOywmpeEUj3Rv8l/view?usp=sharing

Szczegółowe informacje na Messengerze.

 

Matematyka

26.10.2020

Temat: Jaki to procent?- zadania.

Proszę rozwiązać zad. 5 str. 69, zad.6, 7, 8 str. 70. Praca domowa  zad. 8,9 str.94

27.10.2020

Temat: Obliczanie procentu danej liczby.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony 72 i rozwiązać zadania 1,2 str.73

28.10.2020

Temat: Obliczanie procentu danej liczby - ćwiczenia.

Proszę rozwiązać zad. 5 str. 73, zad. 18,19 str. 95.

29.10.2020

Temat: Obliczanie procentu danej liczby- zadania tekstowe.

Proszę rozwiązać zad. 3,6 str.73, zad. 7,8,9 str.74

30.10.2020

Temat: Rozwiązywanie zadań

Proszę rozwiązać zad. 10 str.74, zad. 21,22,23 str.96

 

Biologia

27.10.2020r.

Temat: Witaminy, sole mineralne, woda.

Temat z podręcznika str. 63-66.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 66

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,5,6 do tego tematu lekcji str. 32-34.

W dniu kiedy mamy lekcje na grupie przedmiotowej Messenger podam osoby, które odeślą prace do sprawdzenia.

28.10.2020r.

Temat: Budowa i rola układu pokarmowego.

Temat z podręcznika str. 67-70.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 71

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5 do tego tematu lekcji str. 35-36.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/uklad-pokarmowy/D8KqBLoPY

W dniu kiedy mamy lekcje na grupie przedmiotowej Messenger podam osoby, które odeślą prace do sprawdzenia.

 

Chemia 

26.10.2020r.

Temat: Tlenek węgla (IV)

Koniecznie proszę obejrzeć film

https://www.youtube.com/watch?v=A4TwHLmofDQ

Temat w podręczniku str. 58-61

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć:

1. Właściwości tlenku węgla (IV) – str. 61

2. Zastosowanie tlenku węgla (IV) - – str. 61

3. Definicje z „Zapamiętaj” – Reakcja charakterystyczna,  Woda wapienna – str. 62

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2 do tego tematu lekcji str. 33

W dniu kiedy mamy lekcje na grupie przedmiotowej Messenger podam osoby, które odeślą prace do sprawdzenia.

 

27.10.2020r.

Temat: Wodór

Koniecznie proszę obejrzeć film

https://www.youtube.com/watch?v=A_0ahh_NxSM

Temat w podręczniku str. 63-65

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć:

1. Właściwości wodoru – str. 64

2. Zastosowanie wodoru  – str. 65

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2 do tego tematu lekcji str. 36

W dniu kiedy mamy lekcje na grupie przedmiotowej Messenger podam osoby, które odeślą prace do sprawdzenia.

 

Fizyka

Data 26.10.2020

Temat: Atomy i cząsteczki.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=WLY0MqbZoRM

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 46-48. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 49) a następnie rozwiązać zadanie 1  str. 49.

Data 28.10.2020

Temat: Oddziaływania międzycząsteczkowe.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=CemC7odVohw

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 50-53. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str.54) a następnie rozwiązać zadanie 1, 2  str. 54.

 

Geografia

27.10.2020

Temat: Wody powierzchniowe Polski /cz.2/ - jeziora

1. Rozmieszczenie jezior – pojezierza

2. Pochodzenie jezior

3. Sztuczne zbiorniki

4. Znaczenie wód powierzchniowych

Szczegółowa notatka zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Pytania, uwagi proszę przesyłać na adres: infosad@onet.pl

29.10.2020

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa. Występowanie i skutki powodzi

1. Przyczyny powodzi

2. Najbardziej zagrożone powodziami regiony kraju.

3. Skutki powodzi.

4. Przeciwdziałanie powodziom

Szczegółowa notatka zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Pytania, uwagi proszę przesyłać na adres: infosad@onet.pl

 

Informatyka

27.10.2020

Temat: Kompozycje graficzne w programie GIMP

Praca z podręcznikiem strona 42-44 oraz programem GIMP

 

Wdż  

28.10.2020r.

Temat: Dojrzewanie – zmiany w okresie dojrzewania.

Polecam film:

Co się właściwe dzieje, kiedy zaczynam dojrzewać– zachęcam warto obejrzeć.

https://www.youtube.com/watch?v=YavEH9CdoXM

Życzę miłej lektury. 

 

Muzyka

28.10.2020.

Kontynuacja tematu z lekcji  poprzedniej:  Galeria dawnych wirtuozów – prezentacje multimedialne.

(dopisujemy kolejny nr lekcji i datę).

Przypominam o wykonaniu zadania: korzystając z dostępnych źródeł , zapisz w pliku tekstowym informację o F. Chopinie. (do 04.11.2020).

 

Plastyka

30.10.2020.

Temat: Zastosowanie różnych środków wyrazu w pracy fotograficznej.

Kontynuacja tematu z lekcji poprzednich  o fotografii.

Przypominam o wykonaniu zadanej pracy z fotografii.

Czas wykonania zadania: do 04.11.2020.

 

Religia

28.10.20r  środa

Temat nr  12  zeszyt ćwiczeń strona 26/27        -katechizm strona 30/31

Temat : Człowiek przez grzech oddala się od stwórcy.

Ćw.1- Dokończ zdanie.

Wolność to odpowiedzialność za swoje czyny, których jesteśmy dobrowolnymi sprawcami.

Ćw.2-na podstawie Księgi Rodzaju dokończ 3, 1-13 podkreśl właściwe odpowiedzi.

Ćw.3- przyporządkuj przejaw grzechu odpowiedniemu tekstowi.

Ćw.4-napisz co zagraża wolności człowieka?

30.010.20r piątek

Temat nr  13  zeszyt ćwiczeń strona 28/29        -katechizm strona 32/33

Temat : Poznaję Ziemię Ojców wiary Izraela.

Ćw.1-nie

Ćw.2- korzystając z podręcznika katechizm strona 33, uzupełnij.

Ćw.3 – zmieniamy ,wklejacie lub napiszcie o Palestynie. Załącznik

Do zapamiętania –SŁOWA KLIUCZE – książka strona 32

-Kanaan

-Ojczyzna