Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

3-6.11

Zdalne nauczanie -  03.11.- 06.11

KLASA 4a

 

Język polski

3.11.2020r.

Temat:  Pisownia wielką literą.

Korzystamy z podręcznika str. 71-73. Dopisujemy datę do poprzedniej lekcji ( temat jest ten sam). Przypomnijcie sobie zasady pisowni wielką literą. Zapiszcie pod tematem zdania z ćwiczenia 4 oraz 5 str. 73. Wykonajcie  również wybrane ćwiczenia ( 2 lub 3, ile chcecie) w  zeszycie ćwiczeń str. 62-63.

4.11.2020r.

Temat:  Cudzysłów i kursywa.

Przeczytajcie nową wiadomość ze str. 74 w podręczniku. Zapiszcie temat lekcji. Wykonajcie ustnie ćw. Na rozgrzewkę oraz 1 i 2 str. 74-75. Przeczytajcie nową wiadomość ze str. 75 i napiszcie w zeszycie ćw. 3 ze str. 75.  Wykonajcie wybrane ćwiczenie w zeszycie ćwiczeń str.84-85.

5.11.2020r.

Temat:  Dobry sposób spędzania wolnego czasu.

Przeczytajcie utwór W bibliotece ze str. 76 w podręczniku. Odpowiedzcie na pytania do tekstu od 1 do 4. Zapoznajcie się z treścią nowej wiadomości. Zapiszcie temat lekcji.  Wypiszcie  z wiersza rymujące się wyrazy.

6.11.2020r.

Temat:  Jak opisać postać?

Zapiszcie temat lekcji i przeczytajcie informacje ze str. 92 w podręczniku. Wykonajcie ustnie polecenia 1 i 2 str. 93, a pozostałe (3 i 4) zapiszcie w zeszycie. Dla chętnych proponuję ćw. 5 str.93

 

Język angielski
03. 11. 2020
Temat: Amazing Iron Man - ćwiczenia w czytaniu. Przymiotniki.

Otwórzcie podręczniki na stronie 22 – rozdział 2a
zapoznaj się ze słówkami w "check these words", odszukaj tłumaczenia na stronie 115.
przeczytaj tekst "Amazing Iron Man". Odpowiedz w zesszycie na pytania dotyczące czytanki.
ex. 2 p. 22
1. Jaką pracę wykonuje Tony?
2. Gdzie on pracuje?
3. Kim jest Pepper  Potts?
4. Co specjalnego posiada Tony?
5. Co potrafi robić Iron Man?
6. Kto jest jego wrogiem?

ex.4 p. 22
zapisz do zeszytu i naucz się
adjectives - przymiotniki
young - młody
old - stary
tall - wysoki
short - niski
 long - długi
short - krótki
fat - gruby
thin - chudy
plump - pulchny
big - duży
small - mały

Homework
Ćw. 6,7 str. 17

04. 11. 2020
Temat: Części ciała. Wprowadzenie słownictwa i opsiywanie postaci.
Otwórzcie podręczniki na stronie 23.
ćw. 5 str. 23 Czy znasz odpowiedniki tych części ciała w języku polskim?

zapisz i naucz się:
eye - oko
ear - ucho
head - głowa
hair - włosy
nose - nos
arm - ręka
hand - dłoń
face - twarz
teeth - zęby, tooth - zęby
mouth - usta
lips - wargi
moustache - wąsy
beard - broda
knee - kolano
leg - noga
ankle - kostka
foot - stopa, feet - stopy
skin - skóra

ćw. 6 str. 23.
Popatrz na obrazki postaci z bajki  Shrek. Zapisz zdania w zeszycie wskazując, która to postać.
np. Shrek:  He's big and fat with green skin.

Homework
ćw. 3,4,5 str. 16 w ćwiczeniówce.
06. 11. 2020
Temat: Ulubiony bohater filmu animowanego.
Otwórzcie podręczniki na stronie 23 ćw. 9
Opisz i narysuj ulubionego bohatera.
np. Fred Flinstone is from Bedrock. He is short and fat with black hair and a big nose.

Język niemiecki

 

Informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Historia

04.11.2020r.

Temat:  W średniowiecznym klasztorze. ( podręcznik 48-51).

https://drive.google.com/file/d/1lvEth0Aa6UBkT7arUglL6NHvVdCSsyzp/view?usp=sharing

Zeszyt ćwiczeń – ćw.1,2,3 str.33, ćw.5 str.34

 

05.11.2020r.

Temat:  Polska Kazimierza Wielkiego. (podręcznik str. 52-55, zeszyt ćwiczeń ).

Materiały pomocnicze:

https://drive.google.com/file/d/10d2650ZRzXgQH1Tbz1GIH0bAuU941jFo/view?usp=sharing

Zeszyt ćwiczeń – ćw. 1,2,3,4,5,6, str. 35-36

 

MATEMATYKA

Spróbujemy przeprowadzić lekcje on line. Zajęcia będą zaplanowane w kalendarzach na platformie teams.

 

03.11.

Temat: Porównywanie liczb naturalnych

Podręcznik str. 58

- jak czytamy zwroty nierówności,

- jak porównujemy liczby.

Zadania 1, 2 str. 58

Zeszyt ćw. Zadanie 1 str. 27

04.11.

Temat: Rachunki pamięciowe na dużych liczbach

Ustnie zadania A, B, C, D, E str. 60

05.11.

Temat: Ćwiczenia w rachunkach pamięciowych.

Podręcznik str 61

- jak mnożymy liczby przez 10, 100, 100,…

Z. ćw. Zadanie 5 str. 30

06.11.

Temat: Ćwiczenia w rachunkach pamięciowych.

  Podręcznik zadania 5, 6, 7, 8 str. 62

                          

Przyroda

05.11.2020

Temat: Jak odżywiają się rośliny?

Podręcznik str.55

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Organizmy różnią się sposobem odżywiania.

2. Organizmy samożywne i cudzożywne.

3. Na czym polega proces fotosyntezy?

Notatkę zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

06.11.2020

Temat: Jak odżywiają się organizmy cudzożywne?

Podręcznik str.55-58

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Drapieżniki i padlinożercy wśród mięsożerców.

2. Kto zjada rośliny.

3. Wszystkożercy wokół nas.

4. Pasożyty i ich żywiciele.

Notatkę zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Praca domowa – zeszyt ćwiczeń: ćw. 1/str35, ćw.3/str35 oraz ćw. 4/str.35

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Informatyka       

03.11.2020r.

Temat: Korzystamy z edytora tekstu- wykonujemy operacje na oknie programu.

  1. Przeczytaj w podręczniku temat 2 punkty 4, 5,6,7 str. 19- 22.
  2. Wykonaj na swoim komputerze ćw. 7 str.22 oraz zad. 2 str. 24.
  3. Nie przysyłaj wykonanych ćwiczeń.

 

Muzyka

05.11.2020.

Temat: „Przybyli ułani pod okienko” – utrwalenie tekstu i melodii piosenki .

                Ilustracja plastyczna.

Posłuchaj kilkakrotnie na YouTube piosenkę pt: „Przybyli ułani pod okienko”, utrwalając tekst i melodię.

Naucz się na pamięć 4 zwrotki piosenki.

Utrwalamy grę na flecie poznanych dźwięków. Wyklaskujemy  i wyliczamy wartości rytmiczne nut.

Wykonaj ilustrację plastyczną do tekstu piosenki: do 06.11.2020.

 

Plastyka

04.11.2020.

Temat: Dzień z życia ucznia – zastosowanie linii i punktów w pracy plastycznej.

Kontynuacja tematu i zadania z poprzedniego tygodnia:

Narysuj historyjkę obrazkową pt; „Dzień z życia ucznia”.

Czas wykonania zadania: do 13.11.2020.

 

Religia

03.11.20r wtorek

Katecheza nr 18  zeszyt ćwiczeń strona 40/41   - katechizm strona 46/47

Temat: Bóg miłosierny i sprawiedliwy działa w naszym życiu.

 

Ćw. 1 –przeczytaj uważnie przypowieść o synu marnotrawnym i uzupełnij zdania

            (katechizm BÓG MÓWI  str. 46)

            Możecie odsłuchać : https://www.biblijni.pl/Łk,15,11-32

            lub obejrzeć film animowany: przypowieść o synu marnotrawnym

                                                           https://www.youtube.com/watch?v=xOLHYECYehk

 

Ćw.2- Uzupełnij tekst Pisma Św. wyrazami z ramki -jest pomyłka są takie wyrazy:

           

Łaskawy  , sprawiedliwy  ,miłosierny

Ćw.3- ułóż zdanie z rozsypani wyrazowej.

Ćw..4-zaznacz prawidłową odpowiedź.

Ćw. 5 – zilustruj spotkanie człowieka że sprawiedliwym Bogiem.(możecie narysować lub wydrukować

             i pokolorować ,albo własny pomysł)

 

Dla chętnych do zaśpiewania z wykorzystaniem yt ,,Wróć , synu , wróć z daleka” słowa -katechizm str.46

06.11.20r piątek

Katecheza nr 19  zeszyt ćwiczeń strona 42/43   - katechizm strona 48/49

Temat: Wiara darem łaski Bożej.

Ćw.1-Napisz czym jest wiara.

            Możecie wykorzystać : postawą człowieka, darem Bożym, miłością do Boga, religijnością.

Ćw.2 – uzupełnij tekst Pisma Św. korzystając z katechizmu  BÓG MÓWI str.49

Ćw.3 – narysuj , co możemy czynić aby wzrastać w wierze.(Wiara jest nie tylko darem, ale także zadaniem.             Dlatego nieustannie musimy dbać o jej wzrost. Każdy dobry uczynek, życie według przykazań,             przystępowanie do sakramentów św. jest potwierdzeniem, że realizujemy to ważne zadanie)

 Ćw. 4 –ułóż modlitwę ,w której podziękujesz Panu Bogu za łaskę wiary, otrzymaną na chrzcie św.

Do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Pośród wszystkich życia trosk i kłopotów ‘’książka strona 48