Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

26-30.10

Zdalne nauczanie 26 - 30.10.2020r.

Klasa 7b

Język polski

26 X Temat: Obyczaje szlacheckie ukazane w „Panu Tadeuszu”.

Do przepisania punkty:

 1. Staropolska gościnność- „gość w dom, Bóg w dom” – nie wolno było skrzywdzić nikogo, kto był gościem.
 2. Spożywanie posiłków w licznym gronie z zachowaniem zasad zasiadania przy stole oraz zasad grzeczności.
 3. Odmawianie modlitwy przed posiłkiem, rozpoczynanie ważnych dni Mszą św., np. przed polowaniem.
 4. Spędzanie wolnego czasu na polowaniach, grzybobraniach, spacerach.
 5. Przestrzeganie zasad ważności osób poprzez spacerowanie w określonym porządku.
 6. Rozwiązywanie sporów sąsiedzkich poprzez zakłady, pojedynki, a nawet zajazdy.
 7. O związkach małżeńskich nadal decydowali rodzice.
 8. Młodzi ludzie musieli bezwzględnie przestrzegać decyzji starszych.
 9. Przywiązanie do tradycji narodowych, przechowywanie historycznych pamiątek.

Ćw. 1.

Wymień rozrywki szlachty opisane w podanych fragmentach „Pana Tadeusza”:

Księga I, wersy 210 – 227: …………………………………………………….

Księga III, w. 520 – 543: ……………………………………………………….

Księga IV, w. 566 – 829: ……………………………………………………….

Księga XII, w. 762 – 807: ………………………………………………………

W tym tygodniu  przesyłacie mi  zdjęcia lekcji i prac domowych z zeszytów z 28 X i 30 X na adres mailowy: malgorzata.gierczak2@wp.pl    Proszę pamiętać o wpisaniu tematu wiadomości, np. lekcja/praca domowa z 28 X.

 

27 – 28 X Temat: Koncert nad koncertami. Historia muzycznym słowem oddana.

Samodzielna praca z tekstem utworu „Pan Tadeusz”, do przeczytania opis koncertu Jankiela: księga XII, w. 607 – 807.

Pisemnie odpowiedz na pytania:

 1. Jakie wydarzenia z przeszłości Polski przywołał Jankiel?
 2. Jak podczas słuchania poszczególnych utworów zachowywali się zebrani goście? Jakie towarzyszyły im emocje?
 3. Wypisz przykładowe środki stylistyczne zastosowane przez autora.
 4. Co symbolizuje końcowa pieśń utworu?

Możesz wykorzystać ćwiczenia z podręcznika str. 53 – 54.

29  X Temat: „Pan Tadeusz”  epopeją narodową Polaków.

Do przepisania:

Epopeja – to  rozbudowany wielowątkowy utwór poetycki, należący do epiki,  wyróżniający się następującymi cechami:

- kompozycja epizodyczna, każda księga stanowi odrębną całość fabularną,

- wszechwiedzący narrator ujawnia się w apostrofach, inwokacji i dygresjach lirycznych,

- obecność bohatera zbiorowego,

- tematem jest życie narodu w ważnym momencie dziejowym,

- bohater jednostkowy jest postacią pozytywną, wyrazicielem ideałów i przekonań autora, kreowany przez niego jako wzór do naśladowania.

„Pan Tadeusz” jest polską epopeja narodową ze względu na ogrom miłości do ziemi, narodu, ojczyzny. Dla poety każde miejsce w ojczyźnie jest wyjątkowe, niepowtarzalne. Swoich bohaterów nie idealizuje, nie uwielbia bezkrytycznie. Zdaje sobie sprawę z wielu wad szlachty, ale je wybacza. Kocha naród za jego patriotyzm, męstwo, ofiarność. Mickiewicz uważa, że najważniejszą wartością jest ojczyzna, dla niej należy poświęcić szczęście prywatne, o jej wolność trzeba walczyć, należy ją chronić.

Praca domowa

Księga XI rozpoczyna się refleksją nad rokiem 1812. Przeczytaj te fragmenty. Jakie ważne wydarzenie z historii Europy miało wtedy miejsce? Napisz notatkę na ten temat.

30 X Temat: A. Mickiewicz – „Pan Tadeusz” – podsumowanie wiadomości z lektury.

Do wykonania pisemnie polecenia z podręcznika:

Ćw.52 str. 55

Ćw. 57 str. 55

Ćw. 61 str. 57

Ćw. 64 str. 57.

 

Język angielski

Data: 27.10.20 r.

Temat:  Praca z zeszytem ćwiczeń.

Niewykonane do tej pory ćwiczenia z ćwiczeniówki , adekwatne do przerobionego do tej pory w szkole na zajęciach stacjonarnych materiału, podziel na 2 lub 3 części i wykonaj dziś pierwszą ich część. Opuść ćwiczenia, których nie jesteś w stanie zrobić.

Data: 28.10.20 r.

Temat: Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne na poznany materiał.

Dziś wykonaj drugą część ćwiczeń.

Data: 30.10.20 r.

Temat: Nadchodzi Halloween.

Jeżeli została ci jeszcze jedna część ćwiczeń – wykonaj ją dziś. Jeżeli nie -  kliknij w link, aby zapoznać się/powtórzyć podstawowe słownictwo  z zakresu Halloween. Wynotuj  je do zeszytu wraz z polskim znaczeniem.  Jeżeli link nie działa – wpisz adres w przeglądarkę.

https://www.youtube.com/watch?v=PLx2atQIyCI

 

Historia

28.10.2020 r.

Temat: Czy powstanie listopadowe mogło zakończyć się sukcesem? (podręcznik str. 44 -45).

Szczegółowe informacje na Messengerze.

29.10.2020 r.

Temat: Polacy po powstaniu listopadowym. (podręcznik str. 46 -49).

Pomocnicze linki do tematu:

https://www.youtube.com/watch?v=lFqGcCtBgdY

https://drive.google.com/file/d/12vbYwDJuQOuqNxyVJIOywmpeEUj3Rv8l/view?usp=sharing

Szczegółowe informacje na Messengerze.

 

Matematyka

26.10- 27.10.2020r.(temat na 2 jednostki lekcyjne)

Temat: Ćwiczenia w obliczaniu procentu danej liczby.

 1. Proszę rozwiązać w zeszycie zad. 22 oraz 23 str. 96.
 2. W środę 28.10.20r.poproszę wybrane osoby o przesłanie rozwiązań na maila: bsternik73@wp.pl

28.10.2020r.

Temat: Podwyżki i obniżki.

 1. Na tej lekcji dowiesz się, jak obliczyć cenę danego artykułu po obniżce lub podwyżce o dany procent.
 2. Obejrzyj filmiki (linki poniżej):

https://pistacja.tv/film/mat00341-podwyzki?playlist=174

https://pistacja.tv/film/mat00342-obnizki?playlist=174

 1. Przeczytaj temat str. 76 oraz przeanalizuj przykłady str. 77.
 2. Przepisz do zeszytu przykład pierwszy ze str. 77, polecenie wraz z rozwiązaniem (przepisz obydwa sposoby).
 3. Rozwiąż w zeszycie zad. 1 str. 77.
 4. W czwartek 29.10.20r.poproszę wybrane osoby o przesłanie rozwiązań na mojego maila.

29.10- 30.10.2020r.(temat na 2 jednostki lekcyjne)

Temat: Podwyżki i obniżki- rozwiązywanie zadań.

 1. Rozwiąż w zeszycie zad. 3, 4, 5 str. 78 oraz zad. 25 str. 96.
 2. W piątek 30.10.20r.poproszę wybrane osoby o przesłanie rozwiązań na maila.

 

Biologia

26.11.2020r.

Temat: Budowa i rola układu pokarmowego.

Temat z podręcznika str. 67-70.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 71

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5 do tego tematu lekcji str. 35-36.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/uklad-pokarmowy/D8KqBLoPY

W dniu kiedy mamy lekcje na grupie przedmiotowej Messenger podam osoby, które odeślą prace do sprawdzenia.

30.10.2020r.

Temat: Higiena i choroby układu pokarmowego.

Temat z podręcznika str. 72-78.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 78

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,3,5,6 do tego tematu lekcji str. 38-40.

W dniu kiedy mamy lekcje na grupie przedmiotowej Messenger podam osoby, które odeślą prace do sprawdzenia.

 

Chemia 

27.10.2020r.

Temat: Tlenek węgla (IV)

Koniecznie proszę obejrzeć film

https://www.youtube.com/watch?v=A4TwHLmofDQ

Temat w podręczniku str. 58-61

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć:

1. Właściwości tlenku węgla (IV) – str. 61

2. Zastosowanie tlenku węgla (IV) - – str. 61

3. Definicje z „Zapamiętaj” – Reakcja charakterystyczna,  Woda wapienna – str. 62

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2 do tego tematu lekcji str. 33

W dniu kiedy mamy lekcje na grupie przedmiotowej Messenger podam osoby, które odeślą prace do sprawdzenia.

29.10.2020r.

Temat: Wodór

Koniecznie proszę obejrzeć film

https://www.youtube.com/watch?v=A_0ahh_NxSM

Temat w podręczniku str. 63-65

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć:

1. Właściwości wodoru – str. 64

2. Zastosowanie wodoru  – str. 65

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2 do tego tematu lekcji str. 36

W dniu kiedy mamy lekcje na grupie przedmiotowej Messenger podam osoby, które odeślą prace do sprawdzenia.

 

Fizyka

Data 26.10.2020

Temat: Oddziaływania międzycząsteczkowe.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=CemC7odVohw

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 50-53. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 54) a następnie rozwiązać zadanie 1, 2  str. 54.

 Data 27.10.2020

Temat: Badanie napięcia powierzchniowego.

Proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 56-59. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 59) a następnie rozwiązać zadanie 2, 3  str. 60.

 

Geografia

26.10.2020

Temat: Wody powierzchniowe Polski /cz.2/ - jeziora

1. Rozmieszczenie jezior – pojezierza

2. Pochodzenie jezior

3. Sztuczne zbiorniki

4. Znaczenie wód powierzchniowych

Szczegółowa notatka zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Pytania, uwagi proszę przesyłać na adres: infosad@onet.pl

30.10.2020

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa. Występowanie i skutki powodzi

1. Przyczyny powodzi

2. Najbardziej zagrożone powodziami regiony kraju.

3. Skutki powodzi.

4. Przeciwdziałanie powodziom

Szczegółowa notatka zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Pytania, uwagi proszę przesyłać na adres: infosad@onet.pl

 

Informatyka

30.10.2020

Temat: Kompozycje graficzne w programie GIMP

Praca z podręcznikiem strona 42-44 oraz programem GIMP

 

Muzyka

29.10.2020.

Kontynuacja tematu z lekcji  poprzedniej:  Galeria dawnych wirtuozów – prezentacje multimedialne.

(dopisujemy kolejny nr lekcji i datę).

Przypominam o wykonaniu zadania: korzystając z dostępnych źródeł , zapisz w pliku tekstowym informację o F. Chopinie. (do 04.11.2020).

 

Plastyka

28.10.2020.

Temat: Zastosowanie różnych środków wyrazu w pracy fotograficznej.

Kontynuacja tematu z lekcji poprzednich  o fotografii.

Przypominam o wykonaniu zadanej pracy z fotografii.

Czas wykonania zadania: do 04.11.2020.

 

Wdż  

28.10.2020r.

Temat: Dojrzewanie – zmiany w okresie dojrzewania.

Polecam film:

Co się właściwe dzieje, kiedy zaczynam dojrzewać– zachęcam warto obejrzeć.

https://www.youtube.com/watch?v=YavEH9CdoXM

Życzę miłej lektury. 

 

Religia

27.10.20r  wtorek

Temat nr  12  zeszyt ćwiczeń strona 26/27        -katechizm strona 30/31

Temat : Człowiek przez grzech oddala się od stwórcy.

Ćw.1- Dokończ zdanie.

Wolność to odpowiedzialność za swoje czyny, których jesteśmy dobrowolnymi sprawcami.

Ćw.2-na podstawie Księgi Rodzaju dokończ 3, 1-13 podkreśl właściwe odpowiedzi.

Ćw.3- przyporządkuj przejaw grzechu odpowiedniemu tekstowi.

Ćw.4-napisz co zagraża wolności człowieka?

29.10.20r czwartek

Temat nr  13  zeszyt ćwiczeń strona 28/29        -katechizm strona 32/33

Temat : Poznaję Ziemię Ojców wiary Izraela.

Ćw.1-nie

Ćw.2- korzystając z podręcznika katechizm strona 33, uzupełnij.

Ćw.3 – zmieniamy ,wklejacie lub napiszcie o Palestynie. Załącznik

Do zapamiętania –SŁOWA KLIUCZE – książka strona 32

-Kanaan

-Ojczyzna