Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

26-30.10

Zdalne nauczanie 26 - 30.10.2020r.

Klasa 7c

Język polski

26 X   Na lekcji w piątek nie dokończyliśmy wypisywać bohaterów „Pana Tadeusza”. Proszę to zrobić samodzielnie, wykorzystując wiedzę z filmu oraz tekst utworu.

27 X Temat: Obyczaje szlacheckie ukazane w „Panu Tadeuszu”.

Do przepisania punkty:

 1. Staropolska gościnność- „gość w dom, Bóg w dom” – nie wolno było skrzywdzić nikogo, kto był gościem.
 2. Spożywanie posiłków w licznym gronie z zachowaniem zasad zasiadania przy stole oraz zasad grzeczności.
 3. Odmawianie modlitwy przed posiłkiem, rozpoczynanie ważnych dni Mszą św., np. przed polowaniem.
 4. Spędzanie wolnego czasu na polowaniach, grzybobraniach, spacerach.
 5. Przestrzeganie zasad ważności osób poprzez spacerowanie w określonym porządku.
 6. Rozwiązywanie sporów sąsiedzkich poprzez zakłady, pojedynki, a nawet zajazdy.
 7. O związkach małżeńskich nadal decydowali rodzice.
 8. Młodzi ludzie musieli bezwzględnie przestrzegać decyzji starszych.
 9. Przywiązanie do tradycji narodowych, przechowywanie historycznych pamiątek.

Ćw. 1.

Wymień rozrywki szlachty opisane w podanych fragmentach „Pana Tadeusza”:

Księga I, wersy 210 – 227: …………………………………………………….

Księga III, w. 520 – 543: ……………………………………………………….

Księga IV, w. 566 – 829: ……………………………………………………….

Księga XII, w. 762 – 807: ………………………………………………………

W tym tygodniu  przesyłacie mi  zdjęcia lekcji i prac domowych z zeszytów z 28 X i 29 X na adres mailowy: malgorzata.gierczak2@wp.pl Proszę pamiętać o wpisaniu tematu wiadomości, np. lekcja/praca domowa z 28 X.

28 X Temat: Koncert nad koncertami. Historia muzycznym słowem oddana.

Samodzielna praca z tekstem utworu „Pan Tadeusz”, do przeczytania opis koncertu Jankiela: księga XII, w. 607 – 807.

Pisemnie odpowiedz na pytania:

 1. Jakie wydarzenia z przeszłości Polski przywołał Jankiel?
 2. Jak podczas słuchania poszczególnych utworów zachowywali się zebrani goście? Jakie towarzyszyły im emocje?
 3. Wypisz przykładowe środki stylistyczne zastosowane przez autora.
 4. Co symbolizuje końcowa pieśń utworu?

Możesz wykorzystać ćwiczenia z podręcznika str. 53 – 54.

29 X  Temat:  Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” – spór o zamek.

 1. Urzędy czy przydomki?

Bohaterowie „Pana Tadeusza” często nie mają imion, lecz przydomki określające ich dawną lub obecną pozycję w hierarchii państwowej. Używane są zamiast imion, więc piszemy je wielką literą.

Wyjaśnij pojęcia ( w odniesieniu do czasów dawnej Polski )  i zapisz w zeszycie.

Sędzia - ……………………………….

Stolnik - ……………………………….

Podczaszy - …………………………..

Wojski - ……………………………….

Klucznik - …………………………….

Podkomorzy - ……………………….

 1. Problem własności zamku.

Początkowo zamek był w świetnym stanie i przedstawiał olbrzymią wartość. Jego właściciel Stolnik Horeszko zaangażował się w ruch narodowowyzwoleńczy. Gdy Moskale dowiedzieli się o tym, napadli na niego i zniszczyli zamek. Stolnik stracił życie, a jego córka Ewa wraz z mężem została zesłana na Syberię. Zmarli oboje. W Polsce pozostawili córkę Zosię, którą opiekowali się Soplicowie. Majątek Stolnika został skonfiskowany, zamek przekazano Sędziemu. Nikt nie uznawał zarządzeń zaborcy, więc niektórym wydawało się, że właścicielami zamku są potomkowie Stolnika Horeszki.

 

30 X  Temat:  Dzieje Jacka Soplicy – „Pan Tadeusz”.

Zapoznaj się z fragmentami tekstu -  księga X, w. od 437 – do końca księgi i przepisz punkty:

 1. Dawna świetność rodu Horeszków.
 2. Jacek Soplica przywódcą szlachty z całego województwa.
 3. Miłość Jacka do Ewy Stolnikówny.
 4. Wykorzystywanie przez Stolnika wpływów Jacka Soplicy na szlachtę.
 5. Plany matrymonialne Soplicy – czarna polewka czyli odmówienie ręki Ewy.
 6. Pomysł wyjazdu z kraju w celu zapomnienia o nieszczęśliwej miłości.
 7. Próba oświadczyn przerwana opowieścią Stolnika o konkurencie córki.
 8. Zerwanie fałszywej przyjaźni.
 9. Małżeństwo Soplicy z ubogą szlachcianką, której nie kochał.
 10. Narodziny syna Tadeusza.
 11. Zaniedbywanie gospodarstwa oraz spraw rodziny.
 12. Śmierć małżonki.
 13. Alkoholizm – upadek moralny Jacka.
 14. Krążenie Soplicy wokół zamku i obserwacja bitwy Stolnika z Moskalami.
 15. Zabójstwo Stolnika Horeszki.
 16. Spokojne oczekiwanie na zemstę ze strony Klucznika Gerwazego.
 17. Niesłuszne posądzenie Jacka o zdradę kraju.
 18. Ucieczka za granicę.
 19. Śmierć Ewy, zaopiekowanie się jej córką Zosią przez rodzinę Sopliców.
 20. Wstąpienie Jacka do zakonu i przybranie imienia Robak.
 21. Walka za ojczyznę w wojskach Napoleona.
 22. Poświęcenie się pracy emisariusza.
 23. Marzenia o wzbudzeniu powstania na Litwie zniszczone przez Gerwazego.
 24. Śmiertelna rana otrzymana w obronie ostatniego z Horeszków – Hrabiego.
 25. Spowiedź – przebaczenie Gerwazego i wiadomość o przebaczeniu Stolnika.
 26. Śmierć Jacka Soplicy.

Ksiądz Robak pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Legii Honorowej – najwyższego francuskiego odznaczenia państwowego.

 

Język angielski

Data: 27.10.20 r.

Temat:  Praca z zeszytem ćwiczeń.

Niewykonane do tej pory ćwiczenia z ćwiczeniówki , adekwatne do przerobionego do tej pory w szkole na zajęciach stacjonarnych materiału, podziel na 2 lub 3 części i wykonaj dziś pierwszą ich część. Opuść ćwiczenia, których nie jesteś w stanie zrobić.

Data: 28.10.20 r.

Temat: Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne na poznany materiał.

Dziś wykonaj drugą część ćwiczeń.

Data: 30.10.20 r.

Temat: Nadchodzi Halloween.

Jeżeli została ci jeszcze jedna część ćwiczeń – wykonaj ją dziś. Jeżeli nie -  kliknij w link, aby zapoznać się/powtórzyć podstawowe słownictwo  z zakresu Halloween. Wynotuj  je do zeszytu wraz z polskim znaczeniem.  Jeżeli link nie działa – wpisz adres w przeglądarkę.

https://www.youtube.com/watch?v=PLx2atQIyCI

 

Historia

Data: 26.10.2020

Temat: Kultura polska pod zaborami

Podręcznik strony: 55-59

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Historia klasa VII C SP Sadowie oraz grupie Historia 7 C na komunikatorze messenger.

Proszę przeczytać uważnie tekst  lekcji oraz podsumowanie lekcji z rubryki pt. To już wiem. Następnie wykonujemy pisemnie w zeszycie ćwiczenia nr 1 oraz 3 ze strony 59. Zapisu lekcji oraz odrobionych ćwiczeń nie wysyłamy. Na następnej lekcji poproszę, aby zrobiło to wyrywkowo 3-4 osoby.

Data: 27.10.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z Rozdziału II.

Uwagi nauczyciela:  Zapraszam wszystkich uczniów na rozmowę nauczającą w formie czatu. Po uruchomieniu programu E-Teams takie rozmowy przybiorą formę telekonferencji nauczyciela z uczniami. Przygotujcie odpowiedzi na pytania dotyczące lekcji pt. Kultura polska pod zaborami.  Proszę przygotować się do odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Kto po abdykacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przejął rolę mecenasa kultury ?
 2. Co odgrywało rolę w zachowaniu tożsamości narodowej Polaków ?
 3. Ważnymi ośrodkami kulturalnymi były rezydencje rodów arystokratycznych, proszę podajcie dwie wymienione w książce oraz miasta.
 4. Jakie dwa rodzaje szkół powstały w Królestwie Polskim w tamtym okresie ?
 5. Gdzie i kiedy otwarto uniwersytet w Królestwie ?
 6. Jak nazywał się otwarty we Lwowie instytut nauki i kultury ? Jakie dwie instytucje wchodziły w jego skład ?
 7. Czym był romantyzm ? Czym kierowali się romantycy w przeciwieństwie do racjonalistów ?
 8. Wymień polskich romantyków w poezji, literaturze, muzyce oraz malarstwie, którzy ukazani są na infografice na stronach 56-57.
 9. Jakie miasto było ośrodkiem polskiego romantyzmu za granicą ?
 10. Jakie dwa miasta na ziemiach polskich były głównymi ośrodkami polskiego romantyzmu ?
 11. Jak nazywał się autor pierwszego naukowego opracowania dziejów Polski ? Czyli kto napisał pierwszą naukową historię Polski ?
 12. Jak nazywają się nauki pomocnicze historii ? Wymień dwie podane w książce.
 13. Ile języków obcych znał Joachim Lelewel ?

Do zobaczenia na lekcji, pozdrawiam.

 

Matematyka

26.10.2020

Temat: Temat: Obliczanie procentu danej liczby- zadania tekstowe.

Proszę rozwiązać zad. 6 str.73, zad. 7,8,9 str.74

27.10.2020

Temat: Obliczanie procentu danej liczby - ćwiczenia.

Proszę rozwiązać zad. 10 str. 74, zad. 18,19,21,22,23 str. 94,95.

28.10.2020

Temat:  Podwyżki i obniżki.

Proszę zapoznać się z ćwiczeniami i przykładami w podręczniku na str. 76,77, następnie zrobić zadania 1 str. 77, 2 str. 78.

29.10.2020

Temat: Rozwiązywanie  zadań - podwyżki  i obniżki.

Proszę rozwiązać zadania 3-4 str. 78, 25-28 str. 96

30.10.2020

Temat: Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.

Proszę zapoznać się z ćwiczeniami i przykładami w podręczniku na str. 79,80, następnie zrobić zadania 1,2,3,4 str. 80,81.

 

Biologia

28.10.2020r.

Temat: Witaminy, sole mineralne, woda.

Temat z podręcznika str. 63-66.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 66

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,5,6 do tego tematu lekcji str. 32-34.

W dniu kiedy mamy lekcje na grupie przedmiotowej Messenger podam osoby, które odeślą prace do sprawdzenia.

30.10.2020r.

Temat: Budowa i rola układu pokarmowego.

Temat z podręcznika str. 67-70.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 71

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5 do tego tematu lekcji str. 35-36.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/uklad-pokarmowy/D8KqBLoPY

W dniu kiedy mamy lekcje na grupie przedmiotowej Messenger podam osoby, które odeślą prace do sprawdzenia.

 

Chemia 

29.10.2020r.

Temat: Tlenek węgla (IV)

Koniecznie proszę obejrzeć film

https://www.youtube.com/watch?v=A4TwHLmofDQ

Temat w podręczniku str. 58-61

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć:

1. Właściwości tlenku węgla (IV) – str. 61

2. Zastosowanie tlenku węgla (IV) - – str. 61

3. Definicje z „Zapamiętaj” – Reakcja charakterystyczna,  Woda wapienna – str. 62

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2 do tego tematu lekcji str. 33

W dniu kiedy mamy lekcje na grupie przedmiotowej Messenger podam osoby, które odeślą prace do sprawdzenia.

30.10.2020r.

Temat: Wodór

Koniecznie proszę obejrzeć film

https://www.youtube.com/watch?v=A_0ahh_NxSM

Temat w podręczniku str. 63-65

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć:

1. Właściwości wodoru – str. 64

2. Zastosowanie wodoru  – str. 65

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2 do tego tematu lekcji str. 36

W dniu kiedy mamy lekcje na grupie przedmiotowej Messenger podam osoby, które odeślą prace do sprawdzenia.

 

Fizyka

Data 26.10.2020

Temat: Oddziaływania międzycząsteczkowe.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=CemC7odVohw

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 50-53. 

Pod tematem proszę rozwiązać zadanie 1, 2  str. 54.

 Data 29.10.2020

Temat: Badanie napięcia powierzchniowego.

Proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 56-59. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 59) a następnie rozwiązać zadanie 2, 3  str. 60.

 

Geografia

26.10.2020 

Temat: Wody powierzchniowe Polski /cz.2/ - jeziora

1. Rozmieszczenie jezior – pojezierza

2. Pochodzenie jezior

3. Sztuczne zbiorniki

4. Znaczenie wód powierzchniowych

Szczegółowa notatka zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Pytania, uwagi proszę przesyłać na adres: infosad@onet.pl

28.10.2020

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa. Występowanie i skutki powodzi

1. Przyczyny powodzi

2. Najbardziej zagrożone powodziami regiony kraju.

3. Skutki powodzi.

4. Przeciwdziałanie powodziom

Szczegółowa notatka zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Pytania, uwagi proszę przesyłać na adres: infosad@onet.pl

 

Informatyka

28.10.2020

Temat: Kompozycje graficzne w programie GIMP

Praca z podręcznikiem strona 42-44 oraz programem GIMP

 

Muzyka

29.10.2020.

Kontynuacja tematu z lekcji  poprzedniej:  Galeria dawnych wirtuozów – prezentacje multimedialne.

(dopisujemy kolejny nr lekcji i datę).

Przypominam o wykonaniu zadania: korzystając z dostępnych źródeł , zapisz w pliku tekstowym informację o F. Chopinie. (do 04.11.2020).

 

Plastyka

26.10.2020.

Temat: Zastosowanie różnych środków wyrazu w pracy fotograficznej.

Kontynuacja tematu z lekcji poprzednich  o fotografii.

Przypominam o wykonaniu zadanej pracy z fotografii.

Czas wykonania zadania: do 04.11.2020.

 

Religia

28.10.20r środa

Temat nr  12  zeszyt ćwiczeń strona 26/27        -katechizm strona 30/31

Temat : Człowiek przez grzech oddala się od stwórcy.

Ćw.1- Dokończ zdanie.

Wolność to odpowiedzialność za swoje czyny, których jesteśmy dobrowolnymi sprawcami.

Ćw.2-na podstawie Księgi Rodzaju dokończ 3, 1-13 podkreśl właściwe odpowiedzi.

Ćw.3- przyporządkuj przejaw grzechu odpowiedniemu tekstowi.

Ćw.4-napisz co zagraża wolności człowieka?

30.10.20r piątek

Temat nr  13  zeszyt ćwiczeń strona 28/29        -katechizm strona 32/33

Temat : Poznaję Ziemię Ojców wiary Izraela.

Ćw.1-nie

Ćw.2- korzystając z podręcznika katechizm strona 33, uzupełnij.

Ćw.3 – zmieniamy ,wklejacie lub napiszcie o Palestynie. Załącznik

Do zapamiętania –SŁOWA KLIUCZE – książka strona 32

-Kanaan

-Ojczyzna