Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

26-30.10

Zdalne nauczanie 26 - 30.10.2020r.

 

Klasa 8a

Język polski

27.10.2020r.

Temat: Juliusz Słowacki tęskni za ojczyzną.

Korzystamy  z podręcznika str. 58. Czytamy informację o autorze. Zapoznajemy się z  treścią wiersza Hymn Juliusza Słowackiego. Zwracamy uwagę na obraz Na żaglowcu str. 59. Zastanawiamy się, co łączy obraz z wierszem. Wykonujemy  w zeszycie ćw. 1-3  i 5 str. 59.

28.10.2020r.

Temat: Jak rozmawiać o trudnych sprawach?

Odczytujemy informację o autorze i fragment utworu Oskar i pani Róża – podręcznik str. 60.

Wykonujemy w zeszycie polecenia od 1 do 5 str. 64.

29.10.2020r.

Temat: Przemijania nie można zatrzymać… 

Zapoznajemy się z informacjami o Wisławie Szymborskiej i treścią utworu Nic dwa razy ze str. 64. Wykonujemy pod tematem ćw. 1 – 3 i jedno z pozostałych do wyboru.

30.10.2020r

Temat: Wygłaszam opinię czy informuję?

Czytamy informacje  oraz nową wiadomość  ze str. 67-68. Wykonujemy pod tematem ćw. 1 i 2 str. 67. Pozostałe polecenia  z tego tematu możecie wykonać ustnie.

Proszę systematycznie zapisywać wszystkie tematy i ćwiczenia w zeszycie oraz potwierdzać obecność  na grupie  w czasie lekcji – zgodnie z planem zajęć w szkole.

 

Język angielski

Data: 27.10.20 r.

Temat:  Praca z zeszytem ćwiczeń.

Niewykonane do tej pory ćwiczenia z ćwiczeniówki , adekwatne do przerobionego do tej pory w szkole na zajęciach stacjonarnych materiału, podziel na 2 lub 3 części i wykonaj dziś pierwszą ich część. Opuść ćwiczenia, których nie jesteś w stanie zrobić.

Data: 28.10.20 r.

Temat: Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne na poznany materiał.

Dziś wykonaj drugą część ćwiczeń.

Data: 29.10.20 r.

Temat: Jak Polacy obchodzą dzień Wszystkich Świętych.

Jeżeli została ci jeszcze jedna część ćwiczeń – wykonaj ją dziś. Jeżeli nie -  kliknij w link, aby zapoznać się z polskimi tradycjami tego święta po angielsku. Wynotuj do zeszytu najważniejsze słownictwo związane z tym zagadnieniem (20 – 30 słów).  Praca z tekstem o All Saint’s Day in Poland  (Dzień wszystkich Świętych w Polsce)jest dla chętnych.

https://www.xperiencepoland.com/all-saints-day-poland/

 

Historia

Data: 26.10.2020

Temat: Okupacja sowiecka

Podręcznik strony: 58-59

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Klasa VIII A SP Sadowie Historia, Klasa VIII B SP Sadowie Historia oraz grupach na komunikatorze messenger. Po zapisaniu punktów proszę o pisemne odpowiedzenie na następujące pytania:

 1. Jak zachowały się mniejszości narodowe wobec Polaków po wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium Polski ?
 2. Na czym polegała paszportyzacja i jaki miała cel ?
 3. Na czym polegała nacjonalizacja i kolektywizacja majątków i ziemi ornej ?
 4. Jakie grupy społeczne i zawodowe były w pierwszej kolejności represjonowane przez Rosjan ?
 5. Jaką pracę wykonywali Polacy zesłani do łagrów i jakie tam panowały warunki ?
 6. Dlaczego władze sowieckie zastosowały wobec Polaków masowe wywózki w głąb ZSRS ? Czego obawiali się komuniści ?
 7. Ile tysięcy ludzi głównie Polaków padło ofiarami tych wywózek i ilu wywiezionych umarło podczas transportu ?
 8. Dlaczego Stalin wydał rozkaz zamordowania polskich oficerów ? W jakich obozach byli oni przetrzymywani przed rozstrzelaniem ?

Po odrobieniu pracy proszę nie wysyłać jej nigdzie. Poproszę kilka osób (3-4)  od środy klasa  VIII A oraz od piątku klasa VIII B o przesłanie mi jej w celu sprawdzenia.

Data: 30.10.2020

Temat: Władze polskie na uchodźstwie

Podręcznik strony: 60-64

Uwagi nauczyciela: Przeczytać tekst lekcji z książki. Zapisać w zeszycie temat oraz punkty podane na grupie FB oraz w grupach na messengerze. Przygotować się na rozmowę nauczającą wg pytań:

 1. Kto został prezydentem Polski na uchodźstwie ?
 2. Jakie funkcje pełnił generał Władysław Sikorski ?
 3. Gdzie po klęsce Francji urzędował prezydent i rząd emigracyjny ?
 4. Jakie były postanowienia układu Sikorski – Majski ? Kiedy go zawarto ?
 5. Jaką sprawę przemilczano w tym układzie ?  Na co liczył premier Sikorski ?
 6. Kto zgłaszał się do formowaniej w ZSRS Armii Polskiej i jak zachowywali się w stosunku do tej Armii Rosjanie ?
 7. Jakie problemy przy formowaniu Armii Polskiej zgłaszali Rosjanom Polacy ?
 8. Gdzie i w jakim celu ostatecznie pomaszerowała Armia Polska zwana też armią Andersa ?
 9. Kiedy Niemcy odkryli masowe groby polskich oficerów i w jakim to było miejscu ?
 10. Kiedy Niemcy ogłosili ten fakt opinii publicznej i na co liczyli rozgłaszając tę informację ?
 11. Kto wchodził w skład międzynarodowej komisji, która prowadziła prace ekshumacyjne ? Kto przybył z Polski, aby zobaczyć miejsce pochówku oficerów ?
 12. Jaką datę śmierci oficerów wykazały badania przeprowadzone przez komisję powołaną przez Niemców ?
 13. Co oświadczyły władze sowieckie na ustalenia komisji i Niemców ?
 14. Co spowodowało zerwanie przez Stalina stosunków dyplomatycznych z polskim rządem na emigracji ?
 15. Co wydarzyło się 4 lipca 1943 roku w Gibraltarze ?
 16. Kto został premierem, a kto Naczelnym Wodzem po śmierci generała Sikorskiego ?
 17. Jakie były plany Stalina po zerwaniu stosunków dyplomatycznych z rządem emigracyjnym ?  Jakie dwie polskie organizacje komunistyczne dostały od Stalina polecenia przygotowania się do przejęcia władzy w Polsce ?

Matematyka

26.10.2020

Temat: Rozwiązywanie zadań - proporcje

Proszę rozwiązać zad. 3,4,5 str. 58/59. Praca domowa  zad. 6,7 str.59

27.10.2020

Temat: Wielkości wprost proporcjonalne.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony 60/61 i rozwiązać zadania 1,2 str.62

28.10.2020

Temat: Wielkości wprost proporcjonalne - zadania.

Proszę rozwiązać zad. 5-8 str. 62 oraz zad. 10,11 str. 63.

29.10.2020

Temat: Utrwalenie wiadomości - wyrażenia algebraiczne.

Proszę rozwiązać zad. 6-10 str. 66,67

30.10.2020

Temat: Utrwalenie wiadomości - równania.

Proszę rozwiązać zad. 21-25 str.67/68

 

Biologia

30.10.2020r.

Temat: Mutacje, choroby genetyczne.

Temat z podręcznika str. 40-45.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika z podsumowania str. 48 – punkt 15 – Mutacje; punkt 16 – Przykłady chorób genetycznych.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3 do tego tematu lekcji str. 27-29.

W dniu kiedy mamy lekcje na grupie przedmiotowej Messenger podam osoby, które odeślą prace do sprawdzenia.

 

Chemia 

27.10.2020r.

Temat: Dysocjacja jonowa kwasów

Koniecznie proszę obejrzeć film

https://www.youtube.com/watch?v=oyBCaMONo2M

Temat w podręczniku str. 40- 43

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć:

1. Ogólne równanie reakcji dysocjacji jonowej kwasów – str. 41

2. Definicja z „Zapamiętaj” dysocjacji jonowej kwasów – str. 44

3. Przepisujecie do zeszytu równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów przedstawione na filmie.

W dniu kiedy mamy lekcje na grupie przedmiotowej Messenger podam osoby, które odeślą prace do sprawdzenia.

30.10.2020r.

Temat: Porównanie właściwości kwasów 

Temat w podręczniku str.45- 49 przeczytać

https://www.youtube.com/watch?v=kocHgwwK9pk

 

Fizyka

Data 26.10.2020

Temat: Elektryzowanie przez dotyk.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=zjAnXa4Uk28 ( 3 minuty filmu).

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 47-50. 

Data 30.10.2020

Temat: Elektryzowanie przez indukcję.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=zjAnXa4Uk28 ( dalsza część filmu).

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 53-56. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str.56) a następnie rozwiązać zadanie 1,2  str. 56, 57.

 

Geografia

27.10.2020

Temat: Chiny – najludniejszy kraj świata

1. Położenie Chin

2. Różnorodność środowiska geograficznego

3. Problemy demograficzne

4. Rozmieszczenie ludności

5. Rozwój chińskiej gospodarki

Szczegółowa notatka zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Pytania, uwagi proszę przesyłać na adres: infosad@onet.pl

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

28.10.2020 r.

Temat:  Ochrona praw człowieka( podręcznik str.  50-52)

Materiały pomocnicze:

https://www.youtube.com/watch?v=A76YpsA2NiQ

https://epodreczniki.pl/a/naruszanie-praw-czlowieka/D1HVcu30C

Szczegółowe informacje na Messengerze.

adres e – mailowy – m.chudzik222@gmail.com

29.10.2020 r

Temat:  Bezpieczeństwo nieletnich( podręcznik str.  54-55).

Materiały pomocnicze:

https://epodreczniki.pl/a/nieletni-wobec-prawa/DnI8qciHb

https://www.youtube.com/watch?v=xeWlzgM3znA

Szczegółowe informacje na Messengerze.

 

Informatyka

28.10.2020

Temat:  Instrukcje w języku C++

1. Deklaracja zmiennych

2. Instrukcja przypisania.

3. Podstawowe operatory arytmetyczne

Szczegółowa notatka zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Pytania, uwagi proszę przesyłać na adres: infosad@onet.pl

 

Religia

 

28.10.20r  wtorek

 

Temat nr  10  zeszyt ćwiczeń strona 22/23        -katechizm strona 26/27

 

Temat : Liturgia i jej znaczenie w życiu Kościoła.

 

Ćw.1-LITRURGIA – To  ściśle ustalony porządek sprawowania Mszy Świętej i obrzędów kościelnych.

 

Ćw.2 – korzystając z tekstu konstytucji o liturgii świętej , wpisz w ramkę jego treść. Katechizm strona 27.

 

Ćw.3-napisz co zaliczamy do liturgii. Katechizm strona 27

 

Ćw.4-korzystając z wiadomości zdobytych na katechezie, napisz czym jest liturgia

 

-celebracją

 

-kultem Kościoła i człowieka

 

-ofiara eucharystyczną … resztę sami

 

Ćw. 5- napisz w jaki sposób chrześcijanin  może zaangażować się w liturgię Kościoła.

 

29.10.20r czwartek

 

Temat nr  11  zeszyt ćwiczeń strona 24/25        -katechizm strona 28/29

 

Temat : Jezus Chrystus fundamentem liturgii Kościoła.

 

Ćw.1-napisz ,kiedy w sposób szczególny Jezus jest obecny pośród nas.

 

Ćw.2-na podstawie tekstów KKK odpowiedz na pytania. Katechizm strona 29

 

Ćw.4 –wyjaśnij w jaki sposób Jezus działa w liturgii przez kapłanów.

 

Ćw.5- napisz jakie znaczenie ma liturgia w życiu chrześcijanina.